Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

IFK Mora Orientering Vasaloppets Hus

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "IFK Mora Orientering Vasaloppets Hus"— Presentationens avskrift:

1 IFK Mora Orientering Vasaloppets Hus 2014-02-08

2 Program 11.00 OS damernas skiathlon 11.45 Lunch 12.45 Start arbetspass
- Mål med dagen - Verksamhetsidé - Värdegrund - Vision 13.45 Grupparbete + fika 14.45 Redovisning 15.30 Val av arbetsgrupp 16.00 Avslut

3 Mål med dagen Att få fram en grupp som kan presentera en värdegrund och vision på årsmötet 2014 Jobba fram underlag gällande värdegrund och vision som arbetsgruppen kan ha som underlag Få en gemensam bild av hur vi vill att vår framtid ska se ut Få en gemensam värdegrund

4 Från idé till handling Verksamhetsidé Därför finns vi till…
Värdegrund Vad vi står för… Vision Dit vi siktar… Verksamhetsområde Vad vi ska fokusera på... Mål Vad vi ska uppnå… Strategi Hur vi ska uppnå… Handlingsplan Från sagt till gjort…

5 Verksamhetsidé Den talar om vad vi vill åstadkomma och vara för vem. Ibland talar man också om föreningens ändamål, dess uppdrag eller föreningsidé. Vem riktar sig vår verksamhet till? Vad ska vi erbjuda, uppnå eller verka för? Varför gör vi detta?

6 IFK Mora OK:s verksamhetsidé
Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlings-resultat. Idrott skall inriktas på att utveckla individen positivt i såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt avseende. Idrott skall utformas och organiseras så, att den i någon form blir tillgänglig för alla och kan ge varje utövare tillfredsställelse med hänsyn till var och ens värderingar. Idrott skall organiseras enligt demokratiska principer, varvid individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter. Idrott skall verka som internationellt kontaktmedel och respektera alla människors lika värde. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER - Föreningen skall inom ramen för dessa stadgar: bedriva orientering, skidorientering och mountainbikeorientering, bedriva barn-och ungdomsverksamhet, bedriva målinriktad tävlingsidrott, bedriva träningsverksamhet för alla åldrar, arrangera tävlingar inom ovanstående idrotter, verka för folkhälsan i Mora kommun genom olika motionsaktiviteter för vuxna, i sin verksamhet aktivt verka för en dopningsfri idrott, som delägare, och tillsammans med övriga föreningar inom IFK Mora Idrottsallians, visa sitt ägaransvar i Vasaloppet genom att rekrytera och medverka med funktionärer vid Vasaloppets olika arrangemang

7 Värdegrund En beskrivning av grundläggande principer och
beteenden som ledsagar organisationen, föreningen eller teamet i sitt agerande. Ett tydliggörande hur man förhåller sig tillvarandra samt hur man förhåller sig till uppdraget. Vad vi står för…. Värdegrund, värdebas, ledstjärnor, värdeord, rättesnören

8 Värdegrund En saga I sagan finns sex individer: Baronen, baronessan,
vakten, älskaren, väninnan rorsmannen. Lista i tur och ordning vem du tycker är mest ansvarig för baronessans död till den som är minst ansvarig (1, 2, 3, 4, 5, 6) Sen ska ni i gruppen enas om ett svar för hela gruppen som ni sedan ska redovisa.

