Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Barnskydd 2010 Salla Säkkinen och Tuula Kuoppala 2015-01-12 Barnskydd 20101.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Barnskydd 2010 Salla Säkkinen och Tuula Kuoppala 2015-01-12 Barnskydd 20101."— Presentationens avskrift:

1 Barnskydd 2010 Salla Säkkinen och Tuula Kuoppala 2015-01-12 Barnskydd 20101

2 Barn och unga som placerats utom hemmet samt därav omhändertagna och i brådskande ordning placerade barn 1991–2010* 2015-01-12 Barnskydd 20102 *Samma barn kan ingå i både antalet brådskande placeringar och antalet omhändertagna.

3 Barn och unga som placerats utom hemmet indelade efter den senaste placeringsgrunden 1995, 2000–2010 2015-01-12 Barnskydd 20103

4 Brådskande placeringar och omhändertagna barn 1991–2010* 2015-01-12 Barnskydd 20104 *Samma barn kan ingå i både antalet brådskande placeringar och antalet omhändertagna.

5 Årligt antal omhändertagna barn i förhållande till befolkningen i samma ålder 1991–2010, % 2015-01-12 Barnskydd 20105

6 Omhändertagna barn efter placeringsform och landskap 31.12.2010, %(n=8327) 2015-01-12 Barnskydd 20106

7 Omhändertagna barn efter placeringsform och landskap 31.12.2010 2015-01-12 Barnskydd 20107

8 Antal för första gången omhändertagna barn och barn som för första gången placerats i brådskande ordning efter åldersgrupp 2010* 2015-01-12 Barnskydd 20108 * Omhändertagandet eller den brådskande placeringen kan ha föregåtts av en placering som utförts som stödåtgärd inom barnskyddets öppenvård.

9 Antal barn som för första gången placerats i brådskande ordning efter kön och åldersgrupp 2010* 2015-01-12 Barnskydd 20109 * Brådskande placering kan ha föregåtts av en placering som utförts som stödåtgärd inom barnskyddets öppenvård.

10 Antal för första gången omhändertagna barn och barn som för första gången placerats i brådskande ordning 1991–2010* 2015-01-12 Barnskydd 201010 * Omhändertagandet eller den brådskande placeringen kan ha föregåtts av en placering som utförts som stödåtgärd inom barnskyddets öppenvård. Uppgiften om för första gången omhändertagna barn eller barn som placerats i brådskande ordning är tillförlitligast för barn som är födda 1991 eller därefter p.g.a. att ett nationellt barnskyddsregister har förts sedan 1991.

11 Barn och unga som placerats utom hemmet efter kön 1991–2010 2015-01-12 Barnskydd 201011

12 Barn och unga som placerats utom hemmet efter placeringsform 1991–2010, % 2015-01-12 Barnskydd 201012

13 Antalet klienter i barnskyddets öppenvård samt antalet utom hemmet placerade barn och unga 1996–2010* 2015-01-12 Barnskydd 201013 * Förutom registeruppgifter över placerade barn och unga inkl. personbeteckningar insamlas statistik också om klienter hos barnskyddets öppenvård. En del av de barn och unga som är klienter hos barnskyddets öppenvård ingår i antalet utom hemmet placerade.

14 Barn och unga som varit klienter i barnskyddets öppenvård 1996–2010 2015-01-12 Barnskydd 201014

15 Andelen klienter i åldern 0–17 år i barnskyddets öppenvård av motsvarande befolkning 2015-01-12 Barnskydd 201015

16 Andelen klienter i barnskyddets öppenvård av befolkningen efter åldersgrupp 2010, % 2015-01-12 Barnskydd 201016

17 Barn och unga som varit klienter i barnskyddets öppenvård 1996–2010 2015-01-12 Barnskydd 201017 1)Antalen i Esbo ingår inte i klientantalet inom öppenvården. 2)År 2005 tog några av de största städerna i bruk ett helt nytt klientdatasystem. I samband med ibruktagandet preciserades bland annat definitionerna av klienterna i barnskyddets öppenvård. 3) Från och med 2008 samlas data om nya barnskyddsklienter endast för barn under 18 år, inte längre för klienter som fyllt 18 år.

18 Antal barnskyddsanmälningar och barn efter åldersgrupp och landskap 2010 2015-01-12 Barnskydd 201018

19 Barn om vilka barnskyddsanmälan gjorts i förhållande till befolkningen i åldern 0–17 år efter landskap 2010, % 2015-01-12 Barnskydd 201019

20 Nya klienter inom barnskyddets öppenvård per 1 000 barn i samma ålder, 0–17 år, efter landskap 2010 2015-01-12 Barnskydd 201020

21 2015-01-12 Barnskydd 201021 Barnskydd 2010 År 2010 var 10 003 barn omhändertagna. Av dessa var 3 432 barn placerade i brådskande ordning. Antalet omhändertagna barn minskade med drygt 2 procent, men antalet barn som placerades i brådskande ordning ökade med 21 procent. Under året var sammanlagt över 17 064 barn och unga placerade utom hemmet. Jämfört med föregående år ökade antalet placerade barn med drygt en procent. Hälften av antalet omhändertagna barn var placerade i familjer varav andelen familjer som barnet var släkt med eller andra närstående familjer var cirka 11 procent. Sammanlagt var över 78 500 barn och unga klienter inom barnskyddets socialarbete eller omfattades av stödåtgärder inom öppenvården. Detta är 11 procent mer än året innan. http://www.thl.fi/sv/statistik/barnskyddhttp://www.thl.fi/sv/statistik/barnskydd Statistikrapport 29/2011


Ladda ner ppt "Barnskydd 2010 Salla Säkkinen och Tuula Kuoppala 2015-01-12 Barnskydd 20101."

Liknande presentationer


Google-annonser