Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KLARA kemikalieinvetering 2013 Ulrika Olsson. Hur hittar jag till KLARA - alternativ 1  www.ki.se – internwebben – systemverktyg – Kemikalieregistret.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KLARA kemikalieinvetering 2013 Ulrika Olsson. Hur hittar jag till KLARA - alternativ 1  www.ki.se – internwebben – systemverktyg – Kemikalieregistret."— Presentationens avskrift:

1 KLARA kemikalieinvetering 2013 Ulrika Olsson

2 Hur hittar jag till KLARA - alternativ 1  – internwebben – systemverktyg – Kemikalieregistret Karolinska Institutet, Huddinge, 6e februari 20132

3 Hur hittar jag till KLARA - alternativ 2  – internwebben – För ditt arbete – Laboratoriesäkerhet Karolinska Institutet, Huddinge, 6e februari 20133

4 KLARA - olika användare  Lokal administratör (vanligen 1-2 per institution)  Kemikalieinventerare  Riskbedömare  Läsrättighet Alla på KI skall kunna söka i produktregistret utan att vara inloggade (IP nummer)! Karolinska Institutet, Huddinge, 6e februari 20134

5 KLARA - startsida Karolinska Institutet, Huddinge, 6e februari Välj språk Sök produkter Logga in

6 Inloggad - kemikalieinventerare Karolinska Institutet, Huddinge, 6e februari Min institution År Information Ändra lösenord Söka produkter Kemikaliehantering

7 Inloggad - kemikalieinventerare Karolinska Institutet, Huddinge, 6e februari Byta lösenord Viktigt att e- postadress är aktuell!

8 KLARA - produktregister Karolinska Institutet, Huddinge, 6e februari Sök och få information bland alla produkter som finns databasen.

9 KLARA - produktregister Karolinska Institutet, Huddinge, 6e februari Sök: Namn CAS Struktur Träff: Granskade produkter som finns i databasen

10 KLARA - produktregister Karolinska Institutet, Huddinge, 6e februari Struktursök: Substruktur Exakt struktur

11 KLARA - produktregister Karolinska Institutet, Huddinge, 6e februari Söker på CAS

12 KLARA - produktregister Karolinska Institutet, Huddinge, 6e februari Sökresultat: Produktnamn (fet stil), olika halter och koncentration er Synonymer (normal stil) Koncentrationer och halter anges i intervall.

13 KLARA - produktregister Karolinska Institutet, Huddinge, 6e februari Produktnamn: Sök på del av namn.

14 KLARA - produktregister Karolinska Institutet, Huddinge, 6e februari

15 KLARA - produktregister Karolinska Institutet, Huddinge, 6e februari Olika leverantörer Svenska och engelska Om du vill se ALLA !

16 KLARA - produktregister Karolinska Institutet, Huddinge, 6e februari De lokala kontaktpersonerna kan ta reda på var produkten finns!

17 KLARA - produktregister Karolinska Institutet, Huddinge, 6e februari Format 12 etiketter per ark!

18 KLARA - produktregister Karolinska Institutet, Huddinge, 6e februari Fritexten kom inte med pga skyddsangivelser/skyddsfraser…

19 KLARA - produktregister Karolinska Institutet, Huddinge, 6e februari

20 KLARA - produktregister Karolinska Institutet, Huddinge, 6e februari Nu fick fritexten plats!

21 KLARA - produktregister Karolinska Institutet, Huddinge, 6e februari Väljer man 12 stycken så fylls ett helt ark!

22 KLARA - produktregister Karolinska Institutet, Huddinge, 6e februari

23 KLARA - kemikaliehantering Karolinska Institutet, Huddinge, 6e februari För att jobba med dina egna register och produkter!

24 KLARA - kemikaliehantering Karolinska Institutet, Huddinge, 6e februari KLARA-nyheter! Kemikalieregister /Inventering

25 KLARA - kemikaliehantering Karolinska Institutet, Huddinge, 6e februari Inventering Instruktion! Rapporter Sök och gör listor i ditt register!

