Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

11.1.2015Specialiserad psykiatrisk sjukvård 20121 Sami Fredriksson & Simo Pelanteri.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "11.1.2015Specialiserad psykiatrisk sjukvård 20121 Sami Fredriksson & Simo Pelanteri."— Presentationens avskrift:

1 11.1.2015Specialiserad psykiatrisk sjukvård 20121 Sami Fredriksson & Simo Pelanteri

2 Vårdperioder, vårddagar, patienter inom sluten vård samt besök inom öppenvården och patienter i öppenvård åren 2001–2012* 11.1.2015Specialiserad psykiatrisk sjukvård 20122 * Uppgifter om öppenvården inom specialsjukvården har insamlats sedan 1998, men jämförbara siffror finns från och med år 2006

3 Patienter i sluten vård inom den specialiserade psykiatriska sjukvården år 2012 i förhållande till befolkningen (per 100 000 män eller kvinnor i motsvarande ålder) 11.1.2015Specialiserad psykiatrisk sjukvård 20123

4 Patienter inom den specialiserade psykiatriska sjukvården enligt diagnosgrupper 2001-2012 11.1.2015Specialiserad psykiatrisk sjukvård 20124

5 Patienter inom den specialiserade psykiatriska sjukvården 2001- 2012 i vissa diagnosgrupper enligt könen 11.1.2015Specialiserad psykiatrisk sjukvård 20125

6 De till antalet patienter vanligaste huvuddiagnoserna inom den specialiserade psykiatriska sjukvården 2012 11.1.2015Specialiserad psykiatrisk sjukvård 20126

7 Patienter i sluten barnpsykiatrisk och ungdomspsykiatrisk vård och vårdperioder 2001–2012 11.1.2015Specialiserad psykiatrisk sjukvård 20127

8 Patienter i barnpsykiatrisk och ungdomspsykiatrisk öppenvård och besök 2006–2012 11.1.2015Esityksen nimi / Tekijä8

9 0–12, 13–17 och 18–22 år gamla patienter i sluten specialiserad psykiatrisk sjukvård per tusen invånare i samma åldersgrupp enligt sjukvårdsdistrikt 11.1.2015Esityksen nimi / Tekijä9

10 Patienter i öppenvård inom den specialiserade psykiatriska sjukvården per 1 000 invånare och sjukvårdsdistrikt under 2012 11.1.2015Esityksen nimi / Tekijä10

11 Patienter i sluten specialiserad psykiatrisk sjukvård per 1 000 invånare enligt sjukvårdsdistrikt 2002–2012, index 2002 = 100 11.1.2015Specialiserad psykiatrisk sjukvård 201211

12 Patienter som varit föremål för tvångsåtgärder inom den specialiserade psykiatriska sjukvården 2001–2012 11.1.2015 Specialiserad psykiatrisk sjukvård 2012 12

13 Tvångsåtgärder per sjukvårdsdistrikt inom den specialiserade psykiatriska sjukvården i förhållande till 100 000 invånare 11.1.2015Specialiserad psykiatrisk sjukvård 201213

14 Användning av läkemedelsbehandling under vårdperioden i sluten vård per sjukvårdsdistrikt inom den specialiserade psykiatriska sjukvården per 100 000 invånare 11.1.2015Specialiserad psykiatrisk sjukvård 201214

15 Specialiserad psykiatrisk sjukvård 2012 11.1.2015Specialiserad psykiatrisk sjukvård 201215 Under 2012 fanns allt som allt 27 738 patienter med 39 943 vårdperioder i sluten vård inom psykiatriska, barnpsykiatriska och ungdomspsykiatriska specialiteter. Öppenvården användes av 157 135 patienter, vilka sammanlagt hade nästan 1,8 miljoner besök. Patienternas könsfördelning varierar dock med ålder och huvuddiagnos. Av alla patienter som vårdades i psykiatrisk sluten vård var det lika många män som kvinnor. Totalt hade 8 211 patienter vårddagar oberoende av patientens vilja under sluten vård. Till vård kom under året 7 669 patienter (30 procent av alla patienter) med remiss oberoende av patientens vilja. Antalet patienter som kom till vård med M1-remiss har minskat med 26 procent sedan 2006.


Ladda ner ppt "11.1.2015Specialiserad psykiatrisk sjukvård 20121 Sami Fredriksson & Simo Pelanteri."

Liknande presentationer


Google-annonser