Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sidnummer1 300 Samhällsvetenskaper Introduktion. Sidnummer 2 Mål Känna till den övergripande strukturen i huvudklass 300 Känna till relationerna mellan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sidnummer1 300 Samhällsvetenskaper Introduktion. Sidnummer 2 Mål Känna till den övergripande strukturen i huvudklass 300 Känna till relationerna mellan."— Presentationens avskrift:

1 Sidnummer1 300 Samhällsvetenskaper Introduktion

2 Sidnummer 2 Mål Känna till den övergripande strukturen i huvudklass 300 Känna till relationerna mellan discipliner inom 300 och andra discipliner, både inom och utanför huvudklass 300 Kunna välja rätt basnummer utifrån prioritetstabeller, prioritetsanvisningar och andra anmärkningar i Kunna bygga korrekta nummer utifrån tillfogningsanvisningar och tilläggstabeller i och tillfogningsanvisningar som det hänvisas till i , i synnerhet tabell 2 och 5

3 Sidnummer Sociologi och antropologi 310Statistik 320Statsvetenskap 330Nationalekonomi 340Juridik 350Offentlig förvaltning & militärvetenskap 360Sociala problem & tjänster; organisationer 370Utbildning 380Handel, kommunikationer & transport 390Seder, etikett & folklore

4 Sidnummer 4 Relationer mellan 300 och andra delar av schemat (1) 300 Samhällsvetenskaper Manual vid 300 i motsats till 600 Använd 300 för verk som diskuterar de sociala konskvenserna av en teknik, för verk om det sociala utnyttjandet, sociala kontrollen och den sociala effekten av teknik, för verk som betonar de övergripande perspektiven. Använd 300 som det tvärvetenskapliga numret för en företeelse av social betydelse, och som det sista valet för allmänna verk om ämnen som inte är disciplinbaserade Använd 600 för verk som diskuterar hur man gör, använder, underhåller och reparerar något, för verk som betonar beskrivningar av produkter och strukturer

5 Sidnummer 5 Relationer mellan 300 och andra delar av schemat (2) 300 Samhällsvetenskaper Klassificera här beteendevetenskaper, samhällsorienterande ämnen Klassificera en särskild beteendevetenskap med den vetenskapen, t. ex. psykologi 150 För språk se 400; för historia se Kommunikation Klassificera här tvärvetenskapliga verk om kommunikation, semiotik Verbal kommunikation För språk se 400

6 Sidnummer 6 Relationer mellan 300 och andra delar av schemat (3) 306 i motsats till 305, 909, Sociala grupper i motsats till kulturella och institutionella grupper i motsats till historia Använd 305 för sociala grupper, t.ex. kvinnor som en social grupp Använd 306 för sociala institutioner t.ex. familjen Använd numret för institutionen i 306, plus notation 08 från tabell 1 för sociala grupper i särskilda sociala institutioner t.ex. kvinnors roll i familjen Använd 909 och 930–990 för sociala grupper i historiska sammanhang och för beskrivningar av viktiga historiska händelser som formar historien. Framförallt använd 909 och för etniska och nationella gruppers historia. Vid tveksamhet föredra följande ordning: 306, 305, 909,

7 Sidnummer 7 Relationer mellan 300 och andra delar av schemat (4) 909, 930–990 i motsats till 320 Historia och politik Politisk historia Använd 909 och 930–990 för politisk historia som betonar viktiga politiska händelser som kännetecknas av historiesynen som tar fasta på “slag, kungar och årtal” Använd för politisk historia som betonar det politiska spelet. Använd 909 och 930–990 om de politiska krafterna och rörelserna kommer till makten eller åstadkommer avgörande förändringar I samhället. I tveksamma fall föredra 909 och Se också diskussionen vid 909, 930–990 vs , 321,

8 Sidnummer 8 Relationer mellan 300 och andra delar av schemat (5) Sociala problem och tjänster Fysisk sjukdom Klassificera här tvärvetenskapliga verk om sjukdom och funktionsnedsättning, om medicinsk vård och behandling, om medicinskt frivilligarbete, om folkhälsa För medicin se Särskilda [medicinska] tjänster Klassificera här tvärvetenskapliga verk som täcker både sociala och tekniska medicinska tjänster

9 Sidnummer 9 Relationer mellan 300 och andra delar av schemat (6) 391 Kläder och utseende För modedesign, se För en särskild aspekt av klädsel och kläder, se aspekten, t.ex. scenkläder , mönsterkonstruktion Folklore Se även för religiös mytologi; se även 800 för skönlitteratur av identifierbara författare, anonyma litterära klassiker.

