Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

25.11.2013Barnskydd 2012 – Statistikrapport 30/20131 Barnskydd 2012 Tuula Kuoppala och Salla Säkkinen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "25.11.2013Barnskydd 2012 – Statistikrapport 30/20131 Barnskydd 2012 Tuula Kuoppala och Salla Säkkinen."— Presentationens avskrift:

1 25.11.2013Barnskydd 2012 – Statistikrapport 30/20131 Barnskydd 2012 Tuula Kuoppala och Salla Säkkinen

2 Barn och unga som placerats utom hemmet samt därav omhändertagna och i brådskande ordning placerade barn 1991– 2012* 25.11.2013Barnskydd 2012 – Statistikrapport 30/20132 Källa: Barnskydd. FOS.THL *Samma barn kan ingå i både antalet brådskande placeringar och antalet omhändertagna.

3 Brådskande placeringar och omhändertagna barn 1991–2012* 25.11.2013Barnskydd 2012 – Statistikrapport 30/20133 Källa: Barnskydd. FOS.THL *I antalen ingår alla barn som varit omhändertagna eller brådskande placerade under det aktuella året. Samma barn kan ingå i både antalet brådskande placeringar och antalet omhändertagna.

4 Brådskande placeringar och omhändertagna barn enligt regionförvaltningsverkens områdesindelning 2012* 25.11.2013Barnskydd 2012 – Statistikrapport 30/20134 Källa: Barnskydd. FOS.THL *I antalen ingår alla barn som varit omhändertagna eller brådskande placerade under det aktuella året. Samma barn kan ingå i både antalet brådskande placeringar och antalet omhändertagna.

5 Årligt antal omhändertagna barn i förhållande till befolkningen i samma ålder 1991-2012, % 25.11.2013Barnskydd 2012 – Statistikrapport 30/20135 Källa: Barnskydd. FOS.THL

6 Omhändertagna barn efter placeringsform och landskap 31.12.2012, % (N=8 992) 25.11.2013Barnskydd 2012 – Statistikrapport 30/20136 Källa: Barnskydd. FOS.THL

7 Omhändertagna barn efter placeringsform och landskap 31.12.2012, % 25.11.2013Barnskydd 2012 – Statistikrapport 30/20137 Källa: Barnskydd. FOS.THL

8 Antal för första gången omhändertagna barn och barn som för första gången placerats i brådskande ordning efter åldersgrupp 2012* 25.11.2013Barnskydd 2012 – Statistikrapport 30/20138 Källa: Barnskydd. FOS.THL * Omhändertagandet eller den brådskande placeringen kan ha föregåtts av en placering som utförts som stödåtgärd inom barnskyddets öppenvård.

9 Antal barn som för första gången placerats i brådskande ordning efter kön och åldersgrupp 2012* (N=2 726) 25.11.2013Barnskydd 2012 – Statistikrapport 30/20139 Källa: Barnskydd. FOS.THL

10 Antal för första gången omhändertagna barn och barn som för första gången placerats i brådskande ordning 1991-2012* 25.11.2013Barnskydd 2012 – Statistikrapport 30/201310 Källa: Barnskydd. FOS.THL * Omhändertagandet eller den brådskande placeringen kan ha föregåtts av en placering som utförts som stödåtgärd inom barnskyddets öppenvård. Uppgiften om för första gången omhändertagna barn eller barn som placerats i brådskande ordning är tillförlitligast för barn som är födda 1991 eller därefter p.g.a. att ett nationellt barnskyddsregister har förts sedan 1991.

11 Utveckling av antalet nya placeringar och omhändertaganden 2000–2012 25.11.2013Barnskydd 2012 – Statistikrapport 30/201311 Källa: Barnskydd. FOS.THL

12 Barn och unga som placerats utom hemmet efter den senaste placeringsinformationen 1995, 2000, 2005–2012 * 25.11.2013Barnskydd 2012 – Statistikrapport 30/201312 Källa: Barnskydd. FOS.THL * Tidigare publicerade uppgifter har granskats och uppdaterats på grundval av de rättelser som kommunerna meddelat.

