Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Projektkurs 10 p Genomgång av uppgifter och krav i kursen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Projektkurs 10 p Genomgång av uppgifter och krav i kursen."— Presentationens avskrift:

1 Projektkurs 10 p Genomgång av uppgifter och krav i kursen

2 Översikt Praktiska detaljer Uppgifter Budget Frivilliga åtagande

3 Uppgifter Projektet – förtydligande om uppgiften  Kan vara för inom- eller utomhusbruk, eller både och  Kan vara wearable computing  Behöver inte vara specifik för mariaplan men mariaplan ska åtminstone kunna vara ett exempel på där det kan användas (och eventuella användar- och platsstudier ska åtminstone ägt rum där även om ytterligare platser är helt ok)  Om ni har idéer som ni inte är säkra på är ok, fråga!

4 Uppgifter, forts. Utse en gruppmedlem som är koordinator med utställningsansvarig (Magnus Nilsson)  Förmedla praktisk information om utställningen till gruppen  Förmedla information om grafisk profil för utställningen till gruppen  Ge (inte skriva) projektbeskrivningar till Magnus för PR-material och utställningsportalen

5 Uppgifter, forts. Utställningarna  En sluten dagsutställning (15/3) Ni får själva inbjuda gäster eller föreslå gäster till oss  En offentlig utställning (preliminärt vecka 20) Närvara vid öppningen av utställningen Underhålla utställningsobjektet i mån av behov Ta ”vaktpass” under utställningens öppettider

6 Uppgifter, forts. Dokumentation av projektet  Projektrapport (deadline 26/5 12.00) projekts planering och genomförande referenser till relevanta metoder, teorier och tidigare arbete kritisk diskussion kring hur projektet har genomförts 3000 +-500 ord, bilder uppmuntras men räknas inte och inrapporteras via designportfolion  Projektwebbsida Ska finnas innan utställningen Kompletteringar kan ske tom 26/5 Kan ha egen grafisk profil

7 Uppgifter, forts. Artikelseminarier  Varje grupp leder en diskussion kring ett artikelpar Uppgift att hitta frågeställningar, vyer för att inleda diskussioner Formen för diskussionen är upp till gruppen att bestämma Personlig uppsats  Deadline 26/5 12.00 och inrapporteras via portfolion  Utveckla eller fördjupa någon aspekt av projektet  3000 +-500 ord, bilder uppmuntras men räknas inte  Ämne ska muntligt godkännas av handledare

8 Uppgifter, forts. Designuppsats  Deadline 2/4 12.00 och inrapporteras via portfolion  5000 +-500 ord, bilder uppmuntras men räknas inte  Ett av följande tema: Design for Usability vs. Design for Social Use Design for Usability vs. Speculative Design Design for Usability vs. Critical Design Design for Usability vs. Design for Aesthetic Expression Design for Usability vs. Design for Enjoyment and Entertainment  Forskningskvalitet gällande språk och hänvisning till relevant arbete  Relatera diskussion till litteraturen från seminarierna men självständig litteratursökning skall göras

9 Budget Gruppbudget  2000 SEK  Egna utlägg  Motivering krävs för ersättning Skrivet kvitto, dvs. specificerat säljare, org. Nr, vad har köpts, vad kostade det, moms  För material  Inte resor, kurslitteratur, konsultuppdrag, liknande

10 Budget, forts. Gruppbudget, forts.  Extra utlägg kan beviljas om starka skäl finns  Material i studio finns och kan användas efter koll med handledare och går utanför budgeten  Sponsorer (i form av material) kan göra att budget överstiger 2000 SEK Annat  Förslag till referenslitteratur, programvara som är tillgänglig för alla i studio mottages och går utanför gruppbudgetar

11 Frivilliga åtagande Ställa ut tidigare projekt  Kontakta oss om ekonomiska medel behövs Engagera sig i utställningen  Grafisk profil  Presskontakter  Sponsorer


Ladda ner ppt "Projektkurs 10 p Genomgång av uppgifter och krav i kursen."

Liknande presentationer


Google-annonser