Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2012-11-201 Luftkonditionering (Ekodesign, märkning) Vattenpumpar (Ekodesign) Fläktar (Ekodesign) Cirkulationspumpar (Ekodesign) Frukostseminarium, 20.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2012-11-201 Luftkonditionering (Ekodesign, märkning) Vattenpumpar (Ekodesign) Fläktar (Ekodesign) Cirkulationspumpar (Ekodesign) Frukostseminarium, 20."— Presentationens avskrift:

1 2012-11-201 Luftkonditionering (Ekodesign, märkning) Vattenpumpar (Ekodesign) Fläktar (Ekodesign) Cirkulationspumpar (Ekodesign) Frukostseminarium, 20 November 2012 Carlos Lopes, Energimyndigheten

2 2012-11-202 # produkter Energieffektivitet Ecodesign # produkter Märkning Resurseffektivitet: kemikalier, vatten, GWP, återvinningsbarhet 2005: EuP 2009: ErP Energi-relaterade produkter 2012: ?? Husshåll  ErP Energi-relaterade produkter Policy för att främja energieffektiva produkter Ecolabel GPP-Green Public Procurement Top Ten Teknikupphandling F&U

3 Direktivet om Ekodesign av Energirelaterade Produkter (ErP) 2009/125 Ram för att systematiskt fastställa krav på alla energirelaterade produkter Revidering från Energianvändande (EuP, 2005) till energirelaterade produkter (ErP, 2009) Förbättra produkternas miljöprestanda under hela livscykeln Transportmedel undantagna Genomförande åtgärder (t.ex. förordningar) per produkt / funktion / komponent 2012-11-203

4 Direktivet om ”märkning och standardiserad produktinformation som anger energirelaterade produkters användning av energi och andra resurser” 2010/30/EU Ram för harmoniseringen av märkning och standardiserad produktinformation Energi och andra väsentliga resurser under användning Revidering från energimärkningsdirektivet 1992/75/EG Husshållsapparater  ErP Transportmedel undantagna Delegerade akter (i form av förordningar) per produkt 2012-11-204

5 55 Furnaces industrial ovens Andra pumpar Motorer + system Kompressorer mm Enkla digitalboxar Stand-by Kontorsbelysning Hembelysning I Nätaggregat Elmotorer Kyl&Frys TV Cirkulatorer Fläktar Tvättmaskiner Diskmaskiner Lufkonditionering Pumpar Ekodesign och Energimärkning (de blåa ska även energimärkas) Processen i EU för varje produkt TV (rev.) & bildskärmar Reflektorlampor + LED 2012-11-20 Torktumlare Central ventilation Ljud&bild Central kyla & värme Prof. Disk&tvättmaskiner Pannor (gas/olja/el) Varmvattenberedare Dammsugare Köksprodukter: ugnar, spisar, hällar, kaffemaskiner, köksfläktar Datorer Network standby Fastbränslepannor Transformatorer Rumsvärmare Professionell kyla Kommersiell kyla Revidering 10 förordningar

6 2012-11-20 6 1994-2010 2006-? 2010- Energimärkningsfamiljen har blivit större EPBD Däckmärknings förordning Energimärknings direktivet

7 Besparing från Ekodesign och Energimärkning: Produkter beslutade: 415 TWh/år > 3 x Sveriges elanvändning Alla produkter: 〜 5% av EUs energianvändning 2012-11-207 71 TWh

8 Innehåll  Luftkonditionering inkl. luftluftvärmepumpar  Märkning  Ekodesign  Vattenpumpar (Ekodesign)  Fläktar (Ekodesign)  Cirkulationspumpar (Ekodesign) 2012-11-208

9 EU förordning 641/2009 Cirkulationspumpar Amended: 622/2012 Revidering av beräkningsmetod Täppa kryphåll för att omfatta även pumpar utan pumphus Se över definitioner och informationskrav Sänka krav för pumpar för solsystem (primärkrets) 2012-11-209

10 10 Omfattning Pump med impeller, utan axeltätning och med inbyggd motor nedsänkt i det pumpade mediet Används mest i uppvärmningssystem, även i kylsystem Pumpar som omfattas av ekodesign: Effekt: 1 W till 2500 W ”Stand alone” används i centralvärme- och kylsystem ”Inbyggda” i värmepannor, värmepumpar etc

11 2012-11-2011 Källa Europump http://europump.net/uploads/20111208_EuP_Lot_11_circulators_-_general_explanations_EEI_-_modified_versionV3_1__for_website.pdf

12 2012-11-2012 Ekodesignkrav på cirkulationspumpar Europumps frivilliga märknings- system gav viss förbättring Källa: Preparatory study on Lot 11 Circulators in Buildings, 2007, AEA Slut 2012-12-31

