Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SBU kommentar Mindre salt – effekter på blodtrycket.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SBU kommentar Mindre salt – effekter på blodtrycket."— Presentationens avskrift:

1 SBU kommentar Mindre salt – effekter på blodtrycket

2 Utgångsläge Svenskar äter 10-12 g salt/dag, 2 tsk Livsmedelsverket rekommenderar 5-6 g Natrium påverkar blodtryck Var 4:e människa i världen har högt BT Högt BT kan leda till stroke, ateroskleros, hjärtsvikt, njursjukdom och demens

3 Hur är kunskapsläget ?

4

5

6

7

8 Cochrane 30 RCT, n=3230, > 18 år ”friska” individer Från 1973 till 2009 Att undersöka vilken effekt minskat saltintag har på blodtrycket ( 2,3 – 7,0 g/dag) i >4 v Att undersöka om dos-respons Subgrupper, påverkan hormoner, lipider

9 Resultat I genomsnitt minskning med 4,4 g/dag BT-sänkning 4,18 / 2,06 mmHg Det fanns ett dos-responsförhållande Ingen skillnad i subgrupper Ingen signifikant påverkan på hormoner eller lipider

10 Slutsats av författarna Saltminskning ger minskat BT hos individer med högt eller normalt BT Mer reduktion av saltintag ger ännu lägre BT Förespråkar 3 g/dag. Skulle ge stora positiva effekter på hälsa och kostnadsbesparingar i alla länder i världen En effekt i paritet med minskning av tobak

11 SBU kommentar Det finns vetenskapligt stöd för att minskning av saltintag ger lägre blodtryck Kan leda till positiva hälsoeffekter Dock kommer stor del (60-70%) av vårt saltintag från färdiglagade livsmedel vilket minskar individens möjlighet att påverka om inte kostvanor ändras

12 SBU kommentar Studierna är på en frisk population och kort uppföljning Bygger på surrogatmått såsom BT och lipider men inga hårda endpoints som hjärtinfarkt eller stroke

13 Kommentarer ”Salt is the new tobacco” ”Salt isn`t the new tobacco. Sitting is the new tobacco”

14 WHO Minskat saltintag reducerar blodtrycket Dos-responsförhållande Koppling till hårda endpoints är av sämre kvalite Mål 5 g/dag USA-livsmedelsverket < 2,3 g/dag 50 år

15 PURE-sodium Inget bevis för att reducera mer än måttligt när det gäller hårda endpoints


Ladda ner ppt "SBU kommentar Mindre salt – effekter på blodtrycket."

Liknande presentationer


Google-annonser