Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skolutveckling Sfi Norrköping 2014 Flippade undervisningsmoment B-kurs på distans med fysiska träffar 2011-05-17.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skolutveckling Sfi Norrköping 2014 Flippade undervisningsmoment B-kurs på distans med fysiska träffar 2011-05-17."— Presentationens avskrift:

1 Skolutveckling Sfi Norrköping 2014 Flippade undervisningsmoment B-kurs på distans med fysiska träffar 2011-05-17

2  Vi har kontinuerligt intag.  Genom flippningen kan vi ge nya elever en möjlighet att fånga upp vissa undervisningsmoment på egen hand – individanpassning.  Vid frånvaro kan elever ta igen vissa undervisningsmoment själva. Varför satsar vi på flippning?

3 Undervisning på flera sätt  Tidsvinst kan ge en större individualisering och en snabbare progression.  Ökad tid till personlig handledning.  Elever behöver olika mycket tid för inlärning.  Flippningen kan ge förberedelse och förförståelse inför ett kommande undervisningsmoment.  Eleven hinner tänka i lugn och ro hemma och ta med sig frågeställningar till lektionen.

4 Effekter  Ge elever fler möjligheter till att nå målen.  Bättre genomströmning av elever.  Vinner tid för eget arbete i klassrummet.  Frågor som uppkommit hemma kan bearbetas på lektionen.  Ipads i klassrummet för att fånga upp individuella behov på lektionen.

5 Utveckling av B-kursen  På webben och i klassrummet.  Ökad individualisering och större flexibilitet.  Förslag på studiematerial.

6 Utveckling av B-kursen Våra förväntningar  Bättre tillgodose elevernas behov.  Öka studietakten hos de flesta.  Fler godkända och nöjda elever.  Mer tid för planering och efterarbete åt oss lärare.  Vidareutveckling av kursen.

7 Utveckling av B-kursen Svårigheter  Mycket tidskrävande arbete.  Svårt att hitta passande läromedel.  Hur mycket ska vi kopiera/skapa själva?.  Tillgängligheten via internet.

8 Önskad effekt HÖJD KVALITET ÖKAD FLEXIBILITET ÖKAD INDIVIDANPASSNING

9


Ladda ner ppt "Skolutveckling Sfi Norrköping 2014 Flippade undervisningsmoment B-kurs på distans med fysiska träffar 2011-05-17."

Liknande presentationer


Google-annonser