9 Värdegrund - EN SAGA Ta del av nedanstående saga om en baron och hans gemål.  Detta är berättelsen om en baron och en baronessa som bodde i en makalöst stor och mäktig borg. En dag sa baronen till baronessan; Jag skall besöka en bekant idag och kommer hem sent i natt. Du får under inga förhållande lämna borgen, gör du det kommer du i extrema svårigheter. Baronen red iväg på sin vita och ståtliga springare. Efter ett tag blev baronessan uttråkad, hon begav sig till sin älskares koja. Tiden gick och baronessan märkte att eftermiddagen blev sen. Hon ilade tillbaka till borgen och skulle just passera fällbron när vakten uppenbarade sig med draget svärd. Stanna skrek han.  Baronen har sagt att om jag såg dig komma tillbaks in i borgen under dagen skulle jag döda dig. Baronessan blev förskräckt, vände om och sprang tillbaka till älskarens koja. Du måste hjälpa mig skrek hon. Älskaren sa; tyvärr, hjälper jag dig blir jag dödad, du får ta hand om dig själv, försvinn! Baronessan tog sig tillbaka till borgen. En eka men roddare fanns vid vallgravskanten. Snälla, sa baronessan, ro mig över den breda och djupa vallgraven, så jag kan smita in i borgen. Gärna det sa han men det kostar 100 guldmynt. Jag är ledsen baronessan, först guldmynten sedan ror jag. Baronessan blev förtvivlad men sökte upp en väninna i närheten och berättade vad som hänt. Låna mig 100 guldmynt … fort…. Du får tillbaka dem i morgon. Nej det vågar jag inte då blir jag dödad svarade väninnan. Kvällsmörkret började lägga sig, det blev sent och baronessan desperat. Hon vände tillbaka till fällbron, såg inte någon vakt, och rusade över. Precis när hon kom in i borgporten steg vakten fram och stötte sitt svärd i henne. Hon dog omedelbart. I sagen finns sex individer: Baronen, baronessan, vakten, älskaren, väninnan och rorsmannen. Lista i tur och ordning vem du tycker är mest ansvarig för baronessans död till den som är minst ansvarig (1, 2, 3, 4, 5, 6)

10 Värdegrund Ställningstaganden kring: … vad som är gott …
… vad som är viktigt … … vad som är värdefullt … tydliggör hur organisationen bör förhålla sig …

11 Vision Vision är en abstrakt beskrivning av ett framtida önskvärt tillstånd. Men inte så abstrakt att det är en utopi, en illusion eller en hallucination. Visionen ska, om den ska fylla sin funktion, vara levande och uttryckas som om man redan var där.

12 Vision Visionen uttrycker vart organisationen vill nå eller bli:
… en upphöjelse eller förädling av verksamhetsidén … … en kärleksaffär man har med verksamhetsidén … … en bild av ett framtida önskvärt tillstånd … Visionen vädjar både till hjärna och hjärta …

13 En kraftfull vision begriplig …den förmedlar och tydliggör en bild av vart organisationen ska nå eller vad den ska bli. önskvärd …den känns kittlande och lockande för medarbetare, förtroende-valda och intressenter. verklighetsförankrad …den är utmanande och ambitiös men realistisk och möjlig. fokuserad …den är tydlig nog för att underlätta beslutsfattande och tydliggör vilket agerande och vilka handlingar som är viktiga. lätt att förmedla …den är enkel, kortfattad, konkret och lätt att uttrycka. Fem kriterier på en bra och kraftfull vision.

14 IFK Mora OK:S värdegrund & vision
Skriv ner vilka förhållningssätt, ledstjärnor eller värderingar styr/ska styra beteende och handlingar i IFK Mora OK? Hur vill vi bli omtalade? Hur kommuniceras värdegrunden bland våra medlemmarna? Hur ska vi göra om någon/några inte vill eller inte följer värdegrunden? Vision Hur ser det framtida önskvärda tillståndet ut för föreningen? Skriv ett förslag på vision för IFK Mora OK Redovisning gruppvis

15 Arbetsgrupp Val av personer som kan ingå i en arbetsgrupp som under våren ska arbeta fram en gemensam värdegrund och vision för föreningen. Mellan 5-7 personer Spridning mellan olika delar i föreningen gärna med representation från dom olika kommittéerna Finns det några frivilliga?


Ladda ner ppt "IFK Mora Orientering Vasaloppets Hus"

Liknande presentationer


Google-annonser