Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Februari 2011Forslund/Lärcentret1 Plagiatgranskning av examensarbeten med Urkund Information för personalen Tove Forslund Lärcentret

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Februari 2011Forslund/Lärcentret1 Plagiatgranskning av examensarbeten med Urkund Information för personalen Tove Forslund Lärcentret"— Presentationens avskrift:

1 februari 2011Forslund/Lärcentret1 Plagiatgranskning av examensarbeten med Urkund Information för personalen Tove Forslund Lärcentret http://www.abo.fi/personal/plagiathantering

2 februari 2011Forslund/Lärcentret2 Bakgrund  17.9.2009 beslöt Akademins styrelse att alla examensarbeten skall plagiatgranskas med plagiatprogramvara fr.o.m. 1.1.2010 och att programvaran Urkund används för detta  Direktiv för plagiathantering (godkänt juni 2008)

3 februari 2011Forslund/Lärcentret3 Direktiv för plagiathantering vid Akademin  Styrelsen slog fast direktiven 5.6.2008  Skiljer mellan ”oförsiktig användning” – ”plagiat” –Med oförsiktig användning avses en situation där studeranden oavsiktligt presenterar material framställt av en annan person som sitt eget. Kriterierna för oförsiktig användning uppfylls ifall studeranden har missförstått arbetsuppgiften, om studerandens misstag klart beror på slarv eller studeranden uppenbart är okunnig i citerings- och annan referensteknik. –Med plagiat avses en situation där studeranden avsiktligt presenterar material framställt av en annan person som sitt eget. Kriterierna för plagiat uppfylls ifall studeranden vet eller borde ha vetat att det återgivna materialet är utarbetat av en annan person eller underlåter att följa lärarens anvisningar för att undvika oförsiktig användning.  Prefekten handhar förundersökningen vid institutionen –Om plagiat misstänks > alltid disciplinär behandling av rektor  Se www.abo.fi/public/ordnregl.www.abo.fi/public/ordnregl

4 februari 2011Forslund/Lärcentret4 Varför bra med programvara för plagiatdetektion?  ur universitetets synvinkel: viktigt att kunna visa på att plagiat inte förekommer –Kvalitetssäkring: ÅA bör för trovärdighetens skull kunna visa på system för plagiatkontroll Programvara möjliggör systematisk plagiatkontroll Programvara underlättar lärarens granskning  ur studentperspektiv: –den stora majoriteten ärliga studeranden blir inte oskyldigt misstänkta för plagiat –alla granskas på samma sätt –minskar risken för att andra plagierar din uppsats  pedagogiskt redskap som uppmuntrar till diskussion om korrekt referensteknik

5

6 februari 2011Forslund/Lärcentret6 Så här gör läraren för att plagiatgranska examensarbeten vid ÅA  0) Läraren bekantar sig med programvaran Urkund och direktiven för plagiathantering vid ÅA: Lärarens snabbguide för Urkund Direktiven för plagiathantering vid ÅA Lärarens snabbguide för Urkund Direktiven för plagiathantering vid ÅA  1) Läraren skapar en mapp för resp. kurs i sitt Urkundkonto på webben (ger en kurskod) - valfritt moment  2) Läraren informerar studerandena om plagiatgranskningen med hjälp av Urkund och ger dem den epost-adress lararensforrnamn.efternamn.abo@analys.urkund.se (+ ev. urkund- kurskod) dit studerandena skall skicka sina övningsarbeten Material: - Audiopresentation om plagiatgranskning vid ÅA (ca 20 min.) - PowerPoint-presentation om plagiatgranskninen vid ÅA - Länk till studentwebben: www.abo.fi/student/etik_plagiat (se även på engelska) lararensforrnamn.efternamn.abo@analys.urkund.seAudiopresentation om plagiatgranskning vid ÅAPowerPoint-presentation om plagiatgranskninen vid ÅAwww.abo.fi/student/etik_plagiat

7 februari 2011Forslund/Lärcentret7  3) Studeranden skickar in sitt övningsarbete per e-post lararensfornamn.efternamn.abo@analys.urkund.se till Urkund (+ ev. Urkund-kurskod på Subject-raden: [koden]). Godkända filformat: se http://www.urkund.se/SE/support_filformat.asp4 lararensfornamn.efternamn.abo@analys.urkund.se http://www.urkund.se/SE/support_filformat.asp4  Urkund jämför arbetet med andra dokument från tre olika källor: –Elektronisk litteratur –Webbplatser –Urkunds dokumentdatabas  5) Analysen publiceras på en webbsida som läraren får tillgång till - läraren får ett mejl från Urkund inom ca ett dygn  6) Läraren går igenom analysen  7) Information åt studerandena om resultatet

8 februari 2011Forslund/Lärcentret8  8) Ingyg över att plagiatgranskningen av examensarbeten genomförts: Handledaren intygar att examensarbetet (gäller kandidat- och pro graduavhandlingar samt diplomarbeten) har genomgått plagiatgranskning med hjälp av Urkund och att arbetet inte innehåller plagiat genom att anteckna detta –i utlåtandet –i examensarbetet som inlämnas till fakultetskansliet –eller på särskild blankett  I utlåtandet eller i själva examensarbetet antecknas –att handledaren intygar att det anmälda arbetet genomgått plagiatgranskning med programvaran Urkund (ange dokumentets diarienummer i Urkund) –och att handledaren analyserat rapporten som Urkund skickat.  Dessa system kommer ev. att ersättas av TeRes, men används till annat meddelas.

