Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Effective Sourcing www.effso.com Leveransrisk Leveranskedjans komplexitet Affärsrisk Lönsamhetspåverkan Låg Hög Inköps- kategori LH HL HH LL Stapel Icke.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Effective Sourcing www.effso.com Leveransrisk Leveranskedjans komplexitet Affärsrisk Lönsamhetspåverkan Låg Hög Inköps- kategori LH HL HH LL Stapel Icke."— Presentationens avskrift:

1 Effective Sourcing www.effso.com Leveransrisk Leveranskedjans komplexitet Affärsrisk Lönsamhetspåverkan Låg Hög Inköps- kategori LH HL HH LL Stapel Icke kritisk Stapel Icke kritisk Strategisk Hävstång Placera in den röda punkten och anpassa storleken efter spendvolymen Kraljics inköpsmatris Flaskhals

2 Effective Sourcing www.effso.com Flaskhals Stapel Icke kritisk StrategiskHävstång Låg Hög Elektronik LH HL HH LL Mekanik Chassidelar Montage- material Kontors- material Placera in samtliga inköpskategorier i kraljicsmatrisen Leveransrisk Leveranskedjans komplexitet Kraljics inköpsmatris – positionering av samtliga inköpskategorier Affärsrisk Lönsamhetspåverkan

3 Effective Sourcing www.effso.com Dubbelklicka på diagrammet för att ändra spenddata i fliken kalkylkark Kraljics inköpsmatris – placering av inköpskategorierna från kalkylark

4 Effective Sourcing www.effso.com Flaskhals Stapel Icke kritisk StrategiskHävstång Låg Hög LH HL HH LL Samtliga inköpskategorier ger oss en samlad bild, ofta benämnd ”fingeravtrycket”. Denna bild kan sedan ge oss en sammantagen uppfattning av hur företagets inköpsstrategier bör se ut. Leveransrisk Leveranskedjans komplexitet Kraljics inköpsmatris – Företagets ”fingeravtryck” Affärsrisk Lönsamhetspåverkan

5 Effective Sourcing www.effso.com Flaskhals Stapel Icke kritisk StrategiskHävstång LH HL HH LL Kraljics inköpsmatris – Olika företag har olika ”fingeravtryck” Flaskhals Stapel Icke kritisk StrategiskHävstång LH HL HH LL Flaskhals Stapel Icke kritisk StrategiskHävstång LH HL HH LL Flaskhals Stapel Icke kritisk StrategiskHävstång LH HL HH LL Systemleverantör fordonsindustrin GrossistföretagMedicinteknikföretag Byggföretag Exemplen är hypotetiska, verkligheten kan skilja sig väsentligt

6 Effective Sourcing www.effso.com Kraljics inköpsmatris - inköpsstrategierna KraljicsfältStrategiskHävstångFlaskhalsStapel StrategiPartnerskapKonkurrensutsatta anbud Säkra försörjningKategoriintegration MålSkapa ömsesidiga åtaganden i lång- varig relation. Hitta bästa kort- siktiga anbud. Säkra kort & långsiktig försörjning Reducera försörjningsrisk Reducera logistik- komplexitet Öka effektivitet Reducera antal leverantörer AktiviteterKorrekt prognos Riskanalys Noggrant lever- antörsval Kostnadsanalys Rulland inköpsplan Effektiva processer Leverantörsranking Förbättra marknads- och produktkunskap Sök efter alternativ Förflytta inköpsvolymer Konsolidera inköp Optimera inköps- kvantiteter Target-pricing Korrekt prognos Riskanalys Bestäm kundranking Utveckla förebyggande skydd Sök efter alternativ Utveckla alternativ Samla köp för hela kategorier Standardisera kategorier och processer Utveckla effektiva orderprocesser Delegera order- hantering Källa: van Weele 2005, sid 153 Flaskhals Stapel Icke kritisk StrategiskHävstång

7 Effective Sourcing www.effso.com Inköpsmodeller6 2009-09-25 Alternativa portföljanalyser - Bensaous modell MarknadsrelationLeverantören fjättrad Köparen fjättrad Strategiskt partnerskap LågaHöga Låga Leverantörens specifika investeringar Köparens specifika investeringar Källa: Bensaou (1999); samt Skjött-Larsen sid 246