26 KLARA - kemikalieinventering Karolinska Institutet, Huddinge, 6e februari Starta inventeringen genom att klicka på din avdelning.

27 KLARA - kemikalieinventering Karolinska Institutet, Huddinge, 6e februari Kopiera över produkter och mängder från förra årets inventering. Produkter du lagt in som ”inköp” under året kopieras också över och omvandlas då till ”inventering”.

28 KLARA - kemikalieinventering Karolinska Institutet, Huddinge, 6e februari Inventeringsstatus. Gruppens lokaler i respektive fastighet. Här ser du bortredigerade produkter (via ”Ta bort från lista” funktionen). Produktsök. Kemikalier i befintlig lokal (Fysiologi, plan 2, 214). Ta bort produkter från register löpande under året.

29 KLARA - kemikalieinventering Karolinska Institutet, Huddinge, 6e februari Så här ser det ut när man klickar på en produkt: Mängd och enhet Leverantör Fritext Inventera Lägga in inköp, förbrukning och max lagrad mängd

30 KLARA - kemikalieinventering Karolinska Institutet, Huddinge, 6e februari Inköp och förbrukning : registreras under året alt. vid inventering (då får man backa tillbaka till föregående år) Max lagrad mängd: en uppskattad maximal mängd som kan finnas i lokalen, helt eller delvis, under året. Rapporter och tillstånd Brandsäkerhet och tillstånd

31 KLARA - kemikalieinventering Karolinska Institutet, Huddinge, 6e februari Välj leverantör i listan

32 KLARA - kemikalieinventering Karolinska Institutet, Huddinge, 6e februari Välj enhet. En produkt kan föreligga som vätska (volym) eller fast form (massa), men är då att betrakta som olika produkter i KLARA.

33 KLARA - kemikalieinventering Karolinska Institutet, Huddinge, 6e februari Struktur!

34 KLARA - kemikalieinventering Karolinska Institutet, Huddinge, 6e februari

35 KLARA - kemikalieinventering Karolinska Institutet, Huddinge, 6e februari Jag kan välja att visa summor.

36 KLARA - kemikalieinventering Karolinska Institutet, Huddinge, 6e februari Det går att sina flytta produkter inom den egna gruppens lokaler (dock inte mellan grupper).

37 KLARA - kemikalieinventering Karolinska Institutet, Huddinge, 6e februari Välj vilka produkter du vill flytta, alla eller vissa. Klicka ”Nästa”.

38 KLARA - kemikalieinventering Karolinska Institutet, Huddinge, 6e februari Summering Välj fastighet, rum och ev. skåp/hylla som produken skall flyttas till. Klicka ”Nästa”.

39 KLARA - kemikalieinventering Karolinska Institutet, Huddinge, 6e februari Läs igenom sammanställningen innan du slutligen klickar på ”Flytta”.

40 KLARA - kemikalieinventering Karolinska Institutet, Huddinge, 6e februari Klart!

41 KLARA - kemikalieinventering Karolinska Institutet, Huddinge, 6e februari Välj campus För att skapa ny lokal, klicka “Ny lokal”.

42 KLARA - kemikalieinventering Karolinska Institutet, Huddinge, 6e februari Välj byggnad

43 KLARA - kemikalieinventering Karolinska Institutet, Huddinge, 6e februari Välj bland befintliga rum i fastigheten eller skapa ett nytt rum.

44 KLARA - kemikalieinventering Karolinska Institutet, Huddinge, 6e februari Väljer du att skapa nytt rum så kan du först skapa ny våning och sedan rum alt skapa rum på befintlig våning! Ibland kan man behöva bredda den här marginalen för att se ”Spara- knappen”!

45 KLARA - kemikalieinventering Karolinska Institutet, Huddinge, 6e februari Jag skapar våning 12 och trycker sedan ”Spara”.

46 KLARA - kemikalieinventering Karolinska Institutet, Huddinge, 6e februari Nu finns våning 12! Klicka nu ”Lägg till” igen för att skapa rum på den våningen.