9

10 Mottagningsbekräftelse åt studenten efter att han/hon skickat in sitt arbete

11 februari 2011Forslund/Lärcentret11 Analyseringen av inskickade dokument  Analysen tar ca 24 h  Läraren kommer åt dokumentet –via e-post från Urkund då analysen klar (med länk till analysen på webben) –via den personliga webbinkorgen kommer åt alla analyserade arbeten på en gång, ex. efter deadline

12 E-postmeddelandet åt läraren då Urkunds analys är klar

13 Den personliga webbinkorgenen, där man skapar kataloger och kommer åt alla analyserade dokument

14 Urkunds analys Procentuella likheten med källa Källa där likheter hittats Studentens arbete Nummer på block där likheter hittats OBS! Läraren, inte Urkund, avgör om det kan vara fråga om plagiat – Urkunds analys visar endast på likheter!

15 Man kan vidarebefordra analysen åt kollega Man kan se alla alternativa träffar (ej bara viktigaste för blocket Citat utmärks i lila

16 Logga in på Urkund  Via Anställda-portalen > Verktyg > Välj Åbo Akademi i listan över universitet och klicka Select  Användarnamn och lösenord –abo.fi-användarnamnet –bör finnas registrerad som Urkund-användare (om nyanställd inte lyckas logga in, ta kontakt med dan.holm@abo.fi) dan.holm@abo.fi

17 List = Lista över mappar och dokument inlämnade för analys – här kommer du alltså till analyserna Search = Läraren kan själv ladda upp dokument för analys Settings = Denna vy, där man kan göra vissa inställningar – förvald startsida där du kommer in då du loggar in Logout = Logga ut här (eller genom att stänga fönstret)

18 Klicka här och ange om viss webbsajt/ngt webbdokument inte ska kontrolleras i analysen. Möjlghet att göra vissa inställningar Inställningar

19 Läraren kan själva ladda upp dokument för analys

20 För att uppsatserna automatiskt ska komma in i rätt mapp, bör studenterna ange kurskoden i mejlets subject-rad med klamrar, alltså t.ex. [9csve]. Klicka på Ny för att skapa mapp Lista över inlämnade dokument: här kommer man åt analyserna

21 Den personliga webbinkorgen, där man skapar kataloger och kommer åt alla analyserade dokument Flytta dokumentet till annan mapp Öppna analysen

22 februari 2011Forslund/Lärcentret22 Studenterna och plagiatgranskning

23 februari 2011Forslund/Lärcentret23 Information åt studenterna  E-postutskick om obligatorisk plagiatgranskning 1.12.2009 (engångsföreteelse nu när detta är nytt)  Information på webben: www.abo.fi/student/etik_plagiat (material för lärarna att använda) www.abo.fi/student/etik_plagiat  Lärarna informerar i samband med plagiatgranskning av övnings- och examensarbeten  I samband med studieorienteringen (bl.a. föreläsningarna i studieteknik, övningsuppgifter på HF:s och ESF: studieorienteringsnätkurser, ASF- kursen), även för utländska studerande  På CSK:s kurser i kommunikation och vetenskapligt skrivande

24 februari 2011Forslund/Lärcentret24 Hur gör studenterna för att låta plagiatgranska examensarbeten/ övningsuppgifter – instruktioner:  Skicka ditt inlämningsarbeten per e-post till Urkund. E-postadressen är lärarens namn i formen: fornamn.efternamn.abo@analys.urkund.se.  Inlämningsarbetet sätts som bifogad fil i mejlet. (Urkund kan läsa en mängd olika filformat. Flera bifogade filer kan skickas i samma mejl.)  Ifall läraren skapat mappar för olika kurser i sitt Urkund-konto bör du på rubrikraden skriva in den kurskod [inom hakparenteser] som läraren ger dig.  Urkunds analys tar ca 24 h  För examensarbeten: Läraren intygar i utlåtandet, i själva examensarbetet eller på särskild blankett att det anmälda arbetet genomgått plagiatgranskning med programvaran Urkund och att handledaren analyserat rapporten som Urkund skickat. Studerandena bifogar blanketten till examensarbetet. (Denna procedur kommer ev. att gå via STURE i framtiden)

25 februari 2011Forslund/Lärcentret25 Vad anses som plagiat och vad inte?  För riktlinjer, se Urkunds plagiathandbok (www.abo.fi/student/etik_plagiat ) Men studenterna uppmanas alltid kontrollera med sin handledare.www.abo.fi/student/etik_plagiat


Ladda ner ppt "Februari 2011Forslund/Lärcentret1 Plagiatgranskning av examensarbeten med Urkund Information för personalen Tove Forslund Lärcentret"

Liknande presentationer


Google-annonser