Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Carlos Lopes, Energimyndigheten

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Carlos Lopes, Energimyndigheten"— Presentationens avskrift:

1 Carlos Lopes, Energimyndigheten
Luftkonditionering (Ekodesign, märkning) Vattenpumpar (Ekodesign) Fläktar (Ekodesign) Cirkulationspumpar (Ekodesign) Frukostseminarium, 20 November 2012 Carlos Lopes, Energimyndigheten

2 Policy för att främja energieffektiva produkter
Märkning # produkter # produkter Husshåll ErP Energi-relaterade produkter Ecodesign 2005: EuP 2009: ErP Energi-relaterade produkter 2012: ?? Ecolabel GPP-Green Public Procurement Top Ten Teknikupphandling F&U Energieffektivitet Resurseffektivitet: kemikalier, vatten, GWP, återvinningsbarhet

3 Direktivet om Ekodesign av Energirelaterade Produkter (ErP) 2009/125
Ram för att systematiskt fastställa krav på alla energirelaterade produkter Revidering från Energianvändande (EuP, 2005) till energirelaterade produkter (ErP, 2009) Förbättra produkternas miljöprestanda under hela livscykeln Transportmedel undantagna Genomförande åtgärder (t.ex. förordningar) per produkt / funktion / komponent

4 Energi och andra väsentliga resurser under användning
Direktivet om ”märkning och standardiserad produktinformation som anger energirelaterade produkters användning av energi och andra resurser” /30/EU Ram för harmoniseringen av märkning och standardiserad produktinformation Energi och andra väsentliga resurser under användning Revidering från energimärkningsdirektivet /75/EG Husshållsapparater  ErP Transportmedel undantagna Delegerade akter (i form av förordningar) per produkt

5 Ekodesign och Energimärkning (de blåa ska även energimärkas)
Processen i EU för varje produkt Förstudie Consultation Forum Kommitté omröstning Förordning antas av KOM Tillsyn Fastbränslepannor Transformatorer Rumsvärmare Professionell kyla Kommersiell kyla Reflektorlampor + LED Enkla digitalboxar Stand-by Kontorsbelysning Hembelysning I Nätaggregat Elmotorer Kyl&Frys TV Cirkulatorer Fläktar Tvättmaskiner Diskmaskiner Lufkonditionering Pumpar Central ventilation Ljud&bild Central kyla & värme Prof. Disk&tvättmaskiner Torktumlare Pannor (gas/olja/el) Varmvattenberedare Dammsugare Köksprodukter: ugnar, spisar, hällar, kaffemaskiner, köksfläktar Datorer Network standby Furnaces industrial ovens Andra pumpar Motorer + system Kompressorer mm TV (rev.) & bildskärmar Revidering 10 förordningar 5

6 Energimärkningsfamiljen har blivit större
Däckmärknings förordning EPBD Energimärknings direktivet 2010- 2010- 2006-?

7 Besparing från Ekodesign och Energimärkning:
Produkter beslutade: 415 TWh/år > 3 x Sveriges elanvändning Alla produkter: 〜5% av EUs energianvändning 71 TWh

8 Innehåll Luftkonditionering inkl. luftluftvärmepumpar
Märkning Ekodesign Vattenpumpar (Ekodesign) Fläktar (Ekodesign) Cirkulationspumpar (Ekodesign)

9 EU förordning 641/2009 Cirkulationspumpar
Amended: 622/2012 Revidering av beräkningsmetod Täppa kryphåll för att omfatta även pumpar utan pumphus Se över definitioner och informationskrav Sänka krav för pumpar för solsystem (primärkrets)

10 Omfattning Pump med impeller, utan axeltätning och med inbyggd motor nedsänkt i det pumpade mediet Används mest i uppvärmningssystem, även i kylsystem Pumpar som omfattas av ekodesign: Effekt: 1 W till 2500 W ”Stand alone” används i centralvärme- och kylsystem ”Inbyggda” i värmepannor, värmepumpar etc

11 Källa Europump

12 Ekodesignkrav på cirkulationspumpar Europumps frivilliga märknings-system gav viss förbättring
Slut Källa: Preparatory study on Lot 11 Circulators in Buildings, 2007, AEA

13 Källa Europump

14 Ekodesignkrav på cirkulationspumpar Kravnivå och tidsplan
Ekodesignkrav tuffare jämfört med märknings klassning Benchmark EEI=0,20 2015 EEI ≤ 0,23 2013 EEI ≤ 0,27

15 Cut off of products on the market as analysed in the prepstudy

16

17 Ekodesignkrav på cirkulationspumpar Tester bekräftar besparingspotential
Tester visar besparing i småhus: Upp till 600 kWh/a vid ersättning Upp till 280 kWh/a mellan nya pumpar Mycket lönsam investering Cf test på:

18 Cirkulationspumpar - länkar
Europump guideline on the application of 641/2009 and 622/2012 Presentation från Europump _general_explanations_EEI_-_modified_versionV3_1__for_website.pdf Full text of the Regulation Pumpar/ekodesign%20f%c3%b6r%20cirkulationspumpar.pdf

19 Innehåll Luftkonditionering inkl. luftluftvärmepumpar
Märkning Ekodesign Vattenpumpar (Ekodesign) Fläktar (Ekodesign) Cirkulationspumpar (Ekodesign)

20 Water pumps (regulation 547/2012) Scope and definitions
Clean water pumps, including when integrated in other products End suction own bearing (ESOB); End suction close coupled (ESCC); End suction close coupled inline (ESCCi); Vertical multistage (MS-V); Submersible multistage (MSS);” Exemptions: water pumps designed specifically for temp. below -10°C or above 120°C Displacement pumps etc

21 Ecodesign requirements
Energy efficiency: Information requirements from 1 January Energy Efficiency Minimum efficiency at best efficiency point (BEP) minimum efficiency at part load (PL) minimum efficiency at over load (OL) 1 january 2013 MEI =0,1 1 january 2015 MEI =0,4

22 Measurements and calculations

23 Information on benchmark and indicative benchmark
In 2011 the indicative benchmark for the best available technology is a minimum efficiency index (MEI) ≥ 0,70.

