Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Addera badrumsrenovering Renovera badrum på tio dagar

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Addera badrumsrenovering Renovera badrum på tio dagar"— Presentationens avskrift:

1 Addera badrumsrenovering Renovera badrum på tio dagar
Name Job title NCC AB

2 Traditionell renovering jämfört med Addera badrumsrenovering
Traditionellt Addera 4–10 veckor 6–10 olika hantverksgrupper Kostsam, tidskrävande avfuktning Kostsam, tidskrävande asbestsanering Rivning och bilningsarbeten Hyresbortfall p.g.a. lång byggtid Mängder av materialtransporter Byggarbetsplats i de boendes hem 10 dagar Multihantverkare samt behörig elektriker Ingen avfuktning Ingen asbestsanering Ingen rivning, ingen bilning Minimalt hyresbortfall 1 samlad materialleverans var 10:e dag Minimal störning för boende NCC AB

3 Hemligheten bakom Addera badrumsrenovering
Tekniken Logistiken Multihantverkaren NCC AB

4 Tekniken Säker, luftad konstruktion Skydd mot framtida fuktskador
Minimalt med rivning och damm Rätar upp sneda väggar Fuktiga bjälklag behöver inte torkas ur Rör och kopplingar lätta att komma åt Minimal störning för boende NCC AB

5 Luftad konstruktion NCC AB

6 Luftad konstruktion NCC AB

7 Så går det till – steg för steg
Befintligt badrum Nedmontering Montering stomme Nya väggar och golv Montering ytskikt Anslutning luftspalt NCC AB

8 Multihantverkaren En yrkesgrupp ersätter flera andra
Enklare projektledning och tidsplanering Mindre väntetider Högre produktivitet Mindre trängsel i badrum Större helhetsansvar hos multihantverkaren Trygg kontakt för boende NCC AB

9 Multihantverkaren Utbildas i egen regi Brett hantverkskunnande
Skapar en snabbare byggprocess Social kompetens Trygg kontaktperson för boende Engagemang för helheten NCC AB

10 Logistiken Hantverkaren får mer värdeskapande tid
Allt material i container, levereras stamvis Material hanteras på moment- och lägenhetsnivå Minimerat spill Centrala volyminköp Inga kompletterande inköp på arbetsplatsen När container är tom är badrummet klart NCC AB

11 Den genomtänkta processen
Planering av packning Inventering, projektering Beställning av material Container- packning Retur container Beställning Utvärdering Leverans Byggnation Planering av containerflöde Rapport förbättrings- åtgärder Addera Tekniken Multihantverkaren Logistiken NCC AB

12 Container-loopen Packning container Retur Leverans container
Byggnation NCC AB

13 Den generella tidplanen
Befintligt badrum Dag 1 Dag 2–3 Dag 4–6 Dag 7–8 Dag 9–10 NCC AB

14 Den inbyggda kvalitetssäkringen
Tydliga rutiner för egenkontroll Individuell kontroll för respektive badrum Fylls i kontinuerligt av multihantverkare Ifylld och signerad egenkontroll krävs för produktgodkännande NCC AB

15 Addera badrumsrenovering
Snabbt Ekonomiskt Tryggt NCC AB

16 Snabbt Kort byggtid, 10 dagar Stamvis renovering
Flera stammar kan renoveras parallellt Minimalt med störning Boende kan bo kvar NCC AB

17 Ekonomiskt Kort byggtid, 10 dagar Ingen rivning eller sanering
Centraliserade volyminköp Minskat hyresbortfall Hyreshöjning kan tidigareläggas Störningsfri process, korta ledtider Oförutsedda problem påverkar inte tidplan NCC AB

18 Tryggt Förebygger fuktskador Alla VA-dragningar lämnas lättåtkomliga
Tryggt för boende med multihantverkare Minimerat antal transporter i området Ordning och reda Egenkontroll NCC AB

19


Ladda ner ppt "Addera badrumsrenovering Renovera badrum på tio dagar"

Liknande presentationer


Google-annonser