13 Antalet klienter i barnskyddets öppenvård samt antalet utom hemmet placerade barn och unga 1996–2012* 25.11.2013Barnskydd 2012 – Statistikrapport 30/201313 Källa: Barnskydd. FOS.THL * Förutom registeruppgifter över placerade barn och unga inkl. personbeteckningar insamlas statistik också om klienter hos barnskyddets öppenvård. En del av de barn och unga som är klienter hos barnskyddets öppenvård ingår i antalet utom hemmet placerade. Sifferuppgifterna i diagrammet kan inte räknas samman.

14 Barn och unga som placerats utom hemmet efter kön 1991-2012* 25.11.2013Barnskydd 2012 – Statistikrapport 30/201314 Källa: Barnskydd. FOS.THL

15 Barn och unga som placerats utom hemmet efter senaste placeringsform 1991–2012, % 25.11.2013Barnskydd 2012 – Statistikrapport 30/201315 Källa: Barnskydd. FOS.THL

16 Barn och unga som varit klienter i barnskyddets öppenvård 1996–2012 25.11.2013Barnskydd 2012 – Statistikrapport 30/201316 Källa: Barnskydd. FOS.THL

17 Andelen klienter i barnskyddets öppenvård av motsvarande befolkning per åldersgrupp 2011–2012, % 25.11.2013Barnskydd 2012 – Statistikrapport 30/201317 Källa: Barnskydd. FOS.THL

18 Andelen klienter i åldern 0–17 år i barnskyddets öppenvård av motsvarande befolkning 1996-2012 25.11.2013Barnskydd 2012 – Statistikrapport 30/201318 Källa: Barnskydd. FOS.THL

19 Barn och unga som varit klienter i barnskyddets öppenvård 1996-2012 25.11.2013Barnskydd 2012 – Statistikrapport 30/201319 Källa: Barnskydd. FOS.THL 1) Antalen i Esbo ingår inte i klientantalet inom öppenvården. 2) År 2005 tog några av de största städerna i bruk ett helt nytt klientdatasystem. I samband med ibruktagandet preciserades bland annat definitionerna av klienterna i barnskyddets öppenvård. 3) Åren 2008–2010 insamlades inte uppgifter om nya klienter som fyllt 18 år.

20 Barnskyddsanmälningar, begäran om utredning av behovet av barnskydd samt föregripande barnskyddsanmälningar (antal) per landskap 2012 * 25.11.2013Barnskydd 2012 – Statistikrapport 30/201320 Källa: Barnskydd. FOS.THL * Begäran om utredning av behovet av barnskydd kan ingå i barnskyddsanmälningarna.

21 Antal barnskyddsanmälningar och barn efter åldersgrupp och landskap 2012 * 25.11.2013Barnskydd 2012 – Statistikrapport 30/201321 Källa: Barnskydd. FOS.THL * Begäran om utredning av behovet av barnskydd kan ingå i barnskyddsanmälningarna.

22 Barn om vilka barnskyddsanmälan gjorts i förhållande till befolkningen i åldern 0–17 år efter landskap 2012, % 25.11.2013Barnskydd 2012 – Statistikrapport 30/201322 Källa: Barnskydd. FOS.THL

23 Nya klienter inom barnskyddets öppenvård per 1 000 barn i samma ålder, 0–17 år, efter landskap 2012 25.11.2013Barnskydd 2012 – Statistikrapport 30/201323 Källa: Barnskydd. FOS.THL

24 Förändring i antalet barnskyddsklienter per landskap från 2011 till 2012, % 25.11.2013Barnskydd 2012 – Statistikrapport 30/201324 Källa: Barnskydd. FOS.THL

25 Barnskydd 2012 25.11.2013Barnskydd 2012 – Statistikrapport 30/201325 Under året var sammanlagt 17 830 barn och unga placerade utom hemmet. Jämfört med föregående år ökade antalet placerade barn med 1,6 procent. År 2012 var antalet omhändertagna barn 10 675, dvs. siffran låg på samma nivå som året innan. År 2012 placerades brådskande 3 944 barn, vilket är en ökning med 1,5 procent från 2011. Cirka 87 200 barn och unga var klienter inom barnskyddets öppenvård. Detta är 7 procent fler än 2011. www.thl.fi/statistik/barnskyddwww.thl.fi/statistik/barnskydd Statistikrapport 30/2013


Ladda ner ppt "25.11.2013Barnskydd 2012 – Statistikrapport 30/20131 Barnskydd 2012 Tuula Kuoppala och Salla Säkkinen."

Liknande presentationer


Google-annonser