Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Ekodesign och energimärkning av fastbränslepannor (lot 15) Branschmöte 31 maj 2013 Linn Stengård, Energimyndigheten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Ekodesign och energimärkning av fastbränslepannor (lot 15) Branschmöte 31 maj 2013 Linn Stengård, Energimyndigheten."— Presentationens avskrift:

1 1 Ekodesign och energimärkning av fastbränslepannor (lot 15) Branschmöte 31 maj 2013 Linn Stengård, Energimyndigheten

2 Dagordning  Att främja energieffektiva produkter  Ekodesignnyheter  Fastbränslepannor  Presentation av förordningsförslaget  Diskussion kring förslaget och svensk position  Fortsatt process 2

3 Antal Energieffektivitet Ekodesign Byggregler, krav Märkning Resurseffektivitet Från forskning till spridning av energieffektiva lösningar Grön offentlig upphandling Teknikupphandling Forskning & Utveckling Kommersialisering Demonstration Tävlingar

4 Direktivet om Ekodesign av Energirelaterade Produkter (ErP) 2009/125 Ram för att systematiskt fastställa krav på alla energirelaterade produkter Revidering från Energianvändande (EuP, 2005) till energirelaterade produkter (ErP, 2009) Förbättra produkternas miljöprestanda under hela livscykeln Transportmedel undantagna Genomförandeåtgärder (t.ex. förordningar) per produkt / funktion / komponent 4

5 Direktivet om ”märkning och standardiserad produktinformation som anger energirelaterade produkters användning av energi och andra resurser” 2010/30/EU Ram för harmoniseringen av märkning och standardiserad produktinformation Energi och andra väsentliga resurser under användning Revidering från energimärkningsdirektivet 1992/75/EG Hushållsapparater  ErP Transportmedel undantagna Delegerade akter (i form av förordningar) per produkt 5

6 66 Furnaces industrial ovens Andra pumpar Motorer + system Kompressorer mm Enkla digitalboxar Stand-by Kontorsbelysning Hembelysning I Nätaggregat Elmotorer Kyl&Frys TV Cirkulatorer Fläktar Tvättmaskiner Diskmaskiner Lufkonditionering Pumpar Torktumlare Reflektorlampor, LED Ekodesign och Energimärkning (de blåa ska även energimärkas) TV (rev.) & bildskärmar Förstudie Consultation Forum Kommitté omröstning Förordning antas av KOM Tillsyn Central ventilation Ljud&bild Central kyla & värme Prof. Disk&tvättmaskiner Köksprodukter: ugnar, spisar, hällar, köksfläktar Fastbränslepannor Transformatorer Rumsvärmare Professionell kyla Kommersiell kyla Revidering 10 förordningar Pannor (gas/olja/el) Varmvattenberedare Dammsugare Network standby Datorer

7 7 Varmvattenberedare lot 2 Källa: Ismo Grönroos Saikkala, Presentation, Nov 2008 Fastbränslepannor lot 15 Local space heaters lot 20 Uppvärmnings- utrustning lot 1

8 Besparing från fastbränsleutrustning 8 Besparing med BAT 2030Besparing/år (EU) Energianvändning6,1 TWh Emissioner CO 2 200 kt Emissioner PM14 kt Emissioner OGC14 kt Emissioner CO147 kt

9 9 Omfattning Lot 15 ekodesign Fastbränslepannor (solid fuel boilers) -För centralvärme, inkl. de som även producerar tappvarmvatten (combination boilers) -Rated capacity < 1 000 kW (tidigare förslag < 500 kW) -Pannor för fasta bränslen -Biobränslen (ved, pellets, briketter, spån…) -Fossila bränslen (kol, koks…) -Övriga bränslen (torv…) -Pannor som även producerar el (electrical capacity < 50 kW, tidigare ingick dessa inte) -Pannor som ingår i paket med varmvattenberedare, temperaturkontroll och solfångare

10 10 Omfattning Lot 15 energimärkning Fastbränslepannor (solid fuel boilers) -Rated capacity < 70 kW (tidigare förslag < 500 kW) I övrigt samma som för ekodesign

11 Förordningarna omfattar ej: Fastbränsleutrustning för direkt rumsuppvärmning (utrustning med värmeförluster ≥ 6 % av rated heat output, dessa ingår i lot 20 local room heaters) Pannor som omfattas av Directive 2010/75/EU (industriutsläppsdirektivet, större anläggningar) Pannor som endast använder non-woody biobränslen (liten marknadsandel, låg besparingspotential) Pannor för varmvattenberedning enbart (lot 2 water heaters) Pannor för uppvärmning och distribution av ånga eller varmluft Pannor som även producerar el (electrical capacity > 50 kW, dessa ingår i lot 1) 11