47 KLARA - kemikalieinventering Karolinska Institutet, Huddinge, 6e februari Nu kan jag lägga in rum på våning 12. Klicka sedan ”Spara”.

48 KLARA - kemikalieinventering Karolinska Institutet, Huddinge, 6e februari Nu är lokalen skapad! Välj ”stäng” så kommer du tillbaka till dina lokaler.

49 KLARA - kemikalieinventering Karolinska Institutet, Huddinge, 6e februari Här är nu den nya lokalen! Symbolen till höger om lokalen betyder att den är tom och kan raderas. Om en lokal innehåller produkter så måste dessa först tas bort (”Ta bort från lista”) innan lokalen kan raderas. För att börja lägga in produkter, klicka på lokalen.

50 KLARA - kemikalieinventering Karolinska Institutet, Huddinge, 6e februari Nu kan man välja om man lägger in produkter direkt i lokalen eller om man först vill skapa skåp och/eller hyllor. Skåp skapar man genom att klicka på ”Lagring”.

51 KLARA - kemikalieinventering Karolinska Institutet, Huddinge, 6e februari Namnge skåpet och sedan ”Stäng” om du är nöjd. Klicka ”Spara” om du vill gå vidare och skapa en hylla.

52 KLARA - kemikalieinventering Karolinska Institutet, Huddinge, 6e februari Nu kan du välja att skapa en hylla, namnge och ”Stäng”. Vill du skapa ytterligare underenhet så väljer du ”Spara”.

53 KLARA - kemikalieinventering Karolinska Institutet, Huddinge, 6e februari Nu är lokal, skåp och hylla klart. Dags att fylla på med kemikalier!

54 KLARA - kemikalieinventering Karolinska Institutet, Huddinge, 6e februari Här ser man var man befinner sig, var produkterna kommer att lagras. Här söker man efter produkter i KLARA. Man kan söka på: Namn CAS Artikelnummer Klaranummer

55 KLARA - kemikalieinventering Karolinska Institutet, Huddinge, 6e februari Sökning på namn ger en resultatlista som innehåller produktnamn, synonymer, blandningar, olika halter/spädningar och analoger.

56 KLARA - kemikalieinventering Karolinska Institutet, Huddinge, 6e februari Sökning på CAS ger produkt av olika halt/spädning samt synonymer.

57 KLARA - kemikalieinventering Karolinska Institutet, Huddinge, 6e februari Om man söker på en produkt som inte finns i KLARA så klickar man ”Ej listad produkt”

58 KLARA - kemikalieinventering Karolinska Institutet, Huddinge, 6e februari Lägg helst in CAS om det finns. Sen ”Nästa”.

59 KLARA - kemikalieinventering Karolinska Institutet, Huddinge, 6e februari I den här rullgardinen finns leverantörer att välja på. Sen ”Nästa”.

60 KLARA - kemikalieinventering Karolinska Institutet, Huddinge, 6e februari Om inte leverantören fanns bland alternativen så väljer man ”Annan” och sen ”Nästa”. Här kan man själv lägga in leverantörsinformation.

61 KLARA - kemikalieinventering Karolinska Institutet, Huddinge, 6e februari När leverantör är vald/inlagd så kan man klassa sin produkt (skrolla ner så finner man också de nya piktogramen).

62 KLARA - kemikalieinventering Karolinska Institutet, Huddinge, 6e februari Slutligen så kan man lägga in övriga upplysningar. Till exempel artikelnummer!

63 KLARA - kemikalieinventering Karolinska Institutet, Huddinge, 6e februari När produkten väl är sparad och inlagd i registret, bifoga ett SDB!

64 KLARA - kemikalieinventering Karolinska Institutet, Huddinge, 6e februari För detaljerad information om produkter i träfflistan så kan man klicka på ”i”.

65 KLARA - kemikalieinventering Karolinska Institutet, Huddinge, 6e februari Samma information och funktioner som man får från produktdatabasen!

