Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

© RESEARCH INTERNATIONAL SWEDEN ABPROJEKTNAMN / PROJEKTNUMMER 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "© RESEARCH INTERNATIONAL SWEDEN ABPROJEKTNAMN / PROJEKTNUMMER 1."— Presentationens avskrift:

1 © RESEARCH INTERNATIONAL SWEDEN ABPROJEKTNAMN / PROJEKTNUMMER 1

2 Svenska folkets kunskap och attityder till hiv SIFO Research International Navigare Konsult: Lena Berggren +46 765 36 20 69 Stockholm, april 2009

3 © RESEARCH INTERNATIONAL SWEDEN ABPROJEKTNAMN / PROJEKTNUMMER 3 Bakgrund, syfte och urval Bakgrund och Syfte:  SIFO RI Navigare har på uppdrag av Pfizer tillsammans med Hiv-Sverige genomfört en opinionsundersökning bland allmänheten för att få kunskap om svenskarnas kunskap och attityder till hiv. Insamling och Metod:  Undersökningen har genomförts per telefon med personer i åldersgruppen 15 år och uppåt. Frågorna har ställts i SIFOs omnibusundersökning där 1000 personer tillfrågas varje vecka. Urvalet är riksrepresentativt.  Totalt har det genomförts 1000 telefonintervjuer under tiden 14-16 april, 2009.  I denna rapport redovisas fråga för fråga. Detaljerade resultat redovisas i en separat tabellbilaga med angivna signifikanser.

4 © RESEARCH INTERNATIONAL SWEDEN ABPROJEKTNAMN / PROJEKTNUMMER 4 Resultat (1/2)  20% av svenska folket tror att det finns botemedel mot hiv. Personer i åldersgruppen 30-49 år vet i högre utsträckning att det inte finns något botemedel mot hiv. (Fr 1, sid 6)  64% tror att det skett en ökning i antalet nydiagnostiserade hiv-fall under senare år. Detta är en signifikant minskning jämfört med 2008-års resultat då 72% trodde att det skett en ökning i antalet nydiagnostiserade hiv-fall. (Fr 2, sid 7)  Nästan 1 av 10 (8%) tror inte att det dör personer av aids i Sverige. (Fr 3, sid 8)  Svenska folket anser i högre utsträckning jämfört med 2008 att man ska informera om att man är hiv-positiv i vissa sociala sammanhang. 5 av 10 (53%) tycker att man ska informera i skolan om man är hiv-positiv. Detta är en signifikant ökning jämfört med 2008-års resultat då 44% ansåg att man skulle informera i skolan. (Fr 4, sid 9)  4 av 10 (44%) anser även att man ska informera på arbetsplatsen och i fotbollslaget eller andra sportgrupper om man är hiv-positiv. Även detta är en signifikant ökning jämfört med föregående års undersökning då 39% tyckte att man behövde informera. (Fr 4, sid 9)  4 av 10 (39%) anser att man ska informera på dagis. Personer i åldersgruppen 30-49 år, dvs. en grupp som består av föräldrar till dagisbarn, tycker i högre grad än yngre att man ska informera om man är hiv-positiv på dagis. (Fr 4, sid 9)

5 © RESEARCH INTERNATIONAL SWEDEN ABPROJEKTNAMN / PROJEKTNUMMER 5 Resultat (2/2)  Nästan alla svenskar (94%) är positivt inställda till att bli vän med en hiv-positiv person. (Fr 5, sid 10)  1 av 10 (12%) skulle känna sig oroliga för sin hälsa om en närstående var hiv-positiv. Större andel yngre personer skulle bli oroliga för sin hälsa om det visade sig att en närstående var hiv-positiv. 1 av 4 (24%) i åldersgruppen 15-29 år skulle känna sig orolig för sin egen hälsa då. (Fr 6, sid 11-12)  22% (2 av 10) skulle bli mer reserverade om de fick redan på att en vän har hiv. Yngre i 15-29 års gruppen är de som skulle ha störst andel reserverade personer. (Fr 7, sid 13)

6 © RESEARCH INTERNATIONAL SWEDEN ABPROJEKTNAMN / PROJEKTNUMMER 6 Bas: Alla Tror du att det finns något botemedel mot HIV?

7 © RESEARCH INTERNATIONAL SWEDEN ABPROJEKTNAMN / PROJEKTNUMMER 7 Bas: Alla Hur tror du att antalet nydiagnostiserade HIV-fall i Sverige har utvecklats under senare år?

8 © RESEARCH INTERNATIONAL SWEDEN ABPROJEKTNAMN / PROJEKTNUMMER 8 Bas: Alla Tror du att det dör personer av AIDS i Sverige idag?

9 © RESEARCH INTERNATIONAL SWEDEN ABPROJEKTNAMN / PROJEKTNUMMER 9 Bas: Alla Tycker du att HIV-positiva ska informera om detta i något av följande sammanhang?

10 © RESEARCH INTERNATIONAL SWEDEN ABPROJEKTNAMN / PROJEKTNUMMER 10 Bas: Alla Kan du tänka dig att bli vän med en HIV-positiv?

11 © RESEARCH INTERNATIONAL SWEDEN ABPROJEKTNAMN / PROJEKTNUMMER 11 Bas: Alla Om du upptäckte att en släkting, vän eller arbetskamrat var HIV-positiv, tror du då att du skulle känna dig orolig för din egen hälsa?

12 © RESEARCH INTERNATIONAL SWEDEN ABPROJEKTNAMN / PROJEKTNUMMER 12 Bas: Alla Om du upptäckte att en släkting, vän eller arbetskamrat var HIV-positiv, tror du då att du skulle känna dig orolig för din egen hälsa?

13 © RESEARCH INTERNATIONAL SWEDEN ABPROJEKTNAMN / PROJEKTNUMMER 13 Bas: Alla Hur tror du att du skulle reagera om en vän berättade att hon/han har HIV?

14 © RESEARCH INTERNATIONAL SWEDEN ABPROJEKTNAMN / PROJEKTNUMMER 14


Ladda ner ppt "© RESEARCH INTERNATIONAL SWEDEN ABPROJEKTNAMN / PROJEKTNUMMER 1."

Liknande presentationer


Google-annonser