Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lärandemål 18.1.2010. Program 10.15-11.00 Dialogerna 1& 2 11.00-11.45 Presentation av dialog 2 11.45-13.00 Lunch 13.00-13.45 dialog 3 14.00-15.00 dialog.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lärandemål 18.1.2010. Program 10.15-11.00 Dialogerna 1& 2 11.00-11.45 Presentation av dialog 2 11.45-13.00 Lunch 13.00-13.45 dialog 3 14.00-15.00 dialog."— Presentationens avskrift:

1 Lärandemål 18.1.2010

2 Program 10.15-11.00 Dialogerna 1& 2 11.00-11.45 Presentation av dialog 2 11.45-13.00 Lunch 13.00-13.45 dialog 3 14.00-15.00 dialog 4 15.00-16.00 Kaffe, evaluering och slutdiskussion.

3 Appreciative Inquiry lyssna, respektera, vänta, säg vad du menar  alla har ansvar över dialogen  lyssna på dig själv och andra  fråga om inte du förstod  strukturera diskussionen  för andras tankar vidare, bygg på andras tankar  fråga och undra  ta ansvar för att alla får muntur  var kort och koncis i dina talturer

4 Mål för dagen  att skriva lärandemål för Introduktionskursen och Teori I & klassiker och Teori II  fastställa baslitteratur för de obligatoriska kurserna ifall tid finns Mera allmänt:  fundera på den röda tråden i studier i kvinnovetenskap, vad ska studeranden ha lärt sig?  vad ska vi fortsätta att arbeta med?

5 1. Dialog: Discover. Vad fungerar?  Berätta parvis åt varandra (eller i grupp som runda) 3 minuters berättelse ur din perspektiv (antingen a eller b) Vad är bästa och det mest värdefulla med Intron, Teori I eller annan obligatorisk kurs som du hållit? Vilka är de nyckelfaktorer som gör kursen bra? Vad tycker du att inte ska förloras? Vad skulle vara en perfekt introkurs? Vad skall studeranden ha lärt sig, vad ska de ta med sig från den?

6 2. Dialog: Dream. Vad vill vi?  Alla berättar (turvis/som en runda 3min/person) det de hört av andra i dialog 1. Berätta särskilt om det som är bra och fungerande. Vilka är styrkorna?  Varje grupp ritar på ett stort papper en presentation om de ”perfekta studierna” i kvinnovetenskap och en idealisk studiegång. Ni behöver inte fundera på realiteter, resurser.

7 3.Dialog: Design. Röda trådet i studiegången i kvinnovetenskap (Grupp 1) Vad lär man sig på intron? (Grupp 2) Vilket är förhållandet mellan intro och teori I? (Grupp 3 börjar) Vilket är förhållandet mellan teori I och teori II?  Fundera särskilt på hur olika delar bildar en helhet. Vilken är logiken?  Vilken baslitteratur på dessa kurser?  Var konkret och realistisk. Ni kan använda existerande kursmappar som utgångspunkt.

8 4. Dialog: Deliver. Vi gör en konkret plan för nästa veckas husmöte.  Grupp 1: intro  Grupp 2: teori I  Grupp 3: teori II  Fastställ lärandemålen och litteraturen för dessa kurser, ge förslag över examinationsformer.  Utnyttja guiden för lärandemål vid behov

9 Resultat: Lärandemål för introduktionskursen i kvinnovetenskap Studeranden kan  redogöra för centrala begrepp inom kvinnovetenskaplig forskning: kvinna, sexualitet, skillnad, jämställdhet, aktörskap, förändring, makt.  problematisera kön och förstå det i ett intersektionellt perspektiv  skriftligt sammanfatta kärnan i en vetenskaplig text  diskutera de aktuella forskningsfrågorna  delta aktivt i ett gemensamt kursprojekt

10 Resultat: Lärandemål för teori I & klassiker Studeranden ska kunna  redogöra för centrala teorier och teoretiker inom kvinnovetenskap  sätta kvinnovetenskapliga debatter i en historisk kontext  lära sig att använda i tal och skrift de kvinnovetenskapliga begrepp som kursen behandlat

11 Evaluering  Fungerade metoden?  Tid? Tillräckligt, för lite, för mycket?  Vad skulle vara viktigt att ta upp näst?


Ladda ner ppt "Lärandemål 18.1.2010. Program 10.15-11.00 Dialogerna 1& 2 11.00-11.45 Presentation av dialog 2 11.45-13.00 Lunch 13.00-13.45 dialog 3 14.00-15.00 dialog."

Liknande presentationer


Google-annonser