12 Ekodesignkrav Energieffektivitet Årsverkningsgrad (seasonal space heating energy efficiency) Inte några krav på energieffektivitet för varmvattenberedning i det nya förslaget Utsläpp Partiklar (particular matter, PM) Oförbrända kolväten (organic gaseous compounds, OGC) Koloxid (carbon monoxide, CO) Kväveoxid (No x ) (Nytt i detta förslag!) 12

13 Beräkning energieffektivitet (1) Årsverkningsgrad beräknas enligt samma metodologi som för lot 1 Korrektionsfaktorn för biobränslen (BCC=1,4) har tagits bort i förslaget till ekodesign En korrektionsfaktor för biobränsle (Biomass label factor = 1,15) introduceras i beräkning av energimärkningsklass 13

14 Beräkning energieffektivitet (2) Årsverkningsgrad ekodesign η son är årsverkningsgraden in active mode, baserat på övre värmevärdet (GCV) (%) η son = 0.85 η p + 0.15 η n (för pannor med dellast) η son = η n (för pannor utan dellast) The useful efficiency values η n (verkningsgrad vid nominell last), η p (verkningsgrad vid dellast) mäts The useful heat output values P n, P p mäts F(1): correction accounting for a negative contribution to the seasonal space heating energy efficiency due to adjusted contributions of temperature controls; F(1) = 3%; F(2): negative contribution to the seasonal space heating energy efficiency by auxiliary electricity consumption, F(2) = 2.5 (0.15 elmax + 0.85 elmin + 1.3 P SB ) / (0.15 P n + 0.85 P p ) För pannor utan dellast: F(2) = 2.5 (elmax + 1.3 PSB) / P n F(3) accounts for a positive contribution to the seasonal space heating energy efficiency by the electrical efficiency of solid fuel cogeneration boilers, F(3) = 2.5 η el,n 14 η s = η son - F(1) - F(2) + F(3)

15 Beräkning energieffektivitet (3) Årsverkningsgrad energimärkning BLF (bio labelling factor ) = 1,15 för biobränslepannor BLF = 1 för fossilbränslepannor 15 EEI = η son * BLF - F(1) - F(2) + F(3)

16 Pannor avsedda för att koppla till ackumulatortank for manually stoked solid fuel boilers that cannot be operated at 50% or less of the rated heat output in continuous mode, and for solid fuel cogeneration boilers: η son = η n Kommissionen tagit hänsyn till Sveriges kommentarer om att tidigare metod ej var lämplig för vedpannor som ska kopplas till ackumulatortank 16

17 Krav energieffektivitet uppvärmning Kraven föreslås införas i ETT steg, fyra år efter att förordningen träder i kraft (mot tidigare tre steg) Alla pannor måste ha en årsverkningsgrad motsvarande 77 % (OBS: baserat på GCV, motsvarar ca 90 % enligt EN 303- 5)) Observera att beräkningsformeln har ändrats, så tidigare framräknade värden gäller ej. 17 77 %

18 Verkningsgrad pannor provade på SP TypProvad årVerkningsgrad (NCV, nedre värmevärde) Verkningsgrad (GCV, övre värmevärdet) Faktorer F(1)/F(2)/F(3) η s Seasonal space heating energy eff. (EEI) Vedpanna20129383 3/0,5/0 79,5 (A) Vedpanna20089080 3/0,5/0 76,5 (B) Vedpanna20099282 3/0,5/0 78,5 (A) Vedpanna20119181 3/0,5/0 77,5 (A) Vedpanna20129181 3/0,5/0 77,5 (A) Vedpanna20139181 3/0,5/0 77,5 (A) Pelletspanna (nominell/dellast) 200992/75 84/67 3/0,5/0 66,1 (C) Pelletspanna (nominell/dellast) 200785/8877/80 3/0,5/0 76,1 (B) Pelletspanna (nominell/dellast) 200890/9082/82 3/0,5/0 78,5 (A) Pelletspanna (nominell/dellast) 200990/8482/76 3/0,5/0 73,5 (B) Pelletspanna (nominell/dellast) 200990/8382/75 3/0,5/0 72,6 (B) Flispanna (nominell/dellast) 200885/6177/53 3/0,5/0 53,1 (D) 18

19 Inte längre krav på energieffektivitet uppvärmning tappvarmvatten Samma beräkningssätt + krav som för lot 1 Två år efter förordningen träder i kraft Fyra år efter förordningen träder i kraft 19

