Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”Våga göra överslag!” En learning studie om vardaglig hantering av multiplikation med tvåsiffriga tal.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”Våga göra överslag!” En learning studie om vardaglig hantering av multiplikation med tvåsiffriga tal."— Presentationens avskrift:

1 ”Våga göra överslag!” En learning studie om vardaglig hantering av multiplikation med tvåsiffriga tal

2 Lärandeobjekt Att genom överslagsräkning kunna hantera multiplikation av tvåsiffriga tal ”Att våga göra överslag”

3 Hinder för eleverna? Eleven vill inte avrunda –Matte ska vara exakt –Man ser inte nyttan med avrundningen i och med att man inte behärskar/förstår tiotalsmultiplikation Elevens strategier –Proceduren i fokus ”Computational knowledge” –Eleverna blandar ihop tekniker ”Bugs” –”Säg bara hur jag ska göra!”

4 Förmodade kritiska aspekter Fråga nr:Kritisk aspekt: 1 & 2positionssystemet 3översättning från talspråk till matematiskt uttryck (multiplikand och multiplikator alt. kommutativa lagen) 4termuppdelning 5faktoruppdelning 6multiplikationstabellen 7distributiva lagen 8 & 9avrundning 10”det lärande objektet”

5 Associativa lagen Kommutativa lagen Distributiva lagen

6 Formell förståelse av lärandeobjektet Faktoruppdelning Associativa lagen Positionssystemet Avrundning

7 Kategorisering av förtestet 4 av 10 använder algoritm! Av dessa gör drygt 1/3 fel! 14% gör ett korrekt överslag!

8 1a) Överföring av additionsprincip 3) Sorterna för sig 5a) Andra strategier

9 ”Akvarieuppgiften” I en akvarieaffär får man en leverans av fiskar, närmare bestämt 2400 stycken. Dessa skall placeras ut i ett visst antal mindre akvarium. Eftersom dessa fiskar anses vara sociala varelser så måste det vara minst 10 i varje akvarium, dock ej fler än 250 p.g.a. risken för sjukdomar. Visa på vilka sätt man kan fördela fiskarna i de mindre akvarierna.

10 Exempel på elevsvar 24 x 100 48 x 50 96 x 25 200 x 12 120 x 20 50 x 48 (eller 48 x 50 ?) 25 x 96 12,5 x 192

11 ”Vänd på steken” Vad är då: Se till att alla i gruppen förstår detta! 20x30 30 x 2 x 10 2 x 10 x 3 x 10 400x20 50x400 2 x 3 x 100 Är det några som är precis samma tal?

12 ”Tillbaka till fiskarna!” Han säljer 21 fiskar för 18 kr styck. Ungefär hur mycket pengar får han? Ställ inte upp talet! En annan sort säljer han för 35 kronor och av dessa sålde han 45 stycken. Ungefär hur mycket pengar får han? Ställ inte upp talet! Individuellt! Ungefär!

13 Vad skiljer lektionerna? KonstantVarierarSkillnad på lektionerna Del 1. Akvarie- uppgiften Produkten Antal faktorer FaktorernaSamma upplägg på alla tre lektionerna, bortsett från att lekt. 3 var förberedd på tavlan Del 2 Mattetavlan Produkten Faktorerna Produkten Faktorernas ordning Antal faktorer Kommutativa lagen och faktoruppdelning med flera faktorer beskrevs på lektion 2 och 3. På lekt. 3 tydliggjordes hanteringen av nollor vid multiplikation. Del 3 Sedeluppgift Produkten Antal faktorer Faktorerna Denna del togs bort helt i lektion 2 och 3 Del 4 ”Vänd på steken” Antal faktorer (endast på lekt 1.) Produkterna Faktorerna Faktorernas ordning I lekt. 1 användes endast 2 faktorer, i lektion 2 och 3 användes upp till 4 faktorer. Associativa lagen lektion 3. Del 5 Tillbaka till fiskarna Antal faktorerOlika sätt att avrunda. Före eller efter beräkning. Samma upplägg på alla lektioner.

14 Klass 3 faktoruppdelning FörtestEftertest

15 Klass 3 Förtest Eftertest

16


Ladda ner ppt "”Våga göra överslag!” En learning studie om vardaglig hantering av multiplikation med tvåsiffriga tal."

Liknande presentationer


Google-annonser