24 Verification Procedure
The authorities of the Member State shall test one single unit. if efficiency at BEP, PL and OL does not vary more than 5% If not, test three additional units. If the mean does not vary more than 5% the model complies

25 Pumpar - länkar Europump guideline on the application of 547/2012
Andra typ av pumpar och pumpsystem: ”Clean water pumps” ”Waste water pumps”

26 Innehåll Luftkonditionering inkl. luftluftvärmepumpar Märkning
Ekodesign Vattenpumpar (Ekodesign) Fläktar (Ekodesign) Cirkulationspumpar (Ekodesign)

27 Omfattning Lot 1, 2 och 10 Klart
Lot 1 - Uppvärmningsutrustning för central värme, även tappvatten (kombi) Gas- & oljepannor Elpannor för centralvärme Värmepumpar Micro-kraftvärme <50kWel Heat rated output <400 kW Kombination med Solvärme mm (bara märkning) Lot 2 - ”Dedicated” varmvattenberedare Gas/flytande fossila bränslen El Solvärme Värmepump Ackumulatortank Lot 10 - Luftkonditionering ”room air conditioning appliances”, ”reversibla”, luft-luft värmepumpar Klart

28 Värmepumpar i olika ekodesignlot
Figure 1: Overview of which lots cover the various types of heat pumps

29 Luftkonditionering Omfattning
Splits

30 Luftkonditionering Definitions
Single package: window and wall units, double and single ducts Window and wall units

31 Luftkonditionering Definitions
Single package: window and wall units, double and single ducts Window and wall units

32 Luftkonditionering Definitions
Double duct Single duct

33 Definitions – Comfort fans

34 Except single duct and double duct
Reversible A-G A+-F A++-E A+++-D Cooling only Heating only Double duct Single duct

35 Except single duct and double duct
2015 2013 2017

36 Except single duct and double duct
Splits 2019

37 Except single duct and double duct
Reversible A-G A+-F A++-E A+++-D Cooling only A-G A+-F A++-E A+++-D Heating only A-G A+-F A++-E A+++-D

38 Single duct Reversible Cooling only Heating only 2012-11-20 A+++-D

39 Double duct Reversible Cooling only Heating only 2012-11-20 A+++-D

40 Ekodesignkrav - Energieffektivitet
Från 1 januari 2013: Splits

41 Ekodesignkrav - Energieffektivitet
Från 1 januari 2014:

42 Energiklasser vs ekodesignkrav
BAT 2014 2013

43 Luftkonditionering Ekodesignkrav – buller
Från 1 januari 2013: Table 3: Sound power level Room air-conditioners Single ducts and double ducts Pdesignc/h ≤ 6 kW 6 < Pdesignc/h ≤12 kW Indoor Outdoor dB(A) 60 65 70 Den bästa värmepumpen ligger på värdet 58,5 dB för utomhusdelen medan medel ligger på 62 dB och för inomhusdelen ligger det bästa värdet på 48 dB och medel på 55 dB. Notera att dessa värden gäller för anläggningar upp till 6 kW. Sverige anser att 65dB i ljudeffekt på utomhusdelen är acceptabelt. Kraven på inomhusdelen bör däremot sänkas till 58 dB. Anledningen är att det finns andra krav avseende inomhusmiljö där ljudnivån ska får vara högst 30 dB. En anordning med ljudeffekt på 55dB kan därför inte placeras i sovrum utan måste placeras i ett angränsande rum för att klara inomhusmiljökrav i sovrum.

44 Innehåll Luftkonditionering inkl. luftluftvärmepumpar
Märkning Ekodesign Vattenpumpar (Ekodesign) Fläktar (Ekodesign) Cirkulationspumpar (Ekodesign)

45 Fans - Regulation 327/2011 Scope
Fans driven or designed to be driven by motors with an electric input power of between 125 W and 500 kW including those integrated in other energy-related products. Exemptions: fans integrated in: Laundry and washer dryers 3kW Kitchen hoods <280W Other exemptions e.g. temperature etc

46

47

48 Ecodesign requirements (art. 3)
Fan energy efficiency requirement (a) from 1 January 2013 (b) from 1 January 2015 Product information requirements The information in points (1) to (14) shall be visibly displayed on technical documentation of fans and free access websites of manufacturers

49 from 1 January 2013

50 from 1 January 2015

51 Annex II ηEff >ηTarget Calculation: Efficiency of a Fan §3
Fan air power 3.3 No assembly Final Assembly n 3.1a VSD 3.2 y 3.1b Calculation: Energy Efficiency Target §4 Type of Fan Cross flow 4.1 4.2 4.3 ηEff >ηTarget Does not comply No Complies!

52 Verification Procedure
The authorities of the Member State shall test one single unit. if overall efficiency of the fan ( e) ≥ target energy efficiency*0,9  the model complies If not, test three additional units. if average overall efficiency of the fan ( e) ≥ target energy efficiency*0,9  the model complies

53 Fläktar - länkar “ISO 12759: 2010 Fans - Efficiency classification for fans” can be found at Full text of the Regulation

54 Tack ! www.energimyndigheten.se/sv/Foretag/Ekodesign/
(enhetschef) (tillsyn) (tillsyn) (tillsyn)


Ladda ner ppt "Carlos Lopes, Energimyndigheten"

Liknande presentationer


Google-annonser