10 Sidnummer 10 Viktiga tvärvetenskapliga nummer i 300 (1) KlassnummerKlassificera här tvärvetenskapliga verk om… 301Samhället, människor 304.6Befolkning 305.3Könsroller, könen, könsidentitet; vuxna män och kvinnor Familj Städer Maktinstanser (förhållandet mellan presidenten och kongressen i USA t.ex.) Spionage, subversion, underrättelseverksamhet 331Arbete 333.7Miljö, naturresurser

11 Sidnummer 11 Viktiga tvärvetenskapliga nummer i 300 (2) KlassnummerKlassificera här tvärvetenskapliga verk om… 336.2Skatter 338Industri, produktion Konsumtion Mellanstatliga organisationer (EU t.ex.) Ekonomiska och juridiska aspekter på ägande och överlåtelse av mark Statschefer (monarker, statsministrar, premiärministrar) 358.3Massförstörelsevapen 361Socioekonomisk planering och utveckling

12 Sidnummer 12 Viktiga tvärvetenskapliga nummer i 300 (3) KlassnummerKlassificera här tvärvetenskapliga verk om… Abort Drogmissbruk, drogberoende Terrorism 381Marknadsföring 384Telekommunikation 388Transporter 391Kläder, klädsel, mode 398.2Mytologi

13 Sidnummer 13 Grupp 1 : Disciplinkluster inom 300 GRUPP 1 301–307 Sociologi & antropologi 360 Sociala problem & sociala tjänster 390 Seder, etikett & folklore

14 Sidnummer 14 Grupp 2 : Disciplinkluster inom 300 GRUPP 1 301–307 Sociologi & antropologi 360 Sociala problem & sociala tjänster 390 Seder, etikett & folklore GRUPP Statsvetenskap 340 Juridik 350 Offentlig förvaltning & militärvetenskap

15 Sidnummer 15 Grupp 3 : Disciplinkluster inom 300 GRUPP 1 301–307 Sociologi & antropologi 360 Sociala problem & sociala tjänster 390 Seder, etikett & folklore GRUPP Nationalekonomi 380 Handel, kommunikation & transport GRUPP Statsvetenskap 340 Juridik 350 Offentlig förvaltning & militärvetenskap

16 Sidnummer 16 Grupp 4: Disciplinkluster inom 300 GRUPP 1 301–307 Sociologi & antropologi 360 Sociala problem & sociala tjänster 390 Seder, etikett & folklore GRUPP Nationalekonomi 380 Handel, kommunikation & transport GRUPP Statsvetenskap 340 Juridik 350 Offentlig förvaltning & militärvetenskap GRUPP Utbildning

17 Sidnummer 17 Grupp 1: Viktiga relationer inom Sociologi och antropologi Klassificera här tvärvetenskapliga verk om samhälle, människor För seder, etikett, folklore, se i motsats till Sociologi i motsats till sociala problem och tjänster Använd bara för verk om sociala fenomen som behandlar samhällsfenomenen i sin rena form Använd för arbeten om sociala fenomen som sociala problem tillsammans med faktiska och möjliga åtgärder

18 Sidnummer 18 Grupp 1: Att välja och bygga nummer 300 Samhällsvetenskaper, sociologi & antropologi 360 Sociala problem & sociala tjänster 390 Seder, etikett & folklore Fokus: grupper

19 Sidnummer 19 Grupp 1: Sociologi och antropologi (1) i motsats till 150, T1—019 Socialpsykologi i motsats till Psykologi Använd för verk om grupper och gruppbeteende, använd 150 för verk om individer. Använd utan att lägga till notation 019 (psykologi) från tabell 1 för tillämpning av socialpsykologi på ett ämne; använd numret för ämnet plus notation 019 från tabell 1 för tillämpning av psykologi på ett ämne

