Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2012-11-201 Luftkonditionering (Ekodesign, märkning) Vattenpumpar (Ekodesign) Fläktar (Ekodesign) Cirkulationspumpar (Ekodesign) Frukostseminarium, 20.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2012-11-201 Luftkonditionering (Ekodesign, märkning) Vattenpumpar (Ekodesign) Fläktar (Ekodesign) Cirkulationspumpar (Ekodesign) Frukostseminarium, 20."— Presentationens avskrift:

1 Luftkonditionering (Ekodesign, märkning) Vattenpumpar (Ekodesign) Fläktar (Ekodesign) Cirkulationspumpar (Ekodesign) Frukostseminarium, 20 November 2012 Carlos Lopes, Energimyndigheten

2 # produkter Energieffektivitet Ecodesign # produkter Märkning Resurseffektivitet: kemikalier, vatten, GWP, återvinningsbarhet 2005: EuP 2009: ErP Energi-relaterade produkter 2012: ?? Husshåll  ErP Energi-relaterade produkter Policy för att främja energieffektiva produkter Ecolabel GPP-Green Public Procurement Top Ten Teknikupphandling F&U

3 Direktivet om Ekodesign av Energirelaterade Produkter (ErP) 2009/125 Ram för att systematiskt fastställa krav på alla energirelaterade produkter Revidering från Energianvändande (EuP, 2005) till energirelaterade produkter (ErP, 2009) Förbättra produkternas miljöprestanda under hela livscykeln Transportmedel undantagna Genomförande åtgärder (t.ex. förordningar) per produkt / funktion / komponent

4 Direktivet om ”märkning och standardiserad produktinformation som anger energirelaterade produkters användning av energi och andra resurser” 2010/30/EU Ram för harmoniseringen av märkning och standardiserad produktinformation Energi och andra väsentliga resurser under användning Revidering från energimärkningsdirektivet 1992/75/EG Husshållsapparater  ErP Transportmedel undantagna Delegerade akter (i form av förordningar) per produkt

5 55 Furnaces industrial ovens Andra pumpar Motorer + system Kompressorer mm Enkla digitalboxar Stand-by Kontorsbelysning Hembelysning I Nätaggregat Elmotorer Kyl&Frys TV Cirkulatorer Fläktar Tvättmaskiner Diskmaskiner Lufkonditionering Pumpar Ekodesign och Energimärkning (de blåa ska även energimärkas) Processen i EU för varje produkt TV (rev.) & bildskärmar Reflektorlampor + LED Torktumlare Central ventilation Ljud&bild Central kyla & värme Prof. Disk&tvättmaskiner Pannor (gas/olja/el) Varmvattenberedare Dammsugare Köksprodukter: ugnar, spisar, hällar, kaffemaskiner, köksfläktar Datorer Network standby Fastbränslepannor Transformatorer Rumsvärmare Professionell kyla Kommersiell kyla Revidering 10 förordningar

6 ? Energimärkningsfamiljen har blivit större EPBD Däckmärknings förordning Energimärknings direktivet

7 Besparing från Ekodesign och Energimärkning: Produkter beslutade: 415 TWh/år > 3 x Sveriges elanvändning Alla produkter: 〜 5% av EUs energianvändning TWh

8 Innehåll  Luftkonditionering inkl. luftluftvärmepumpar  Märkning  Ekodesign  Vattenpumpar (Ekodesign)  Fläktar (Ekodesign)  Cirkulationspumpar (Ekodesign)

9 EU förordning 641/2009 Cirkulationspumpar Amended: 622/2012 Revidering av beräkningsmetod Täppa kryphåll för att omfatta även pumpar utan pumphus Se över definitioner och informationskrav Sänka krav för pumpar för solsystem (primärkrets)

10 10 Omfattning Pump med impeller, utan axeltätning och med inbyggd motor nedsänkt i det pumpade mediet Används mest i uppvärmningssystem, även i kylsystem Pumpar som omfattas av ekodesign: Effekt: 1 W till 2500 W ”Stand alone” används i centralvärme- och kylsystem ”Inbyggda” i värmepannor, värmepumpar etc

11 Källa Europump

12 Ekodesignkrav på cirkulationspumpar Europumps frivilliga märknings- system gav viss förbättring Källa: Preparatory study on Lot 11 Circulators in Buildings, 2007, AEA Slut

13 Källa Europump

14 Ekodesignkrav på cirkulationspumpar Kravnivå och tidsplan Benchmark EEI=0, EEI ≤ 0, EEI ≤ 0,27 Ekodesignkrav tuffare jämfört med märknings klassning

15 Cut off of products on the market as analysed in the prepstudy

16

17 Ekodesignkrav på cirkulationspumpar Tester bekräftar besparingspotential  Tester visar besparing i småhus:  Upp till 600 kWh/a vid ersättning  Upp till 280 kWh/a mellan nya pumpar  Mycket lönsam investering  Cf test på:

18 Cirkulationspumpar - länkar Europump guideline on the application of 641/2009 and 622/2012 Presentation från Europump _general_explanations_EEI_-_modified_versionV3_1__for_website.pdf Full text of the Regulation Pumpar/ekodesign%20f%c3%b6r%20cirkulationspumpar.pdf

19 Innehåll  Luftkonditionering inkl. luftluftvärmepumpar  Märkning  Ekodesign  Vattenpumpar (Ekodesign)  Fläktar (Ekodesign)  Cirkulationspumpar (Ekodesign)

20 Water pumps (regulation 547/2012) Scope and definitions Clean water pumps, including when integrated in other products End suction own bearing (ESOB); End suction close coupled (ESCC); End suction close coupled inline (ESCCi); Vertical multistage (MS-V); Submersible multistage (MSS);” Exemptions: water pumps designed specifically for temp. below -10°C or above 120°C Displacement pumps etc

21 Ecodesign requirements Energy efficiency: Information requirements from 1 January Energy Efficiency Minimum efficiency at best efficiency point (BEP) minimum efficiency at part load (PL) minimum efficiency at over load (OL) 1 january 2013MEI =0,1 1 january 2015MEI =0,4

22 Measurements and calculations

23 Information on benchmark and indicative benchmark In 2011 the indicative benchmark for the best available technology is a minimum efficiency index (MEI) ≥ 0,70.

