Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Snabbguide för hur ansöka om en kemisk produkt

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Snabbguide för hur ansöka om en kemisk produkt"— Presentationens avskrift:

1 Snabbguide för hur ansöka om en kemisk produkt
Svenska kraftnät

2 [Svenska kraftnäts granskningsfunktion]
. Översikt över processen för att ansöka om en ny kemisk produkt Produkten ska inte granskas. Dock ska en produktvalsanalys6 lämnas in (farobedömning7 för produkter i grupp B eller BETA?) Får användas utan särskilda krav från Svenska kraftnät Får användas utan särskilda krav från Svenska kraftnät Ny kemisk produkt 1. Uppfyller produkten kriterierna för undantagen för granskning? Ja 2. Finns produkten granskad i Grupp A eller registerad i BASTA? Ja 3. Finns produkten granskad i Grupp B eller registerad i BETA? 4. Ansökan skickas till Svenska kraftnät Ja Nej Nej Nej [Entreprenör] [Entreprenör] [Entreprenör] [Entreprenör] Grupp A) Får användas utan särskilda krav från Svenska kraftnät Grupp B) Farobedömning7 krävs för hantering Grupp C) Farobedömning7 och Riskanalys8 krävs för hantering Grupp D) Förbjuden 5. Granskning av den kemiska produkten Flödet för hur entreprenören ska tillämpa kravet [Svenska kraftnäts granskningsfunktion]

3 Undantag Produkter som omfattas av undantag ska inte skickas in för granskning. Se mer info på

4 Registrerad i BASTA eller klassad i grupp A?
Gör en sökning i Chemsoft för att ta reda på om produkten finns i BASTA-registret eller redan klassad i grupp A – produkten får då användas utan särskilda villkor För sökning i Svenska kraftnäts system: För sökning i Trafikverkets system:

5 Registrerad i BETA eller klassad i grupp B?
Gör en sökning i Chemsoft för att ta reda på om produkten redan finns i BETA-registret eller redan klassad i grupp B – om ja, ska en produktvalsanalys upprättas och mailas till: (En farobedömning ska även upprättas innan användning) För sökning i Svenska kraftnäts system: För sökning i Trafikverkets system:

6 Ej registrerad eller klassad
Ansökan skickas via Chemsoft till Granskningsfunktionen – du måste logga in för att skicka en ansökan Säkerhetsdatablad och produktvalsanalys ska bifogas. Mall för produktvalsanalys finns på: OBS! För produkter i grupp C ska en ny ansökan skickas in för varje nytt användningsområde

7 Granskningsutlåtande
Grupp A) Inga villkor Grupp B) Farobedömning Grupp C) Farobedömning och Riskanalys Grupp D) Förbjuden – eller endast tillåten för specifik användning Inom 3 dagar erhålls ett granskningsutlåtande via e-post. Produkten kan få klassningen A-D beroende på dess innehåll och förenas med villkor som måste uppfyllas innan användning Dessa kriterier är harmoniserade med kriterier enligt Reach artikel 57, substances of very high concern och kriterier för upptag på Kandidatförteckningen. Kriterierna är även harmoniserade med kriterier för utfasningsämnen enligt miljömålet Giftfri Miljö. Granskningskriterierna följer BASTA-kriterierna – någon som jobbat med dem innan eller känner till dem väl? Kriterierna finns på BASTA-online. Klassningen resulterar i fyra grupper A-D. Grupp A är den som är ”bäst” i miljö- och hälsosynpunkt. De är BASTA-registrerarde eller har redan blivit klassade i Trafikverkets motsvarande chemsystem. Grupp B är näst bäst och är BETA-registrerade. De kan också finns klassade i TRV:s system i grupp B. Entreprenören behöver då endast skicka in en produktvalsanalys via Chemsoft. Grupp C är varken BETA eller BASTA registrerade. De kan finnas registererade i TRV:s eller vårt system men det ska alltid skickas in en fullständig ansökan för varje nytt användningssområde. Grupp D – Vi har ännu ingen förbudslista, men den kommer att byggas upp efterhand. Det kan vara både att vi förbjuder en produkt från att användas helt till att vi endast tillåter den för ett specifikt användningsområde.

8 Vid frågor! Maila till Ring


Ladda ner ppt "Snabbguide för hur ansöka om en kemisk produkt"

Liknande presentationer


Google-annonser