Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Överskottsmålet och det finanspolitiska ramverket Torben M. Andersen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Överskottsmålet och det finanspolitiska ramverket Torben M. Andersen."— Presentationens avskrift:

1 Överskottsmålet och det finanspolitiska ramverket Torben M. Andersen

2 Finanspolitisk ramverk Långsiktiga mål Ekonomisk politisk strategi – långsiktig uthållighet Operationella mål (överskottsmålet) Redovisning Behov av justering av den ekonomiska politiken

3 De långsiktiga målen – demografiska förändringar Jämn fördelning av försörjningsbördan Säkras detta med förtida sparande? Demografi –Barnafödande –Livslängd 60 70 80 90 19351945195519651975198519952005 Förväntad livslängd 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 Barnafödande (procent) Förväntad livslängd mänFörväntad livslängd kvinnor Barnafödande

4 Ekonomisk politisk strategi Sparandestrategi –Barnafödande: Alla generationer bidrar till finansieringen –Livslängd: nu levande generationer subventionerar framtida generationer med längre livslängd. Anpassningsstrategi –Öka livsarbetstiden i takt med att befolkningen åldras. Andel av livstiden i arbete efter födelseår 8,0 8,2 8,4 8,6 8,8 9,0 19301940195019601970

5 Ekonomisk-politisk strategi Trade-off: förtida sparande vs. anpassning Ökas livsarbetstiden i takt med ökad livslängd = mindre behov för förtida sparande Politiskt val Reformer för att öka livsarbetstiden Effektivitet - smoothing VÅP09 – bilaga: Finanspolitisk hållbarhets- bedömning (S2 indikator): Bassscenario: 0,5 Anpassning av utträdesåldern med medellivslängd: -0,8 Finnes i bilaga till VÅP!!!

6 Livsarbetstid Intensiva marginalen: genomsnittlig arbetstid över året Extensiva marginalen –inträde –deltagande i olika marginalgrupper –utträde Arbetskraftsdeltagande - olika åldersgrupper 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 16-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 2000-2008

7 Senare utträde från arbetsmarknaden Ingen formell pensionsålder Är incitamenten tillräckligt starka? Aktuarisk anpassning av individuell pension till livslängd/ medellivslängd Common pool-problem Snedvridning av utträdesbeslut via beskattning m m. Åldersgränser: –61 år: lägsta ålder för ålderspension –65 år: pensionsålder socialförsäkring –67 år: avgångsskyldighet Ev indexering till utvecklingen av medellivslängden

8 Sysselsättningspolitiska ramverket Skepsis mot siffersatta mål Problem med t ex öppen arbetslöshet – kan manipuleras Men hur kan politiken utvärderas om det inte finns explicita mål? –Generella: reguljär sysselsättning –Specifika: marginalgrupper t ex invandrare Arbetsmarknadspolitik – inget explicit mål Finanspolitik – starkt fokus på siffersatta mål knutna till sysselsättningsgrad –Budgetsaldo –Finanspolitisk uthållighet Konsistens – finanspolitiskt ramverk och sysselsättnings- politiskt ramverk?

9 Redovisning – Finanspolitisk uthållighet S2-indikator – försämring BP09 – teknisk justering – transferering till hushållen. VÅP – teknisk justering borttagen. Ofullständig redovisning av skillnaderna (ganska olika budgetutveckling) Problem – systematiska underskott från 2060?? Stort behov av analyser (modell, olika scenarier osv) S2-indikator -4 -3,5 -3 -2,5 -2 -1,5 -0,5 0 0,5 1 BP 09VÅP 09 0,6 3,9

10 Redovisning: Finansiell ställning och nettoförmögenhet Redovisning av nettoförmögenhet Från 2007 till 2008: Nettoförmögenhet: föll 1,8 procentenheter av BNP Finansiell förmögenhet: föll 6,1 procentenheter av BNP Ökning av den offentliga kapitalstocken med knappt 10 procent. Kommenteras inte! Offentliga investeringar –bristfällig redovising Garantier och lånerisker - kraftig stigning pga finanskrisen - budgetteknisk portföljom- placering mellan olika tillgångar -annorlunda riskprofil -vilka konsekvenser?

11 Operationella mål – överskottsmålet = 1 % överskott över konjunkturcykeln Operationellt mål –Långsiktig uthållighet –Stabiliseringspolitisk utrymme Fastläggande av mål (nivå, tidsperiod) Övervakning av utvecklingen Reaktion på avvikelser från mål Stockmål: fokus på utveckling över tid (smoothing) (nettoförmögenhet) Flödesmål: fokus på utvecklingen i den aktuella perioden (inget minne)

12 Överskottsmålet – indikatorer 2009 (VÅP09) Flera indikatorer: Bättre utvärdering av läget? Eller Oklara slutsatser – risk för manipulation – minskad trovärdighet? Faktiskt saldo= - 3,6

13 Anpassning Hur skall avvikelser från överskottsmålet tolkas? Asymmetri – mindre problem med överskott over målet, end med överskott under målet? Försiktighetssparande? Hur snabbt skal avvikelser korrigeras? Nuläget – kraftig försvagning av budgetsaldot Hur anpassas ramverket till denna situation? Hur snabbt skall man ”kompensera” aktuella budgetunderskott?

14 Revision av finanspolitiska ramverket Övergripande målsättning och strategi Operationella mål – hur fastläggs de och för hur länge? Hur ska anpassning ske vid avvikelser från de operationella målen?


Ladda ner ppt "Överskottsmålet och det finanspolitiska ramverket Torben M. Andersen."

Liknande presentationer


Google-annonser