Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Title slide Pink Addera badrumsrenovering Renovera badrum på tio dagar Name Job title 2011-09-09NCC AB 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Title slide Pink Addera badrumsrenovering Renovera badrum på tio dagar Name Job title 2011-09-09NCC AB 1."— Presentationens avskrift:

1 Title slide Pink Addera badrumsrenovering Renovera badrum på tio dagar Name Job title NCC AB 1

2 Title and content Traditionell renovering jämfört med Addera badrumsrenovering 4–10 veckor 6–10 olika hantverksgrupper Kostsam, tidskrävande avfuktning Kostsam, tidskrävande asbestsanering Rivning och bilningsarbeten Hyresbortfall p.g.a. lång byggtid Mängder av materialtransporter Byggarbetsplats i de boendes hem NCC AB 2 10 dagar Multihantverkare samt behörig elektriker Ingen avfuktning Ingen asbestsanering Ingen rivning, ingen bilning Minimalt hyresbortfall 1 samlad materialleverans var 10:e dag Minimal störning för boende Traditionellt Addera

3 Title and content Hemligheten bakom Addera badrumsrenovering NCC AB 3 Tekniken Multihantverkaren Logistiken

4 Divider slide Purple Tekniken Säker, luftad konstruktion Skydd mot framtida fuktskador Minimalt med rivning och damm Rätar upp sneda väggar Fuktiga bjälklag behöver inte torkas ur Rör och kopplingar lätta att komma åt Minimal störning för boende NCC AB 4

5 Title and content Luftad konstruktion NCC AB 5

6 Title and content Luftad konstruktion NCC AB 6

7 Title and content Så går det till – steg för steg NCC AB 7 Befintligt badrum NedmonteringMontering stomme Nya väggar och golv Montering ytskiktAnslutning luftspalt

8 Divider slide Lime Multihantverkaren En yrkesgrupp ersätter flera andra Enklare projektledning och tidsplanering Mindre väntetider Högre produktivitet Mindre trängsel i badrum Större helhetsansvar hos multihantverkaren Trygg kontakt för boende NCC AB 8

9 Medium right picture Click on the picture icon to change photo Multihantverkaren NCC AB 9 Utbildas i egen regi Brett hantverkskunnande Skapar en snabbare byggprocess Social kompetens Trygg kontaktperson för boende Engagemang för helheten

10 Divider slide Orange Logistiken Hantverkaren får mer värdeskapande tid Allt material i container, levereras stamvis Material hanteras på moment- och lägenhetsnivå Minimerat spill Centrala volyminköp Inga kompletterande inköp på arbetsplatsen När container är tom är badrummet klart NCC AB 10

11 Title only NCC AB 11 Den genomtänkta processen Beställning Inventering, projektering Utvärdering Beställning av material Container- packning Planering av packning Planering av containerflöde LeveransByggnation Retur container Rapport förbättrings- åtgärder Addera Tekniken Multihantverkaren Logistiken

12 Title only NCC AB 12 Container-loopen Packning container Retur container Leverans Byggnation

13 Title and content Den generella tidplanen NCC AB 13 Befintligt badrum Dag 1Dag 2–3 Dag 4–6 Dag 7–8Dag 9–10

14 Small right picture Click on the picture icon to change photo Den inbyggda kvalitetssäkringen NCC AB 14 Tydliga rutiner för egenkontroll Individuell kontroll för respektive badrum Fylls i kontinuerligt av multihantverkare Ifylld och signerad egenkontroll krävs för produktgodkännande

15 Divider slide Pink Addera badrumsrenovering Snabbt Ekonomiskt Tryggt NCC AB 15

16 Small right picture Click on the picture icon to change photo Snabbt NCC AB 16 Kort byggtid, 10 dagar Stamvis renovering Flera stammar kan renoveras parallellt Minimalt med störning Boende kan bo kvar

17 Small right picture Click on the picture icon to change photo Ekonomiskt NCC AB 17 Kort byggtid, 10 dagar Ingen rivning eller sanering Centraliserade volyminköp Minskat hyresbortfall Hyreshöjning kan tidigareläggas Störningsfri process, korta ledtider Oförutsedda problem påverkar inte tidplan

18 Small right picture Click on the picture icon to change photo Tryggt NCC AB 18 Förebygger fuktskador Alla VA-dragningar lämnas lättåtkomliga Tryggt för boende med multihantverkare Minimerat antal transporter i området Ordning och reda Egenkontroll

19 Logotype


Ladda ner ppt "Title slide Pink Addera badrumsrenovering Renovera badrum på tio dagar Name Job title 2011-09-09NCC AB 1."

Liknande presentationer


Google-annonser