Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

To change this header/title, go to Notes Master

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "To change this header/title, go to Notes Master"— Presentationens avskrift:

1 To change this header/title, go to Notes Master
Crosslinking 4/8/2017 How to Use the Formatted Notes Pages Why the Notes Page helps you extend your story and clear content off your slides Can be used as a pre-read, follow-along or leave-behind for a deeper level of understanding. Gives you more space for your content, helping to keep the slides of your presentation more concise and focused. Using and formatting your notes To view the Notes Pages, go to the View Tab, select Notes Page. To print the Notes Pages, go to Print, Print What, Notes Pages. To add a header to your Notes Page, go to View, Notes Page, Insert, then Insert Header & Footer. Click the check box next to Header, and insert the title of your presentation. Click Apply to All. To use the Notes Pages and format your text: Enter your notes similar to how you would on a slide, using the “Decrease List Level” and “Increase List Level” under the Home tab/Paragraph portion of the ribbon to promote and demote bullets. Sharing the formatted notes with your audience To send just the formatted notes: Notes Pages via PDF, go to Print, Print What, Notes Pages, then under Printer Name, select Adobe PDF or Cute PDF Writer. Increasing the size of the slide image on the note pages Go to View > Notes Master Click on the slide in the lower right corner Expand the size by dragging the upper left corner of the slide Then close Notes Master Vad är crosslinking? Riboflavin + UV ljus ger en hårdare koppling av kollagenfibrerna I hornhinnan. Detta stannar upp ektatiska sjukdomar såsom keratokonus. Vid denna process frigörs fria syreradikaler som även kan döda bakterier. Kraftig värk ofta vanligt efter ingreppet. Vid behandling av keratokonus - kontroll efter 1mån, slutresultat efter 1 år.

2 Vilka sjukdomar kan man behandla?
Progredierande Keratokonus Keratit Pellucid marginaldegenration Keraktesi hos LASIK patienter Keratokonusrecidiv i transplanterad hornhinna

3 Keratokonus Uttunnad och konformad hornhinna.
Progredierande sjukdom, oklar genes Bilateral sjukdom, oftast ett öga som är värre drabbat än det andra. Ju yngre patient desto snabbare omhändertagande. Behandla vid progress om äldre än 18 år, yngre än så behandlas direkt.

4 Progress En av följande förändringar över 12 mån:
Ökning av brantaste kurvaturvärdet(K) med 1.0D Minskning av cylindern med 1.0D 0.5 D minskning av sfäriska ekvivalenten Under 18 år – alla behandlas vid diagnos, på båda ögonen 18-25 kontroll varje månad från diagnos tills 3-4 mån gått Äldre än 25 år – kontroll var 3 månad i 6-9 mån därefter glesare

5 Keratit, vilka skall crosslinkas
Patienter med risk för perforerande keratit. Keratiter som ej svarar på topikal antibiotika. Patienter som kräver sjukusvård för 24h topikal antibiotikabehandling

6 Resultat Keratokonus Keratit
Förbättring (ökning) av sfärsika ekvivalenten efter 1 år Minskning av keratometrivärden Ingen progress hos dom flesta patienter Keratit Sterilisering av infiltratet

7 Komplikationer Ofta ett bra resultat av behandlingen.
Haze, relativt vanligt - disighet i hornhinnan som kan vara bestående i flera månader. Behandlas med topikala steroider. Endotelcellsskador kan uppstå, viktigt med tillräckligt tjock hornhinna Stromala ärr som blir bestående Postoperativa infektioner – ovanligt men förekommer.

8 Att tänka på vid inremittering
Keratokonus: Remiss till oss så tidigt som möjligt i förloppet. Hela journalen. Gärna optikervisus, bästa visus med linser Keratit: Patienter med risk för perforation Svarar ej på antibiotika Odla alla patienter – svar med remissen.


Ladda ner ppt "To change this header/title, go to Notes Master"

Liknande presentationer


Google-annonser