20 Sidnummer 20 Grupp 1: Sociologi och antropologi (2) > Särskilda ämnen inom sociologi och antropologi Förutsatt att inga andra anvisningar ges, klassificera ett ämne med aspekter från två eller flera indelningar av 302–307 under det nummer som kommer sist, t. ex. humanekologi i städer (inte humanekologi)) Klassificera övergripande verk under Social interaktion 305 Sociala grupper 303 Sociala processer306 Kultur och sociala institutioner 304 Faktorer som påverkar socialt beteende 307 Samhällen

21 Sidnummer 21 Grupp 1: Sociologi och antropologi (3) 305 Sociala grupper Förutsatt att inga andra anvisningar ges, observera prioritetsordningen i tabellen nedan Personer med funktionsnedsättning och sjukdomar, specialbegåvade personer Åldersgrupper305.2 Grupper efter kön305.3–305.4 Sociala klasser305.5 Religiösa grupper305.6 Etniska och nationella grupper305.8 Språkgrupper305.7 Yrkesgrupper och övriga grupper (utom )305.9

22 Sidnummer 22 Grupp 1: Sociologi och antropologi (4) Särskilda etniska och nationella grupper Tillfoga till basnummer notation 1-9 från tabell 5, t.ex. allmänna verk om samer , svenskar , chilenare i Sverige T5—9455Samer T5—397Svenskar T5—6883Chilenare

23 Sidnummer 23 Tabell 5. Etniska och nationella grupper (1) Nummer från tabell 5 används aldrig ensamma, men kan användas vid behov (antingen direkt eller när så anges, eller genom användningen av notation 089 från tabell 1) Rasgrupper nämns i samband med ett par större etniska grupper, t.ex. klassificeras svarta av afrikanskt ursprung under 96 Afrikaner och folk av afrikanskt ursprung Om inget annat anges föredra etnicitet framför nationalitet

24 Sidnummer 24 Tabell 5 Etniska och nationella grupper (2) När inget annat anges och det inte är överflödigt tillfoga 0 till numret från tabell 5 och lägg sedan till 1 eller 3-9 från tabell 2 för det område där en grupp finns eller har funnits. T.ex. svenskar i USA , men svenskar i Sverige -397, judar i Sverige Standardindelningar kan tillfogas när notation från tabell 5 läggs direkt till basnummret men när notation från tabell 5 används genom tillfogandet av notation T1-089 från tabell 1 används en begränsad lista över standardindelningar (med bland annat illustrationer, lexikon, seriella publikationer och historisk och geografisk aspekt)

25 Sidnummer 25 Etniska och nationella grupper exempel Romer i Sverige Särskild etnisk och nationell grupp Romer (från tabell 5, enligt instruktion under Facettindikator (enligt instruktion vid början av tabell 5) 485Sverige (från tabell 2, enligt instruktion vid början av tabell 2)

26 Sidnummer 26 Grupp 1: Sociala problem och tjänster (1) 361 Allmänt om sociala problem och social omsorg Social omsorg: socialt stöd, antingen gratis eller helt eller delvis betalt av mottagarna, med syftet att göra det möjligt för enskilda personer att klara situationer som vanligen övergår deras egen förmåga att hantera För sociala problem som betraktas enbart som samhällsfenomen se För särskilda frågor och tjänster se

27 Sidnummer 27 Grupp 1: Sociala problem och tjänster (2) Sammanfattning av tillfogningstabell under särskilda sociala problem och tjänster (tillfoga * indelningar): 1-4 Problemens karaktär (1 sociala orsaker, 2. händelser, omfattning, allvaret 3. effekter på närstående, 4. påföljder för den som drabbats) 5 Sociala aktiviteter 6-8 Särskilda slags aktiviteter (6 kontroll, 7 åtgärder för att förebygga, begränsa eller minska effekten av problem, 8 hjälpinsatser)

28 Sidnummer 28 Grupp 1: Sociala problem och tjänster (3) 362 Sociala omsorgsproblem och sociala tjänster Problem hos och sociala tjänster till: Personer med sjukdomar och funktionsnedsättning Fattiga Äldre Ungdomar Andra grupper Historisk och geografisk aspekt, biografi För samband mellan särskilt slags problem och särskild slags person tillfoga notation 08 från tabell 1 till numret för problemet t.ex.

