Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

De första städerna Mesopotamien

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "De första städerna Mesopotamien"— Presentationens avskrift:

1 De första städerna Mesopotamien

2 Mesopotamien = Området mellan floderna Eufrat och Tigris

3 Världens första högkultur
Den sumeriska högkulturen uppstod omkring 5000 år sedan. VARFÖR JUST I MESOPOTAMIEN? Bästa förutsättningar för jordbruk. Området mellan floderna Eufrat och Tigris var mycket bördigt. Konstbevattning: System med dammar och kanaler. Bra för transport och handel. Drickvatten och fiske.

4 Olika folk som bott i Mesopotamien
Sumerer Akkader Babylonier Hittiter Assyrier Kaldéer Perser

5 Tidslinje 3500 f.Kr. Sumererna Kilskriften Brons Hjulet
Räknesätt med 60 Stadsstater 2000 f.Kr. Babylonierna Geometri Astrologi Astronomi 1500 f.Kr. Hittiterna Järn Stridsvagn 1200 f.Kr. Assyrierna Vägar och postgång Vapenslag 500 f.Kr. Perserna Vägar Penning-handel Satrap-system

6 1. Sumererna I södra delarna av Mesopotamien slöt sig mindre byar tillsammans till storbyar. Befolkningen växte och blev städer. Världens första städer: Uruk, Ur, Eridu. Staden och landsbygden runt omkring bildade en egen liten stat, stadsstat. De äldstes råd styrde städerna i början. Sedan ledde städerna av kungar.

7 Livet i Sumerien Husen byggdes av lera.
Centralt i varje stad fanns en ziggurat (tempel). Städerna kontrollerade skatter, styrde med lagar, skyddade mot fiender och var viktiga för handel och religion. Bönderna i byarna odlade säd och födde upp djur. Bilden är från Ur, år 2600 f.Kr.

8 Klassamhälle Kungen Överklassen: Präster, landägarna, militära chefer, viktiga handelsmän Medelklassen: Skrivare, soldater, mindre köpmän, hantverkare Underklassen: Bönder, herdar, fiskare Slavar

9 Uppfinningar Konsten att skriva uppfanns av sumererna omkring 3000BC.  Kilskriften. 2000 olika tecken som skrevs med hjälp av ett spetsigt vassrör i bitar av mjuk lera. Uppfann ett räknesystem som bygger på talet 60. Uppfann en månkalender baserad på 12 månader. Sumererna lärde sig hur man använde brons för att göra vapen och verktyg. Uppfann hjulet.

10 2. Akkaderna & Sargon I Sargon blev Akkadiska imperiets härskare omkring f.Kr. Världens första imperium. Akkader tog i bruk sumerernas uppfinningar och metoder. Akkader använde kilskriften för att skriva i sitt eget språk.

11 3. Babylonierna Byggde staden Babylon vid floden Eufrat.
Kungen HAMMURABI – Samlade skrivna lagar. Hammurabis lagar: Äldsta lagsamlingen (282 lagar). Hårda straff för brott: “Öga för öga” Lagarna var till fördel för de styrande. Slavarna behandlades dåligt. Lagen gav skydd till överklassens kvinnor. Regler för handel och skatter.

12 Uppfinningar Babylonier använde Sumerernas kilskrift, kalender och räknesätt. Babylonier uppfann första system för multiplikation och division. Uppfann geometri så att de kunde räkna ut gränserna för odlingarna. Uppfann astrologin och astronomin.

13 4. Hittiterna Invaderade Tigris-Eufrat dalen omkring 1600 f.Kr.
Kom norrifrån. Folket som använde järn för att tillverka vapen och verktyg. Konsten att tillverka järn hölls hemligt. Uppfann ett nytt “vapen”– stridsvagn. Hade mindre brutal lagar jämfört med babylonierna.

14 5. Assyrierna Byggde en ny huvudstad – Nineve vid floden Tigris.
Erövrade ett stort imperium(Babylonien, Israel, Egypten). Ryktades att vara ett grymt och plundrande folk. Effektivt styrelse: Byggde vägar. System for postgång. Guvernörer. Delade armén i olika vapenslag. Kungen Assurbanipal, ca. 650 f.Kr.

15 Assyriska soldat på en häst.

16 6. Perserna Perserna kom från centrala Asien och erövrade ett stort imperium runt 525 f.Kr. Var dåtidens största imperium. Lät lokalbefolkningen behålla sina språk och kulturer. Byggde vägar. Bra för handel. Spred olika idéer runt Asien. Enklare kommunikation för kungens administration. Enklare att förflytta armén. Uppfann pengar. Satrap-system (guvernörer).

17 Staden Persepolis

18 Karta över Persiska imperiet
Cyrus den Store Darius den Store


Ladda ner ppt "De första städerna Mesopotamien"

Liknande presentationer


Google-annonser