Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hobøl 13 oktober 2009. Nordiskt godkännande för VVS-produkter Thomas Helmerson vd Säker Vatten AB.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hobøl 13 oktober 2009. Nordiskt godkännande för VVS-produkter Thomas Helmerson vd Säker Vatten AB."— Presentationens avskrift:

1 Hobøl 13 oktober 2009

2 Nordiskt godkännande för VVS-produkter Thomas Helmerson vd Säker Vatten AB

3 Säker Vatteninstallation  Byggbranschen dåligt ryckte, kvalitetsbrister, oseriöst  Vattenskador, 5 miljarder  Legionella, dödar även i hemmet  Bättre förutsättningar för VVS-installationer Mer tanke innan man bygger

4 Säker Vatteninstallation  VVS-företagen tagit ansvar – Kunden fått hälsosam och trygg installation  VVS-branschen, företagen och anställda fått högre status  VVS-företagen tidigare in i bygg- processen och fått bättre förutsättning

5 En Säker Vatteninstallation består av fem delar. Är utförd:  av auktoriserade VVS-företag  av utbildad personal med branschlegitimation  enligt installationsreglerna  med till installationsreglerna anpassade VVS-produkter som monterats enligt anvisningen  och kontrollerad och dokumenterad med intyg till beställaren

6 Säker Vatteninstallation  Standard inom byggbranschen  Beställare kräver  JM  NCC  Skanska med flera på väg in i systemet  Försäkringsbolag kräver

7 Branschreglerna idag … Starten 1 september 2005  12.800 gått utbildning  1.060 företag är auktoriserade VVS-installatörer

8 Produktgodkännande Kunskap Installations- regler Produkter Säker VVS- installation = Försäkringsbara VVS-system

9 VVS – Fabrikanternas Råd vd Hans Ewander VVS – industrins branschorganisation i Sverige

10 VVS – Fabrikanternas Råd 61 medlemsföretag Omsätter 16 miljarder / hälften export 16 000 anställda 85 % av branschens omsättning Delägare i VVS – Information Data AB, RSK – databasen m.m.

11 VVS – Fabrikanternas Råd Fyra prioriterade områden - energieffektivisering - vattenförsörjning - miljö- och hållbarhetsfrågor - kvalitetsfrågor

12 VVS – Fabrikanternas Råd Tre intressentgrupper Energigruppen VVS (14) Säker Vatten gruppen tillverkare (13) VA-gruppen (16)

13 Säker Vatten - gruppen  Uponor  Beuloc Armatur AB  Cupori AB  Oras  Purus  Jafo  LK Systems AB  Mora Armatur  Roth Nordic  Gustavsberg  IDO Badrum  Armaturjonsson AB  Geberit AB

14 VVS – Fabrikanternas Råd FNK Föreningen Nordisk Kvalitetsmärkning – NQ Nordiska Plaströrsgruppen - NPM

15 Produktgodkännande  Typgodkännande upphör  CE-märkning???  Flera nationella godkännanden på gång  Problem för installatören att välja bra produkter, system  Svårt att bedöma produkter  Osund konkurrens  Ingen trygghet för kunden

16 Produktgodkännande Leverantörer Myndigheter & f-bolag Bransch- regler Gemensamma krav Provning & kontroll NIDFS

17 Produktgodkännande  Kunden får trygga VVS-installationer  Säkerställer valet och kvaliteten av produkter  Ger större möjligheter att vara tjänsteföretag  Möjligheter och mervärde på marknaden  Vidareutveckling av NQ och NPM

18 Försäkringsbart VVS-system Godkänd för

19 Det optimala systemtänkandet! NPMNordic Quality? System X System Y Auktoriserade VVS-installatörer ”Branschgodkända system” Rabattgrundande VVS-installationer? ”Korsprovning” System Z Systemutbildning

20


Ladda ner ppt "Hobøl 13 oktober 2009. Nordiskt godkännande för VVS-produkter Thomas Helmerson vd Säker Vatten AB."

Liknande presentationer


Google-annonser