Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

TYPOGRAFI.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "TYPOGRAFI."— Presentationens avskrift:

1 TYPOGRAFI

2 Olika typer av språk Tal Skrift Bilder Matematik (det mest exakta)

3 Tecknen har ett arv Vi har genom generationerna och genom vår uppväxtmiljö lärt oss att associera och tolka bilder och tecken.

4 Typografi Typografi är den konst som med hjälp av bokstäver och andra tecken åskådliggör tankar och ord för ögat.

5 Historia Skrivkonstens historia ca 5000 år Muntlig tradition Handel
Skriftspråk fungerar enbart om både den som skriver och den som är mottagare kan tolka texten.

6 Kilskriften och hieroglyfern
Kilskrift kallas den ord- och stavelseskrift som var det vanligaste skriftsystemet i Främre Orienten under perioden från ca 3200 f.Kr. till ca 75 e.Kr. och som skrevs med kilformade tecken, oftast på lertavlor. Skriften användes av sumerer, babylonier, kaldéer, assyrier, elamiter, hettiter och flera andra folk för att skriva sina olika språk.

7 Kilskriften och hieroglyfern
Hieroglyfskriften uppstod förmodligen efter inflytande av kilskriften ca 3000 år f.Kr. I likhet med de allra flesta semitiska språk återges endast språkets konsonanter (alltså ej vokalerna) i hieroglyfskriften. Endast omkring ett hundratal tecken användes regelbundet, men man räknar med användandet av ca. 800 tecken under klassisk tid. Hieroglyferna kom främst att användas till officiella inskriptioner på tempelväggar, i gravar och på konstföremål.

8 Rom talet e.Kr. Romersk kapitalskrift var enbart versaler (stora bokstäver) Bokstäverna höggs ut med mejsel Varje streck avslutades med “klackar” som idag har namnet seriffer

9 Modern typografis grund
Johan Gutenberg ca 1450 Boktryckarkonsten Blytyp Lösa typer som kan sättas samman till textmassor.

10

11 Tecknen har ett arv Våra skrifttecken bär med sig en djupare innebörd:
Trovärdig Lekfull Modern

12 Vi kan tolka en text olika beroende på vilket typsnitt det är skrivet med.

13 Hur känns plagget att ha på sig?
NATTLINNE Nattlinne

14 Vilken byrå har funnits längst på marknaden?
Konsultbyrån för Marknadsrätt

15 Bokstaven

16 Familjer Typsnitt kan delas upp i sju huvudgrupper:
•Antikvor, till exempel Baskerville, Garamond och Times •Mekaner, till exempel Rockwell och Courier •Grotesker, till exempel Arial, Futura,Helvetica och Gill Sans •Frakturer •Skripter (skrivstilar) •Reprodukt •Extremer

17 Antikvor Aa Tydligaste särdraget är att bokstaven har seriffer och tydliga växlingar mellan grundstreck och hårstreck. Bra för brödtext, lättläst eftersom serifferna underlättar för ögat att följa textraden.

18 Linjärer Aa Saknar helt seriffer och har inga växlingar mellan grund- och hårstreck. Bra till rubriker och bildtexter. Även bra till logotyper då de är lättlästa både i stort och i litet format. Ex. Futura, Gill Sans och Helvetica

19 Mekaner Aa Är linjärer som fått seriffer. Kännetecken är klumpiga och kraftiga seriffer och att linjerna är jämtjocka. Användes tidigare ofta som reklam- och rubriktypsnitt. Ex. Memphis, Rockwell och Berthold City

20 Skripter Ah Typsnitt med handskriftkaraktär baserad på olika skrivstilsformer från kalligrafi till skönskrift. Uppstod I Frankrike på 1600-talet. Ex. Zapf Cancery, French Skript, Shelly

21 Extremer Aa Allt som inte går att klassificera under tidigare nämnda familjer brukar kallas extremer. Användningsområden kan vara; specieltidningar, rubriker etc.

22 Måttsystem Typsnitt mäts i punkter En punkt mäter 0,376 mm
12 punkter är enheten Cicero 4,51 mm (europeiska Didot-systemet) 72 punkter på en tum (amerikanskt system ursprungligen)

23 Måttsystem God läsbarhet i punktstorlek: 9-12 för vuxna 9-14 för barn
10 i tidningar 10-12 i litterär text 10-12 i läroböcker

24 Hur läser vi?

25 Justera bokstäver Kerning Knipning Spärrning

26 Horungar Dubbel horunge/änka är termen för en slutrad i ett stycke som hamnar ensam. TAG BORT!


Ladda ner ppt "TYPOGRAFI."

Liknande presentationer


Google-annonser