20 Nya gränsvärden för emissioner OGC: < 10mg/m 3 (dvs. mycket tuffare än tidigare förslag) CO: < 300 mg/m 3 (dvs mycket tuffare än tidigare förslag) NO 2: < 200 mg/m 3 (nytt krav!) Biobränslepannor, PM: <20 mg/m 3 (dvs mycket tuffare än tidigare förslag) Fossilbränslepannor, PM: <40 mg/m 3 (dvs samma som krav för tier 3 automatiskt matade pannor i tidigare förslag) 20

21 21 Krav emissioner 10 300 20/40

22 Data för några ved- och pelletspannor TypProvad årVerkningsgrad (ncv, nedre värmevärde) CO mg/m 3 10 % O OGC mg/m 3 10 % O Stoft mg/m 3 10 % O Vedpanna201293 3661126 Vedpanna200890 6044717 Vedpanna200992 2251130 Vedpanna201191 130743 Vedpanna201291 5092548 Vedpanna201391 731011 Pelletspanna (nominell/dellast) 200992/75 150/480 E s = 431 5/11 E s = 10 25/28 E s = 28 Pelletspanna (nominell/dellast) 200785/8886/154 E s = 144 0/2 E s = 2 28/- E s = - Pelletspanna (nominell/dellast) 200890/9082/200 E s = 182 0,4/0,4 E s = 0,4 7/- E s = - Pelletspanna (nominell/dellast) 200990/84307/851 E s = 769 4/35 E s = 30 27/112 E s = 99 Pelletspanna (nominell/dellast) 200990/83170/414 E s = 377 1/9 E s = 8 33/30 E s = 30 Flispanna (nominell/dellast) 200885/61281/1848 E s = 1613 3/144 E s = 123 35/- E s = -

23 Benchmarks –dvs. BAT Energieffektivitet: 90% för kondenserande pannor och 83% för andra fastbränslepannor Emissioner av partiklar: 5 mg/m 3 Emissioner av kolväten: 1 mg/m 3 Emissioner av kolmonoxid: 6 mg/m 3 Emissioner av NO 2 : 102 mg/m 3 Kommissionen förtydligar att det inte är säkert att en kombination av dessa värden är möjliga för en och samma panna! 23

24 24 Energimärkning krävs på produkter två år efter att förordningen träder i kraft Fastbränslepannor Pannor som producerar el

25 Energimärkning sex år efter att förordningen träder i kraft 25

26 Energimärkning av packages 26

27 Frågor att diskutera -ekodesign Utökat scope < 1 MW Samma krav för alla typer av pannor Krav på effektivitet 77 % Gränsvärdena för emissioner har skärpts Krav på NOx infört Krav på energieffektivitet för tappvarmvattenproduktion har tagits bort Produktutbudet idag Tidplan -krav i ett steg 4 år efter att förordningen träder i kraft 27

28 Frågor att diskutera -energimärkning Scope < 70 kW Energimärkning biobränslepannor Ljud ska mätas och märkas på etiketten Emissioner på etiketten? Energimärkning obligatorisk 2 år efter att förordningen träder i kraft 28

29 Frågor att diskutera -övrigt Konsekvensen av olika värden på energieffektivitet Benchmarks Intern designkontroll eller tredjepartsverifiering? Skillnaden mellan olika testinstitut Något annat? 29

30 Fortsatt process Analysera vad kraven innebär för er! Skicka skriftliga kommentarer till linn.stengard@energimyndigheten.se (senast 4/6) linn.stengard@energimyndigheten.se Energimyndigheten skickar svenska kommentarer till kommissionen (mitten av juni 2013) Omröstning ekodesign fastbränslepannor troligtvis hösten 2013 Energimärkning antas hösten 2013 Ekodesign och energimärkning lot 20 (kaminer etc. 2013/2014) –Branschmöte i eftermiddag! 30

31 För mer information Hemsida: www.energimyndigheten.se/sv/Foretag/ Ekodesign/Produktgrupper1/Fastbransleutrustning/ Kontaktpersoner: Linn.Stengard@energimyndigheten.se (t om juli) Anna.Carlen@energimyndigheten.se Carlos.Lopes@energimyndigheten.se 31

32 Tack för er uppmärksamhet! 32


Ladda ner ppt "1 Ekodesign och energimärkning av fastbränslepannor (lot 15) Branschmöte 31 maj 2013 Linn Stengård, Energimyndigheten."

Liknande presentationer


Google-annonser