Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

11.1.2015Specialiserad psykiatrisk sjukvård 20121 Sami Fredriksson & Simo Pelanteri.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "11.1.2015Specialiserad psykiatrisk sjukvård 20121 Sami Fredriksson & Simo Pelanteri."— Presentationens avskrift:

1 Specialiserad psykiatrisk sjukvård Sami Fredriksson & Simo Pelanteri

2 Vårdperioder, vårddagar, patienter inom sluten vård samt besök inom öppenvården och patienter i öppenvård åren 2001–2012* Specialiserad psykiatrisk sjukvård * Uppgifter om öppenvården inom specialsjukvården har insamlats sedan 1998, men jämförbara siffror finns från och med år 2006

3 Patienter i sluten vård inom den specialiserade psykiatriska sjukvården år 2012 i förhållande till befolkningen (per män eller kvinnor i motsvarande ålder) Specialiserad psykiatrisk sjukvård 20123

4 Patienter inom den specialiserade psykiatriska sjukvården enligt diagnosgrupper Specialiserad psykiatrisk sjukvård 20124

5 Patienter inom den specialiserade psykiatriska sjukvården i vissa diagnosgrupper enligt könen Specialiserad psykiatrisk sjukvård 20125

6 De till antalet patienter vanligaste huvuddiagnoserna inom den specialiserade psykiatriska sjukvården Specialiserad psykiatrisk sjukvård 20126

7 Patienter i sluten barnpsykiatrisk och ungdomspsykiatrisk vård och vårdperioder 2001– Specialiserad psykiatrisk sjukvård 20127

8 Patienter i barnpsykiatrisk och ungdomspsykiatrisk öppenvård och besök 2006– Esityksen nimi / Tekijä8

9 0–12, 13–17 och 18–22 år gamla patienter i sluten specialiserad psykiatrisk sjukvård per tusen invånare i samma åldersgrupp enligt sjukvårdsdistrikt Esityksen nimi / Tekijä9

10 Patienter i öppenvård inom den specialiserade psykiatriska sjukvården per invånare och sjukvårdsdistrikt under Esityksen nimi / Tekijä10

11 Patienter i sluten specialiserad psykiatrisk sjukvård per invånare enligt sjukvårdsdistrikt 2002–2012, index 2002 = Specialiserad psykiatrisk sjukvård

12 Patienter som varit föremål för tvångsåtgärder inom den specialiserade psykiatriska sjukvården 2001– Specialiserad psykiatrisk sjukvård

13 Tvångsåtgärder per sjukvårdsdistrikt inom den specialiserade psykiatriska sjukvården i förhållande till invånare Specialiserad psykiatrisk sjukvård

14 Användning av läkemedelsbehandling under vårdperioden i sluten vård per sjukvårdsdistrikt inom den specialiserade psykiatriska sjukvården per invånare Specialiserad psykiatrisk sjukvård

15 Specialiserad psykiatrisk sjukvård Specialiserad psykiatrisk sjukvård Under 2012 fanns allt som allt patienter med vårdperioder i sluten vård inom psykiatriska, barnpsykiatriska och ungdomspsykiatriska specialiteter. Öppenvården användes av patienter, vilka sammanlagt hade nästan 1,8 miljoner besök. Patienternas könsfördelning varierar dock med ålder och huvuddiagnos. Av alla patienter som vårdades i psykiatrisk sluten vård var det lika många män som kvinnor. Totalt hade patienter vårddagar oberoende av patientens vilja under sluten vård. Till vård kom under året patienter (30 procent av alla patienter) med remiss oberoende av patientens vilja. Antalet patienter som kom till vård med M1-remiss har minskat med 26 procent sedan 2006.


Ladda ner ppt "11.1.2015Specialiserad psykiatrisk sjukvård 20121 Sami Fredriksson & Simo Pelanteri."

Liknande presentationer


Google-annonser