Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Februari 20131 KIs organisation 22. Februari 20132 KIs utbildning och forskning 2012 22 DANDERYDS SJUKHUS 235 helårsstudenter 33 mnkr forskning 26 helårsarbetskrafter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Februari 20131 KIs organisation 22. Februari 20132 KIs utbildning och forskning 2012 22 DANDERYDS SJUKHUS 235 helårsstudenter 33 mnkr forskning 26 helårsarbetskrafter."— Presentationens avskrift:

1 Februari KIs organisation 22

2 Februari KIs utbildning och forskning DANDERYDS SJUKHUS 235 helårsstudenter 33 mnkr forskning 26 helårsarbetskrafter KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET 839 helårsstudenter mnkr forskning helårsarbetskrafter CAMPUS SOLNA helårsstudenter mnkr forskning helårsarbetskrafter SÖDERSJUKHUSET 183 helårsstudenter 40 mnkr forskning 41 helårsarbetskrafter CAMPUS HUDDINGE med Karolinska universitetssjukhuset helårsstudenter 921 mnkr forskning helårsarbetskrafter Forskning avser omslutning exkl lokaler och ALF-medel

3 Februari Behöriga 1:a handssökande, totalt

4 Februari Behöriga 1:a handssökande, per plats

5 Februari Könsfördelning bland nybörjare 2012 nybörjarprogram

6 Februari Könsfördelning bland nybörjare 2012 påbyggnadsprogram

7 Februari Åldersfördelning bland nybörjare 2012 nybörjarprogram

8 Februari Åldersfördelning bland nybörjare 2012 påbyggnadsprogram

9 Februari Helårsstudenter inom grundutbildningen totalt år 2012: st (2011: st)

10 Februari Helårsstudenter inom grundutbildningen totalt år 2012: st (2011: st)

11 Februari Helårsstudenter och helårsprestationer

12 Februari Helårsstudenter och helårsprestationer Uppdragsutbildning

13 Februari Uppdragsverksamhet fördelat på finansiär totalt 70,1 mnkr år 2012 (2011: 74,9 mnkr)

14 Februari Antal yrkesexamina i grundutbildningen totalt år 2012

15 Februari Studentutbyte

16 Februari Utresande studenter år 2012 (totalt 139 st)

17 Februari Inresande studenter år 2012 (totalt: 305 st)

18 Februari Utfall jämfört med takbelopp

19 Februari Intäkter grundutbildning

20 Februari Publikationer Inrapportering av uppgifter har en viss fördröjning varför år 2012 ej redovisas

21 Februari Samarbete KIs publikationer Inrapportering av uppgifter har en viss fördröjning varför år 2012 ej redovisas

22 Februari Fältnormaliserad citeringsgrad Inrapportering av uppgifter har en viss fördröjning varför år 2012 ej redovisas

23 Februari Utveckling forskningsmedel

24 Februari Forskningsmedel totalt år 2012: mnkr (2011: 4 422)

25 Februari Externa forskningsmedel per finansiärsgrupp, intäkter

26 Februari Intäkter från EU Stipendiemedel

27 Februari Intäkter från amerikanska stiftelser och organisationer

28 Februari Intäkter från EU och USA

29 Februari Aktiva ( >10%) doktorander

30 Februari Antal disputationer

31 Februari Forskarexamina

32 Februari Aktiva och nyantagna forskarstuderande

33 Februari Andel kvinnor i forskarutbildningen

34 Februari Intäkter forskning och forskarutbildning (inkl fondförvaltning)

35 Februari Personal helårsarbetskrafter (exkl utbildningsbidrag)

36 Februari Personal helårsarbetskrafter

37 Februari Personal fördelad på kategorier år 2012

38 Februari Könsfördelning olika personalkategorier år 2012

39 Februari Utveckling intäkter (exkl finansiella)

40 Februari Fördelning intäkter år 2012 totalt: mnkr (2011: 5 341)

41 Februari Fördelning kostnader år 2012 totalt: mnkr

42 Februari Intäktsutveckling

43 Februari Kostnadsutveckling


Ladda ner ppt "Februari 20131 KIs organisation 22. Februari 20132 KIs utbildning och forskning 2012 22 DANDERYDS SJUKHUS 235 helårsstudenter 33 mnkr forskning 26 helårsarbetskrafter."

Liknande presentationer


Google-annonser