29 Sidnummer 29 Grupp 1: Sociala problem och tjänster exempel Geographies of women’s health (fysisk sjukdom 362.1, kvinnor 082 från tabell 1) Family background of homeless young people (fattiga 362.5, unga 083 från tabell 1)

30 Sidnummer 30 Grupp 1: 360 Sociala problem och tjänster (4) 363 Andra samhällsproblem och samhällstjänster Program för allmän säkerhet Polisarbete Andra aspekter på allmän säkerhet Kontroversiella frågor förknippade med allmän moral och sedvänjor Bostäder Samhällsservice och liknande tjänster Miljöfrågor Livsmedelsförsörjning Befolkningsproblem

31 Sidnummer 31 Sociala problem och tjänster exempel [Problem hos och sociala tjänster till] särskilda etniska och nationella grupper Tillfoga till basnummer notation 1-9 från tabell 5, t.ex. sociala tjänster till irakier i Sverige Medlemmar av etniska och nationella grupper — Irakier från tabell 5 0 Facettindikator 485 Sverige

32 Sidnummer 32 Sociala problem och tjänster exempel 2 Men: Sociala tjänster till irakier i Irak Sociala tjänster geografisk indelning — 567 Irak från tabell 2

33 Sidnummer 33 Grupp 1: Seder, etikett, folklore (1) 391Kläder och utseende 392Seder för livscykeln och hemmet 393Seder knutna till döden 394Allmänna seder 395Etikett 398Folklore 399Seder gällande krig och diplomati

34 Sidnummer 34 Grupp 1: Seder, etikett, folklore (2) 391 i motsats till 646.3, Tvärvetenskapliga verk om kläder till 391. Använd 391 för dräkthistoria, folkdräkter. Använd för råd om klädköp, klädvård och hur man ska klä sig i olika sammanhang. Använd för konstnärliga aspekter på kläder, mode, kläddesign

35 Sidnummer 35 Grupp 1: Seder, etikett, folklore (3) Allmänna seder särskilda tillfällen (helgdagar) Tillfoga till basnummer notation 01-9 från tabell 2, t.ex. svenska helgdagar

36 Sidnummer 36 Grupp 2 Att välja och bygga nummer 320 Statsvetenskap 340 Juridik 350 Offentlig förvaltning och militärvetenskap Fokus på jurisdiktion, plats

37 Sidnummer 37 Grupp 2: 320 Statsvetenskap och Behandling av politiska partier i särskilda länder Använd för behandling av politiska partier på världsdelar och regioner större än enskilda länder Använd för länder med tillägg av tabell 2 för länder som följs av notation för att ange parti. Använd numret inom för landet följt av notation för att ange parti, plus notation 09 från tabell 1 för att ange parti på särskild plats inom landet.

38 Sidnummer 38 Statsvetenskap exempel 1 Western European party systems: continuity & change LSCH: Political parties – Europe Indexingångar: Politiska partier Geografiskt tilläggT1 — 09 Europa T2 — 4

39 Sidnummer 39 Statsvetenskap exempel 2 Western European party systems: continuity & change Politiska partier 09[Politiska partier] Historisk, geografisk aspekt, personer 4Europa (från tabell 2, enligt instruktioner under T )

40 Sidnummer 40 Statsvetenskap exempel 3 The rise and fall of the Swedish Green Party: LCSH: Green Party (Sweden) – History Green movement – Sweden Indexingångar: Politiska partier324.2 SverigeT2 — 485 Green parties talet T1 — 09048

41 Sidnummer 41 Statsvetenskap exempel 4 The rise and fall of the Swedish Green Party: Partier i särskilda länder modern tid 485 Sverige (från tabell 2, med instruktioner vid ) 087 Miljöpartier (från tabell under ) (tabell 1: först av två mellan och ) Politiska partier Land Särskilda partier

42 Sidnummer 42 Grupp 2: 331 Nationalekonomi Arbetsmarknadsekonomi Arbetslöshet Arbetsförhållanden Löner Strejker Strejker Sverige Arbetslöshet Sverige

43 Sidnummer 43 Grupp 3: 340 Juridik (1) 341 Folkrätt 342 Statsrätt och förvaltningsrätt 343 Militärrätt, försvarsrätt, offentlig egendom, finansrätt, skatterätt, handelsrätt, näringsliv 344 Arbetsrätt, socialrätt, skoljuridik, kulturlagstiftning 345 Straffrätt 346 Civilrätt (privaträtt) 348 Lagar, föreskrifter, rättsfall 349 Juridik avseende särskilda jurisdiktioner, geografiska områden, socioekonomiska områden, regionala mellanstatliga organisationer