8 Effective Sourcing www.effso.com Inköpsmodeller7 2009-09-25 Alternativa portföljanalyser - Persons modell Många leverantörer, kort ledtid, få kvalitetsproblem Strategi: Prispress, mark- nadsorientering, alternativa leverantörer StandardSpecial Repititiva Engångs Typ av produkt Typ av köp Källa: Persson 1998 Hårda krav på ledtid och kvalitet. Köparen beroende. Strategi: Ram- och sam- arbetsavtal Liknande ovan, samt prob- Lem att känna leverantörer och prisnivå. Köparen är beroende. Strategi: Prispress och referenser Långa ledtider, hårda kval- itetskrav. Styrningsproblem Strategier: Förhandlingar och referenser

9 Effective Sourcing www.effso.com Inköpsmodeller8 2009-09-25 Alternativa portföljanalyser – Andra modeller och deras egenskaper ModellUtgångspunkt Elliot-Shircore-Steel (1985)Vinst/värde vs. leveransens sårbarhet Hadeler-Evans (1994)Produktvärde versus komplexitet Lilliecreutz-Ydreskog (1999)Ekonomisk profil vs. Komplexitet/risk Olsen-Ellram (1997)Strategisk vikt vs. Svårighet att leda van Weele (2002)Vinstpåverkan vs. leveransrisk Samtliga modeller liknar Kraljics modell.

10 Effective Sourcing www.effso.com Inköpsmodeller9 2009-09-25 Leverantörer analyserar sina kunder på liknande sätt PlågorisExploaterbara UtvecklingsbaraKärnkunder LågtHögt Lågt Ekonomiskt värde av kundkontot Kundkontots attraktivitet

11 Effective Sourcing www.effso.com Inköpsmodeller10 2009-09-25 Leverantörsportföljanalyser och kundportföljanalyser kan kombineras PlågorisExploaterbara UtvecklingsbaraKärnkunder Ekonomiskt värde av kundkontot Kundkontots attraktivitet Leveransrisk Leveranskedjans komplexitet Affärsrisk LH Stapel, standard Icke kritisk Stapel, standard Icke kritisk Strategisk Hävstång Flaskhals + Strategi: BalanseraStrategi: DiversifieraStrategi: Exploatera

12 Effective Sourcing www.effso.com Inköpsmodeller11 2009-09-25 De kombinerade matriserna ger ett flertal strategier Beroendet av leverantören Exploatera Standard Exploaterbara Kärnkunder PlågorisDiversifiera Utvecklingsbara Balansera HävstångFlaskhalsStrategiska Balansera Diversifiera eller balansera Diversifiera eller balansera Diversifiera Exploatera Beroendet av kunden Källa: O’Brien, Category Management in Purchasing, sidan 158

13 Effective Sourcing www.effso.com Exempel på detaljerade inköpsstrategier StrateginamnExploateraBalanseraDiversifiera VolymSprid utFörändra försiktigtCentralisera PrisPrispressOpportunistisk förhandlingHåll låg profil AvtalstäckningSpotköpAvvägning mellan spot och långtidsavtal Säkra genom långtids- leveransavtal Nya leverantörerHåll kontaktenUtvalda leverantörerSök noggrant LagerLitetAnvänd lager som buffertStora lager Egen produktionReducera eller skapa inte ny Besluta selektivtBygg upp eller centralisera SubstitutionHåll kontaktenHåll goda möjligheterSök aktivt Value engineeringPåtvinga leverantörerUtför selektivtStart egna program LogistikMinimera kostnadOptimera selektivtSäkra tillräckliga lager

14 Effective Sourcing www.effso.com Kamanns kub är en annan portföljanalysmodell som kombinerar synen på köpar- och säljarmarknaden Hävstång Standard Flaskhals Strategisk Generisk design Skräddarsydd design Kundanpassad design Låg Hög Lönsamhetspåverkan En köpare Många köpare Köparmarknadens komplexitet En leverantör Många leverantörer Leverantörs- marknadens komplexitet Mönsterskyddad design


Ladda ner ppt "Effective Sourcing www.effso.com Leveransrisk Leveranskedjans komplexitet Affärsrisk Lönsamhetspåverkan Låg Hög Inköps- kategori LH HL HH LL Stapel Icke."

Liknande presentationer


Google-annonser