Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Programmering B PHP Lektion 3 Mahmud Al Hakim Folkuniversitetet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Programmering B PHP Lektion 3 Mahmud Al Hakim Folkuniversitetet"— Presentationens avskrift:

1 Programmering B PHP Lektion 3 Mahmud Al Hakim Folkuniversitetet mahmud@dynamicos.se

2 2 Repetition och övningar 1. Vad är en operator? Ge exempel på fem ”Aritmetiska operatorer”. 2. Hur arbetar ”Jämförelseoperatorer”? Ge exempel. 3. Hur arbetar dessa operatorer: +=, -= och.= Förklara med tre exempel. 4. I de allra flesta programmeringsspråk finns det selektionssatser. Hur arbetar dessa. Förklara med ett exempel skrivet i PHP. 5. Vad menar med begreppet ”Iterationer”? Det finns tre vanliga typer av iterationssatser. Vilka är dessa? 6. Skriv pseudokod till ett program som läser två tal och visar medelvärdet på skärmen. Implementera programmet i PHP. 7. Skriv ett program som visar en tabell med uträkning av x 2 för varje tal mellan 1 och 10 2 Copyright, www.dynamicos.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@dynamicos.se, 20102 11 24 39 osv.

3 Indentering Indentering går ut på att man med hjälp av olika mycket blanksteg (space) till vänster om koden kan på ett logiskt sätt gruppera koden så att den går lättare att läsa. Grundprincipen är att kod som hänger ihop skall ha samma indenteringsnivå. Copyright, www.dynamicos.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@dynamicos.se, 20103

4 Indentering - Exempel Copyright, www.dynamicos.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@dynamicos.se, 20104 Nästlade if-satser visas tydligare med indentering

5 Kommentering Att kommentera i sin kod är en konst. Det är mycket att tänka på. Det som är svårast är att veta hur mycket man skall kommentera. Det är lika illa att kommentera för mycket som för lite. Här kommer några riktlinjer. ◦ Skriv i kommentaren VAD som görs och inte HUR det görs. Hur det görs skall koden i sig själv förklara. ◦ Kommentera i en sammanhängande längre kommentar före ett avancerat block vad som görs. Copyright, www.dynamicos.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@dynamicos.se, 20105

6 Kommentering i PHP Tips! Se mer exempel på sidan 29 Copyright, www.dynamicos.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@dynamicos.se, 20106

7 Mer om strängar En sträng är en grupp av tecken. Strängar förekommer, i stort sett, i alla program. PHP är ett språk som är väldigt rikt på funktioner för att hantera strängar. Mycket beroende på att det är ett språk för web-programmering där i princip allt som kommer från programmet är strängar. Copyright, www.dynamicos.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@dynamicos.se, 20107

8 Enkla eller dubbla citationstecken! I PHP markeras en sträng av att den innesluts av enkla eller dubbla citationstecken. Skillnaden är den att inom dubbla citationstecken kommer alla variabler i strängen att bytas ut mot sitt värde. Copyright, www.dynamicos.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@dynamicos.se, 20108

9 Escape-tecken Copyright, www.dynamicos.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@dynamicos.se, 20109

10 Lägga ihop strängar OBS! Man kan inte lägga ihop strängar med hjälp av additionsoperatorn (+). Den är ju till för aritmetiska termer. Som tur är så finns det speciella operatorer för just strängar. Den som lägger ihop två strängar kallas för concatenationsoperatorn. Den representeras av tecknet "." (punkt). Copyright, www.dynamicos.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@dynamicos.se, 201010

11 Konkatenering - Exempel Tips: Testa dessa satser echo $a$b; echo $a,$b; echo $a.$b; Läs mer här http://php.net/manual/en/function.echo.php Copyright, www.dynamicos.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@dynamicos.se, 201011

12 Jämföra strängar Strcmp (STRing CoMPare) är en funktion som jämför två strängar med varandra. Om de är exakt likadana returneras värdet 0. Om den första är större returneras 1 och om den andra är större returneras -1 Copyright, www.dynamicos.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@dynamicos.se, 201012

13 Exempel med strcmp Copyright, www.dynamicos.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@dynamicos.se, 201013

14 Versaler eller gemener! strtoupper och strtolower (STRing TO UPPERcase och LOWERcase) är två funktioner som tar en sträng som argument och returnerar samma sträng med alla bokstäver konverterade till antingen stora bokstäver (versaler) eller små bokstäver (gemener). Copyright, www.dynamicos.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@dynamicos.se, 201014

15 Exempel med strtoupper och strtolower Copyright, www.dynamicos.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@dynamicos.se, 201015

16 Gör den första bokstaven till versal Ucfirst (UpperCase FIRST) Ucwords (UpperCase WORDS) Testa gärna ucfirst Copyright, www.dynamicos.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@dynamicos.se, 201016

17 Strrev (STRing REVerse) Strrev tar en sträng som argument och returnerar samma sträng fast reverserad (baklänges). Copyright, www.dynamicos.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@dynamicos.se, 201017

18 Strlen (STRing LENgth) Strlen returnerar antalet tecken i en sträng. Copyright, www.dynamicos.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@dynamicos.se, 201018 OBS! Mellan- rum

19 str_replace str_replace byter ut en teckenföljd i en mening mot en annan. Funktionen tar tre argument och returnerar en sträng. ◦ Det första argumentet är den teckenföljd som skall ersättas ◦ Det andra är det som det skall ersättas med ◦ Det tredje argumentet är den sträng som det hela berör. Det som returneras är strängen i det tredje argumentet där alla förekomster av teckenföljden i det första argumentet ersatts med tecknen i det andra argumentet. Copyright, www.dynamicos.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@dynamicos.se, 201019

20 str_replace - Exempel Copyright, www.dynamicos.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@dynamicos.se, 201020

21 Tips Läs mer om stränghantering i PHP PHP String Functions på w3schools.com http://www.w3schools.com/php/php_ref_string.asp PHP Manualen http://www.php.net/manual/en/ref.strings.php Copyright, www.dynamicos.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@dynamicos.se, 201021


Ladda ner ppt "Programmering B PHP Lektion 3 Mahmud Al Hakim Folkuniversitetet"

Liknande presentationer


Google-annonser