13 2012-11-2013 Källa Europump http://europump.net/uploads/20111208_EuP_Lot_11_circulators_-_general_explanations_EEI_-_modified_versionV3_1__for_website.pdf

14 2012-11-2014 Ekodesignkrav på cirkulationspumpar Kravnivå och tidsplan Benchmark EEI=0,20 2015 EEI ≤ 0,23 2013 EEI ≤ 0,27 Ekodesignkrav tuffare jämfört med märknings klassning

15 Cut off of products on the market as analysed in the prepstudy 2012-11-2015

16 2012-11-2016

17 2012-11-2017 Ekodesignkrav på cirkulationspumpar Tester bekräftar besparingspotential  Tester visar besparing i småhus:  Upp till 600 kWh/a vid ersättning  Upp till 280 kWh/a mellan nya pumpar  Mycket lönsam investering  Cf test på: www.energimyndigheten.se

18 Cirkulationspumpar - länkar Europump guideline on the application of 641/2009 and 622/2012 http://europump.net/publications/guides-and Presentation från Europump www.europump.net/uploads/20111208_EuP_Lot_11_circulators_- _general_explanations_EEI_-_modified_versionV3_1__for_website.pdf Full text of the Regulation http://www.energimyndigheten.se/Global/F%c3%b6retag/Ekodesign/Ekodesign/ Pumpar/ekodesign%20f%c3%b6r%20cirkulationspumpar.pdf 2012-11-2018

19 Innehåll  Luftkonditionering inkl. luftluftvärmepumpar  Märkning  Ekodesign  Vattenpumpar (Ekodesign)  Fläktar (Ekodesign)  Cirkulationspumpar (Ekodesign) 2012-11-2019

20 Water pumps (regulation 547/2012) Scope and definitions Clean water pumps, including when integrated in other products End suction own bearing (ESOB); End suction close coupled (ESCC); End suction close coupled inline (ESCCi); Vertical multistage (MS-V); Submersible multistage (MSS);” Exemptions: water pumps designed specifically for temp. below -10°C or above 120°C Displacement pumps etc 2012-11-2020

21 Ecodesign requirements Energy efficiency: Information requirements from 1 January 2013 2012-11-2021 Energy Efficiency Minimum efficiency at best efficiency point (BEP) minimum efficiency at part load (PL) minimum efficiency at over load (OL) 1 january 2013MEI =0,1 1 january 2015MEI =0,4

22 Measurements and calculations 2012-11-2022

23 Information on benchmark and indicative benchmark 2012-11-2023 In 2011 the indicative benchmark for the best available technology is a minimum efficiency index (MEI) ≥ 0,70.

24 Verification Procedure The authorities of the Member State shall test one single unit. if efficiency at BEP, PL and OL does not vary more than 5% If not, test three additional units. If the mean does not vary more than 5% the model complies 2012-11-2024

25 Pumpar - länkar Europump guideline on the application of 547/2012 http://europump.net/publications/guides-and-guidelines Andra typ av pumpar och pumpsystem: ”Clean water pumps” http://lot29.ecopumps.eu/http://lot29.ecopumps.eu/ ”Waste water pumps” http://lot28.ecopumps.eu/ 2012-11-2025

26 Innehåll  Luftkonditionering inkl. luftluftvärmepumpar  Märkning  Ekodesign  Vattenpumpar (Ekodesign)  Fläktar (Ekodesign)  Cirkulationspumpar (Ekodesign) 2012-11-2026

27 27 Omfattning Lot 1, 2 och 10 Lot 1 - Uppvärmningsutrustning för central värme, även tappvatten (kombi)  Gas- & oljepannor  Elpannor för centralvärme  Värmepumpar  Micro-kraftvärme <50kWel  Heat rated output <400 kW  Kombination med Solvärme mm (bara märkning)  Lot 2 - ”Dedicated” varmvattenberedare  Gas/flytande fossila bränslen  El  Solvärme  Värmepump  Ackumulatortank  Lot 10 - Luftkonditionering  ”room air conditioning appliances”, ”reversibla”, luft-luft värmepumpar 2012-11-20

28 Värmepumpar i olika ekodesignlot 2012-11-2028 Figure 1: Overview of which lots cover the various types of heat pumps

29 2012-11-2029 Luftkonditionering Omfattning Splits

30 2012-11-2030 Luftkonditionering Definitions Single package: window and wall units, double and single ducts Window and wall units

31 2012-11-2031 Luftkonditionering Definitions Single package: window and wall units, double and single ducts Window and wall units

