Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ulf P Andersson, GMV, 2008-06-11 Vad gör Göteborgs universitet? Hållbar utveckling i utbildningen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ulf P Andersson, GMV, 2008-06-11 Vad gör Göteborgs universitet? Hållbar utveckling i utbildningen."— Presentationens avskrift:

1 Ulf P Andersson, GMV, 2008-06-11 Vad gör Göteborgs universitet? Hållbar utveckling i utbildningen

2 Interaktiv PowerPoint där man kan ställa frågor till åhörarna under pågående presentationer. Åhörarna svarar med sina mentometer- knappsatser Ett sätt att få med åhörare i utbildningen. Kalibrering!

3 Kap 1, § 5, har från 1 februari 2006 fått ett tillägg med följande lydelse: ”Högskolorna skall i sin verksamhet främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa.” Högskolelagen

4 Är det en bra formulering i högskolelagen? 1.Ja 2.Nej

5 Göteborgs universitet skall vara ett av de ledande universiteten i Europa för utbildning och forskning inom hållbar utveckling och miljö. 1. Universitetet strävar efter att göra studenter och personal medvetna om miljö- och utvecklingsfrågor och genom forskning, utbildning och samverkan med omgivande samhälle stimulera till konkreta handlingar som främjar en hållbar utveckling. 3. Miljöhänsyn vägs in i alla beslut. Såväl forskning och undervisning, som administration, förvaltning och tekniska funktioner präglas av miljömedvetenhet. Utdrag ur universitetets miljöpolicy

6 Räcker det som står i miljöpolicyn? 1.Ja 2.Nej

7 Fakultetsuppdrag 2006, 2007 och 2008 Miljö och hållbar utveckling Uppdras åt nämnden: … - att inom sitt verksamhetsområde, utarbeta en plan för hur en integrering av hållbar utveckling skall kunna genomföras inom fakultetens grundutbildning (detta sker mot bakgrund av förändringen i högskolelagens 1 kapitel 5 §). … - att genomföra fakultetens plan för integrering av hållbar utveckling i grundutbildning. Denna plan utarbetades under 2006 mot bakgrund av förändringen i högskolelagens inledande kapitel. … - att integrera hållbar utveckling i utbildningen på grundnivå och avancerad nivå. ”Hållbar utveckling” enligt definitionen i Högskolelagen. Under 2006/2007 fick nämnden i uppdrag att utarbeta en plan för detta.

8 Har fakultetsuppdraget medfört någon förändring på din fakultet? 1.Ja 2.Nej 3.Vet ej

9 Uppföljning av hållbar utveckling i utbildningen 1.Program 2.Kurser 3.Examina 4.Uppdraget

10 MILJÖMÅL Universitetet skall integrera hållbar utveckling i utbildningen. NYCKELTAL Antalet kurser med inslag av miljö och hållbar utbildning har under året ökat med 3,5 % till 329 kurser. Antalet program med inslag av miljö och hållbar utbildning har under året ökat med 26 % till 48 program. Antalet examina som berör hållbar utveckling har minskat med 35 %, främst beroende på att flera Magisterprogram avslutas och delas i ett Kandidatprogram och ett Mastersprogram.

11 Resultaten redovisas i universitetets miljö- och hållbarhetsredovisning Miljöcertifiering och miljöregistrering garanterar miljöarbete med ständiga förbättringar

12 Visste du sedan tidigare att universitetet var miljöcertifierat? 1.Ja 2.Nej

13 Tror du att du kommer att använda Turningpoint i din undervisning? 1.Ja, definitivt 2.Ja, kanske 3.Troligen inte 4.Nej


Ladda ner ppt "Ulf P Andersson, GMV, 2008-06-11 Vad gör Göteborgs universitet? Hållbar utveckling i utbildningen."

Liknande presentationer


Google-annonser