24 Verification Procedure The authorities of the Member State shall test one single unit. if efficiency at BEP, PL and OL does not vary more than 5% If not, test three additional units. If the mean does not vary more than 5% the model complies

25 Pumpar - länkar Europump guideline on the application of 547/2012 Andra typ av pumpar och pumpsystem: ”Clean water pumps” ”Waste water pumps”

26 Innehåll  Luftkonditionering inkl. luftluftvärmepumpar  Märkning  Ekodesign  Vattenpumpar (Ekodesign)  Fläktar (Ekodesign)  Cirkulationspumpar (Ekodesign)

27 27 Omfattning Lot 1, 2 och 10 Lot 1 - Uppvärmningsutrustning för central värme, även tappvatten (kombi)  Gas- & oljepannor  Elpannor för centralvärme  Värmepumpar  Micro-kraftvärme <50kWel  Heat rated output <400 kW  Kombination med Solvärme mm (bara märkning)  Lot 2 - ”Dedicated” varmvattenberedare  Gas/flytande fossila bränslen  El  Solvärme  Värmepump  Ackumulatortank  Lot 10 - Luftkonditionering  ”room air conditioning appliances”, ”reversibla”, luft-luft värmepumpar

28 Värmepumpar i olika ekodesignlot Figure 1: Overview of which lots cover the various types of heat pumps

29 Luftkonditionering Omfattning Splits

30 Luftkonditionering Definitions Single package: window and wall units, double and single ducts Window and wall units

31 Luftkonditionering Definitions Single package: window and wall units, double and single ducts Window and wall units

32 Luftkonditionering Definitions Double duct Single duct

33 Definitions – Comfort fans

34

35 Except single duct and double duct

36 Splits Except single duct and double duct

37 Except single duct and double duct Reversible A-G A+-F A++-E A+++-D Cooling only A-G A+-F A++-E A+++-D Heating only A-G A+-F A++-E A+++-D

38 Single duct Reversible A+++-D Cooling only A+++-D Heating only A+++-D

39 Double duct Reversible A+++-D Cooling only A+++-D Heating only A+++-D

40 Ekodesignkrav - Energieffektivitet Från 1 januari 2013: Splits

41 Från 1 januari 2014: Ekodesignkrav - Energieffektivitet

42 Energiklasser vs ekodesignkrav BAT

43 Luftkonditionering Ekodesignkrav – buller Table 3: Sound power level Room air-conditioners Single ducts and double ducts Pdesignc/h ≤ 6 kW6 < Pdesignc/h ≤12 kW IndoorOutdoorIndoor Outdoor Indoor dB(A) Från 1 januari 2013:

44 Innehåll  Luftkonditionering inkl. luftluftvärmepumpar  Märkning  Ekodesign  Vattenpumpar (Ekodesign)  Fläktar (Ekodesign)  Cirkulationspumpar (Ekodesign)

45 Fans - Regulation 327/2011 Scope Fans driven or designed to be driven by motors with an electric input power of between 125 W and 500 kW including those integrated in other energy-related products. Exemptions: fans integrated in: Laundry and washer dryers 3kW Kitchen hoods <280W Other exemptions e.g. temperature etc

46

47

48 Ecodesign requirements (art. 3) Fan energy efficiency requirement (a) from 1 January 2013 (b) from 1 January 2015 Product information requirements The information in points (1) to (14) shall be visibly displayed on technical documentation of fans and free access websites of manufacturers

49 from 1 January 2013

50 from 1 January 2015

51 VSD η Eff > η Target Final Assembly Fan air power No assembly Type of Fan a 3.1b Calculation: Energy Efficiency Target §4 Calculation: Efficiency of a Fan §3 Does not comply No Complies! Annex II y n Cross flow

52 Verification Procedure The authorities of the Member State shall test one single unit. if overall efficiency of the fan ( e) ≥ target energy efficiency*0,9  the model complies If not, test three additional units. if average overall efficiency of the fan ( e) ≥ target energy efficiency*0,9  the model complies

53 Fläktar - länkar “ISO 12759: 2010 Fans - Efficiency classification for fans” can be found at m?csnumber=51665 Full text of the Regulation ationsfl%c3%a4ktar/EkodesignF%c3%b6rordning_Fl%c3%a4ktar_ pdf ationsfl%c3%a4ktar/EcodesignRegulation_Fans_ pdf

54 Tack ! (enhetschef) (tillsyn) (tillsyn) (tillsyn)


Ladda ner ppt "2012-11-201 Luftkonditionering (Ekodesign, märkning) Vattenpumpar (Ekodesign) Fläktar (Ekodesign) Cirkulationspumpar (Ekodesign) Frukostseminarium, 20."

Liknande presentationer


Google-annonser