44 Sidnummer 44 Grupp 3: 340 Juridik (2) Vanlig utbyggnad under 34x 34x Standardindelning 34x Ämnesindelningar 34x.1 Socioekonomiska regioner 34x.2 Regionala, mellanstatliga organisationer 34x.3-9. Särskilda jurisdiktioner och områden

45 Sidnummer 45 Grupp 2: 340 Juridik (3) Vanlig tillfogningsinstruktion under 34x.3-9 Tillfoga till basnummer 345 notation 3-9 från tabell 2, t.ex. australiensisk straffrätt (criminal law) …; lägg sedan till resultatet de nummer som följer på 345 i , t.ex. lagstiftning om bevisning (evidence) 06, i Australien Juridik Land Juridiska områden

46 Sidnummer 46 Grupp 2: 340 Juridik (4) Geografisk behandling av juridik För juridik som är begränsad till en särskild jurisdiktion använd 349 eller (och parallella nummer, t.ex ) plus områdesnumret för jurisdiktionen t.ex. Juridik i Tyskland För tillämpning av juridik inom en särskild jurisdiktion inom ett avgränsat område inom denna jurisdiktion använd numret för juridik inom jurisdiktionen plus notation 09 från tabellen under t.ex tysk juridik som den utövas I Bayern För juridik som är begränsad till en särskild mellanstatlig organisation använd eller (och parallella nummer t.ex 343.2) plus områdenumret för organisationen t.ex juridik inom EU

47 Sidnummer 47 Juridik - exempel (1) Die Reform des kollektiven Arbeitsrechts in Schweden LCSH: Collective labor agreements – Sweden Management- Employee participation- Sweden Labor unions – Law and legislation – Sweden Indexingångar: Kollektivförhandlingar Arbetsrätt Sverige T2-485

48 Sidnummer 48 Juridik - exempel (2) Die Reform des kollektiven Arbeitsrechts in Schweden Arbetsrätt, socialrätt, skoljuridik, kulturlagstiftning 485 Sverige (från tabell 2, enligt instruktioner under ) 01 Arbete (nummer efter 344 i , enligt instruktioner under Förhandlingar och konflikter mellan arbetsgivare och anställda (nummer som följer 331 i , enligt instruktion under ) Land Juridik Juridiskt område

49 Sidnummer 49 Grupp 3 Att välja och bygga nummer 330 Nationalekonomi 380 Handel, kommunikationer och transport med fokus på produktion och produkter

50 Sidnummer 50 Grupp 3: Viktiga relationer inom Produktion Klassificera här tvärvetenskapliga verk om industri, om produktion För handel, kommunikation, transport se Särskilda branscher För handel, kommunikation, transport se 380

51 Sidnummer 51 Grupp 3: 330 Nationalekonomi (1) 332 i motsats till 338, Finansiella ämnen inom produktionsekonomi och finansiell management Använd 332 för verk utifrån investerarna såsom banker, investerare Använd 338 för verk om finansiella frågor utifrån industri och produktion av varor och tjänster Använd när det gäller företagsledning (management)

52 Sidnummer 52 Grupp 3: Nationalekonomi (2) Primärindustri (utvinningsindustri) Jordbruk Mineralutvinning Övrig utvinningsindustri Tillverkningsindustri och tjänstesektor Görs enligt följande (vanlig utbyggnad under dessa): finansiella aspekter, produktionseffektivitet, produkter

53 Sidnummer 53 Grupp 4: Att välja och bygga nummer 370 Utbildning Fokus på utbildningsnivån

54 Sidnummer 54 Grupp 5: 370 Utbildning (1) i motsats till , 378 Särskilda nivåer och ämnen inom utbildning Använd och för särskilda ämnen som är relaterade till två eller eller flera utbildningsnivåer, t.ex till primär och sekundärutbildning, till sekundär och högre utbilding. Använd och 378 för ett eller alla ämnen som är relaterade till en särskild utbildningsnivå. Det finns särskilda villkor på varje nivå för varje särskilt ämne under och vanligen under indelning 1 under varje nivå, t.ex. under (Organisation och verksamhet inom primärutbildning)

