Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

N Ä R I N G S D E P A R T E M E N T E T Alkolåsutredningen ”Utökad användning av alkolås m.m.” ( N 2004:16) Presentation vid uppstartsmöte i Solna 18-19.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "N Ä R I N G S D E P A R T E M E N T E T Alkolåsutredningen ”Utökad användning av alkolås m.m.” ( N 2004:16) Presentation vid uppstartsmöte i Solna 18-19."— Presentationens avskrift:

1 N Ä R I N G S D E P A R T E M E N T E T Alkolåsutredningen ”Utökad användning av alkolås m.m.” ( N 2004:16) Presentation vid uppstartsmöte i Solna 18-19 januari 2006 Lars Olov Sjöström

2 N Ä R I N G S D E P A R T E M E N T E T Kommittédirektiv till alkolåsutredningen Utredaren skall bl.a. överväga möjligheterna att: - införa alkolås i alla nya bilar senast år 2012 - införa alkolås i vissa fordonskategorier, t.ex. lastbilar och bussar, senast år 2010 Vidare skall utredningen: - lämna förslag till vilka steg som kan tas för att öka acceptansen för och användningen av alkolås eller andra tekniska system som förhindrar rattfylleri - överväga hur forskning och utveckling av nya tekniker för att förhindra rattfylleri skall kunna stimuleras och hur försöken med villkorlig körkortsåterkallelse skall kunna utvidgas.

3 N Ä R I N G S D E P A R T E M E N T E T Alkolåsutredningen ur ett EU-perspektiv ”Utredaren skall särskilt beakta gemenskapsrättens krav på fri cirkulation av varor och skall även föreslå en inriktning för regeringens arbete inom EU för att möjliggöra införandet av ett krav på alkolås eller andra tekniska system i alla nya bilar och andra motordrivna fordon.” (kommittédirektiv s. 7)

4 N Ä R I N G S D E P A R T E M E N T E T Utredningens arbete Delbetänkandet (överlämnat 1 sept. 2005) Delbetänkandet presenterar bakgrund och fakta om rattfylleriproblemet och om alkolåsutvecklingen (teknik och användning) fram till idag. Delbetänkandet innehåller en rad förslag som gäller att öka acceptansen för och användningen av alkolås eller andra tekniska system som förhindrar rattfylleri (innan mer allmänna lagkrav införs).

5 N Ä R I N G S D E P A R T E M E N T E T Utredningens arbete Slutbetänkandet (överlämnas 1 juni 2006) Slutbetänkandet ska innehålla överväganden om möjligheterna att så snart som möjligt, men senast 2012, införa krav på alkolås i alla nya bilar i Sverige samt motsvarande överväganden gällande krav för vissa fordonskategorier, t.ex. bussar och lastbilar senast år 2010. Slutbetänkandet ska innehålla förslag till författningsändringar som övervägandena ger upphov till.

6 N Ä R I N G S D E P A R T E M E N T E T Förslag i delbetänkandet Alkolås – nyckel till nollvisionen (SOU 2005:72) Reglera snarast kraven på funktion, provning och kontroll m.m. Använd alkolås som ett verktyg för en bättre arbetsmiljö och för rehabilitering Synliggör de ekonomiska och moraliska motiven för att ställa krav på alkolås vid upphandling Rikspolisstyrelsen (RPS) bör få krav i regleringsbrevet gällande kvalitet och volym för kontrollen av alkohol i trafiken Nya förmånsbilar bör från 2007/08 ha alkolås Avskaffa nuvarande regel om trafikskadeersättning till rattfulla förare som själva medverkat till sina skador Ge försäkringsbolagen tillgång till information om trafikbrott för att bättre kunna differentiera premierna efter skaderisk

7 N Ä R I N G S D E P A R T E M E N T E T Förslag i delbetänkandet Alkolås – nyckel till nollvisionen (SOU 2005:72) Stimulera ett trafiksäkert beteende genom att de som orsakar trafikskadorna får bära kostnaderna Ge de trafikskadade en organiserad möjlighet att påverka trafiksystemets framtida utformning – trafikofferjour Vägverkets insatser gällande alkohol i trafik måste koordineras och underordnas en långsiktig strategi Körkortshavare med alkoholproblem, men som inte är dömda för rattfylleri, måste genomgå ett alkolåsprogram för att få behålla körkortet Den som dömts för rattfylleri bör tvingas att installera alkolås i sina fordon Utveckling av alkolås bör integreras med den fordonstekniska plattformen för att stärka den svenska fordonsindustrins säkerhetsimage.

8 N Ä R I N G S D E P A R T E M E N T E T Förslag i delbetänkandet Alkolås – nyckel till nollvisionen (SOU 2005:72) Regeringens arbete med alkolåsfrågan inom EU måste bedrivas systematiskt på alla nivåer. Alkolås bör ge extrapoäng i Euro NCAP:s bedömningsmall

9 N Ä R I N G S D E P A R T E M E N T E T Strategi gentemot EU? Alkolåsobligatorium – val av strategi för Sveriges fortsatta arbete: Prioritet I – Sverige sanktionerad spjutspets inom EU (eventuellt tillsammans med något annat land) Prioritet II – Alkolåsharmonisering i takt inom hela hela EU Prioritet III – Internt Svenska författningsregelverk för krav på funktion, teknik och provning och kontroll


Ladda ner ppt "N Ä R I N G S D E P A R T E M E N T E T Alkolåsutredningen ”Utökad användning av alkolås m.m.” ( N 2004:16) Presentation vid uppstartsmöte i Solna 18-19."

Liknande presentationer


Google-annonser