66 KLARA - kemikalieinventering Karolinska Institutet, Huddinge, 6e februari Skrolla ner: I denna produktinformation kan förutom klassificering tex hitta länkar till bla. Begränsningsdatabasen PRIO KEMI

67 KLARA - kemikalieinventering Karolinska Institutet, Huddinge, 6e februari ”Spara” Klicka på det produktalternativ som du vill lägga in i ditt register och lägg sedan in: Inventering, inköp, förbrukning eller max lagrad mängd Leverantör Mängd och enhet Lagring Ev. fritext, beställare etc

68 KLARA - kemikalieinventering Karolinska Institutet, Huddinge, 6e februari Posterna är redigerbara, klicka på transaktionen och ändra uppgifterna (förutom inventerad mängd då inventeringen är stängd) Nu finns min produkt registrerad enligt mina uppgifter. Har jag lagt in ”max lagrad mängd” så behöver jag kanske också lägga in inventering/inköp?!

69 KLARA - kemikalieinventering Karolinska Institutet, Huddinge, 6e februari Alla förändringar registreras med datum och initialer. När jag är klar med produkten klickar jag ”Avbryt” (=stäng).

70 KLARA - kemikalieinventering Karolinska Institutet, Huddinge, 6e februari Här ser du din produkt!

71 KLARA - kemikalieinventering Karolinska Institutet, Huddinge, 6e februari Du kan välja att ”Visa summor”.

72 KLARA - kemikalieinventering Karolinska Institutet, Huddinge, 6e februari Rödmarkerade produkter i KLARA är sk ”utfasningskemikalier”. Gråmarkerade produkter i KLARA är arkiverade produkter.

73 KLARA - kemikalieförteckning Karolinska Institutet, Huddinge, 6e februari Här kan du göra förteckning över produkterna, tex om du vill samla i pärm, sätta upp på skåp eller använda i inventeringen.

74 KLARA - kemikalieförteckning Karolinska Institutet, Huddinge, 6e februari Gör de olika valen och klicka sedan ”Visa rapport” (eller Excel).

75 KLARA - kemikalieförteckning Karolinska Institutet, Huddinge, 6e februari

76 KLARA - kemikalieförteckning Karolinska Institutet, Huddinge, 6e februari Sök produkter, utifrån urval, i det egna registret.

77 KLARA - kemikalieförteckning Karolinska Institutet, Huddinge, 6e februari

78 KLARA – resultat, rapporter och listor Karolinska Institutet, Huddinge, 6e februari Rapporter och resultat!

79 KLARA – resultat, rapporter och listor Karolinska Institutet, Huddinge, 6e februari Listor över olika klasser och grupper av produkter i det egna registret.

80 KLARA – resultat, rapporter och listor Karolinska Institutet, Huddinge, 6e februari Klicka i grupp och sedan Gruppering. Gör sedan dina val! När du är klar väljer du ”Visa resultat” (eller Excel om du hellre vill det).

81 KLARA – resultat, rapporter och listor Karolinska Institutet, Huddinge, 6e februari

82 KLARA – resultat, rapporter och listor Karolinska Institutet, Huddinge, 6e februari

83 KLARA – resultat, rapporter och listor Karolinska Institutet, Huddinge, 6e februari Excel-fil om man väljer det! Vill man spara måste man välja att spara som Excelfil (default är html).

84 KLARA – resultat, rapporter och listor Karolinska Institutet, Huddinge, 6e februari Rapporter utifrån specifika val (tex ingående ämnen i ett kit/blandning).

85 KLARA – resultat, rapporter och listor Karolinska Institutet, Huddinge, 6e februari Gör dina val under punkter 1-3 och välj sedan beräkna under punkt 4.

86 KLARA – resultat, rapporter och listor Karolinska Institutet, Huddinge, 6e februari Efter beräkning erhålls vald rapport!


Ladda ner ppt "KLARA kemikalieinvetering 2013 Ulrika Olsson. Hur hittar jag till KLARA - alternativ 1  www.ki.se – internwebben – systemverktyg – Kemikalieregistret."

Liknande presentationer


Google-annonser