55 Sidnummer 55 Grupp 4: 370 Utbildning exempel Utbildningens historia i Sverige Flickskolan historia i Sverige Folkskolans historia i Sverige

56 Sidnummer 56 Grupp 4: 370 Utbildning (2) > Särskilda slags skolor Allmänna skolor Fristående skolor Grannskapsskolor (community schools) Alternativa skolor Religiösa skolor

57 Sidnummer 57 Grupp 5: 370 Utbildning (3) > Skolor och deras aktiviteter Lärare och undervisning, och liknande verksamhet Skoladministration; administration av elevernas skolarbete Undervisningsmetoder och studiemetoder Studentvägledning och studentrådgivning Skoldisciplin och liknande verksamhet Fysiska anläggningar; materialadministration Elevvård Elever (studenter)

58 Sidnummer 58 Grupp 5: 370 Utbildning (4)  Särskilda utbildningsnivåer 372 Primärutbildning (Grundskoleutbildning t.o.m årskurs 6) 373 Sekundärutbildning (fr.o.m. årskurs 7) 374 Vuxenutbildning 378 Högre utbildning

59 Sidnummer 59 Grupp 5: 370 Utbildning (5)  Primärutbildning (grundskoleutbildning) inom särskilda ämnen Datorer, naturvetenskap, teknik, hälsa Läsning Skapande verksamhet och slöjd Språkkunskaper (kommunikationsfärdigheter) Matematik Övriga ämnen Primärutbildningämne

60 Sidnummer 60 Utbildning exempel 1 Matematik i skolår Svenska ämnesord: Matematikundervisning lågstadiet 372 Primärutbildning (grundskoleutbildning t.o.m årskurs 7) Tillfoga sedan enligt anvisningar under Primärutbildning (grundskoleutbildning) inom särskilda ämnen Matematik - Primärutbildning (grundskoleutbildning) Observera: För utbildning i särskilda ämnen på grundskolenivå se 372 plus ämnet Primärutbildning ämne

61 Sidnummer 61 Grupp 5: 370 Utbildning (6) 373 Sekundärutbildning (fr.o.m. årskurs 7) För sekundärutbildning i ett särskilt ämne se ämnet plus notation 0712 från tabell 1, t.ex. gymnasieutbildning i lantbruk Högre utbildning För högre utbildning i ett särskilt ämne se ämnet plus notation 0711 från tabell 1, t.ex. läkarutbildningar Observera: gäller för 373, 374 och 378 ämnet nivå

62 Sidnummer 62 Grupp 5: 370 Utbildning (7) Från tabell 1: Tabell 1 Utbildning Högre utbildning Sekundärutbildning (från årskurs 7) Vuxenutbildning

63 Sidnummer 63 Utbildning exempel 2 Reading, writing, and proving : a closer look at mathematics Svenska ämnesord: Matematikundervisning högskolan 510Matematik 0711Högre utbildning Observera: För högre utbildning i ett särskilt ämne se ämnet plus notation 0711 från tabell 1. ämnet nivå

64 Sidnummer 64 Sammanfattning 300 omfattar många beteendevetenskapliga områden Det tvärvetenskapliga numret för många ämnen finns inom har viktiga relationer till andra delar av schemat: 150, 400, 600, 610, 900 Avdelningarna inom 300 har viktiga relationer till andra avdelningar inom 300

65 Sidnummer 65 Sammanfattning GRUPP Sociologi & antropologi 360 Sociala problem & sociala tjänster 390 Seder, etikett & folklore GRUPP Nationalekonomi 380 Handel, kommunikation & transport GRUPP Statsvetenskap 340 Juridik 350 Offentlig förvaltning GRUPP Utbildning

66 Sidnummer 66 Lathund Svenskar Svenskar T Svenskar i allmänhet (= sociala förhållanden) Svenskar i USA (= sociala förhållanden) Historik över svenskar i USA


Ladda ner ppt "Sidnummer1 300 Samhällsvetenskaper Introduktion. Sidnummer 2 Mål Känna till den övergripande strukturen i huvudklass 300 Känna till relationerna mellan."

Liknande presentationer


Google-annonser