32 2012-11-2032 Luftkonditionering Definitions Double duct Single duct

33 2012-11-2033 Definitions – Comfort fans

34 2012-11-2034

35 2012-11-2035 2013 2017 2015 Except single duct and double duct

36 2012-11-2036 2019 Splits Except single duct and double duct

37 2012-11-2037 Except single duct and double duct Reversible A-G A+-F A++-E A+++-D Cooling only A-G A+-F A++-E A+++-D Heating only A-G A+-F A++-E A+++-D

38 2012-11-2038 Single duct Reversible A+++-D Cooling only A+++-D Heating only A+++-D

39 2012-11-2039 Double duct Reversible A+++-D Cooling only A+++-D Heating only A+++-D

40 Ekodesignkrav - Energieffektivitet 2012-11-2040 Från 1 januari 2013: Splits

41 2012-11-2041 Från 1 januari 2014: Ekodesignkrav - Energieffektivitet

42 Energiklasser vs ekodesignkrav 2012-11-2042 BAT 2013 2014

43 2012-11-2043 Luftkonditionering Ekodesignkrav – buller Table 3: Sound power level Room air-conditioners Single ducts and double ducts Pdesignc/h ≤ 6 kW6 < Pdesignc/h ≤12 kW IndoorOutdoorIndoor Outdoor Indoor dB(A)6065 70 65 Från 1 januari 2013:

44 Innehåll  Luftkonditionering inkl. luftluftvärmepumpar  Märkning  Ekodesign  Vattenpumpar (Ekodesign)  Fläktar (Ekodesign)  Cirkulationspumpar (Ekodesign) 2012-11-2044

45 Fans - Regulation 327/2011 Scope Fans driven or designed to be driven by motors with an electric input power of between 125 W and 500 kW including those integrated in other energy-related products. Exemptions: fans integrated in: Laundry and washer dryers 3kW Kitchen hoods <280W Other exemptions e.g. temperature etc 2012-11-2045

46 2012-11-2046

47 2012-11-2047

48 Ecodesign requirements (art. 3) Fan energy efficiency requirement (a) from 1 January 2013 (b) from 1 January 2015 Product information requirements The information in points (1) to (14) shall be visibly displayed on technical documentation of fans and free access websites of manufacturers 2012-11-2048

49 2012-11-2049 from 1 January 2013

50 2012-11-2050 from 1 January 2015

51 2012-11-2051 VSD η Eff > η Target Final Assembly Fan air power No assembly Type of Fan 3.2 3.1a 3.1b Calculation: Energy Efficiency Target §4 Calculation: Efficiency of a Fan §3 Does not comply No Complies! Annex II 3.3 4.1 4.24.3 y n Cross flow

52 Verification Procedure The authorities of the Member State shall test one single unit. if overall efficiency of the fan ( e) ≥ target energy efficiency*0,9  the model complies If not, test three additional units. if average overall efficiency of the fan ( e) ≥ target energy efficiency*0,9  the model complies 2012-11-2052

53 Fläktar - länkar “ISO 12759: 2010 Fans - Efficiency classification for fans” can be found at http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.ht m?csnumber=51665 Full text of the Regulation http://energimyndigheten.se/Global/F%c3%b6retag/Ekodesign/Ekodesign/Ventil ationsfl%c3%a4ktar/EkodesignF%c3%b6rordning_Fl%c3%a4ktar_110406.pdf http://energimyndigheten.se/Global/F%c3%b6retag/Ekodesign/Ekodesign/Ventil ationsfl%c3%a4ktar/EcodesignRegulation_Fans_110406.pdf 2012-11-2053

54 2012-11-2054 Tack ! www.energimyndigheten.se/sv/Foretag/Ekodesign/ www.energimyndigheten.se/sv/Foretag/Energimarkning/ anders.hallberg@energimyndigheten.se anna.carlen@energimyndigheten.seanna.carlen@energimyndigheten.se (enhetschef) carlos.lopes@energimyndigheten.se emma.hagmanrang@energimyndigheten.seemma.hagmanrang@energimyndigheten.se (tillsyn) johanna.whitlock@energimyndigheten.se karolina.petersson@energimyndigheten.sekarolina.petersson@energimyndigheten.se (tillsyn) linn.stengard@energimyndigheten.se lovisa.blomqvist@energimyndigheten.se nils.ahlén@energimyndigheten.senils.ahlén@energimyndigheten.se (tillsyn)


Ladda ner ppt "2012-11-201 Luftkonditionering (Ekodesign, märkning) Vattenpumpar (Ekodesign) Fläktar (Ekodesign) Cirkulationspumpar (Ekodesign) Frukostseminarium, 20."

Liknande presentationer


Google-annonser