Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Argumenterande text Ett argument liknar skottet från ett armborst – det är lika verksamt vare sig det är en dvärg eller jätte som skjuter (Francis Bacon)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Argumenterande text Ett argument liknar skottet från ett armborst – det är lika verksamt vare sig det är en dvärg eller jätte som skjuter (Francis Bacon)"— Presentationens avskrift:

1 Argumenterande text Ett argument liknar skottet från ett armborst – det är lika verksamt vare sig det är en dvärg eller jätte som skjuter (Francis Bacon)

2 Insändare Debattartikel Krönika Ledare

3 Insändare och debattartikel Föra fram en åsikt Övertyga Tes: åsikt Argument

4 Insändare Kortare Ett ämne
Privatpersoner Debattartikel Längre Fördjupad argumentation Sakkunniga/experter Motargument Ej anonymt

5 Insändare Exempel:

6 Debattartikel Exempel:

7 Disposition för debattartikel
Inledning Väcka intresse, bakgrund och tes. Argumenterande del Näst bästa argumentet Svagaste argumentet Motargument Bemöt med ditt starkaste argument Avslutning Betona din tes och viktigaste argument en sista gång. Avsluta med en uppmaning: ”därför uppmanar jag nu till att …

8 Hur kan man inleda? Exempelinledning: börja med ett exempel
Debattinledning: hänvisa till en aktuell debatt. Citatinledning: börja med ett citat. En retorisk fråga: Hur många har inte känt sig nervösa när man ska tala inför publik?

9 Arbetsgång – från tanke till text
Välj ämne Formulera din tes Gör en argumentlista: samla för- och motargument Strukturera: använd dispositionsmallen Skriv din text

10 Olika typer av argument
Faktaargument Statistik, undersökningar, auktoriteter Händelseargument/exempelargument Man använder sig av händelser som folk känner till. Exempelvis en liten flicka som överlevde en krock med en bil tack vare att hon hade cykelhjälm.

11 Olika typer av argument
Känsloargument Glädje, hopp, medlidande, ilska, fruktan

12 Språkliga knep Liknelse Man beskriver en egenskap hos någon/något genom att jämföra. Zlatan var hungrig som en utsvulten tiger på planen Flickans läppar var röda som nypon

13 Språkliga knep Metafor
Hos metaforen jämförs inte bara det beskrivna med något, det blir något annat. Man tar ett ord från ett område och överför det till ett annat. Kvällstidningarna ligger alltid i startgroparna. Löfven knockade Reinfeldt i debatten Tyska landslaget är ett väloljat maskineri

14 Ska vi behöva lyssna till sådant?
Språkliga knep Retorisk fråga Ska vi behöva lyssna till sådant? Finns det fler härinne som känner som jag då ni ska tala inför en grupp? Vi är många, beroende på vilken källa man undersöker hittar man siffror mellan 10 och 40 procent.

15 Fula knep för debattörer
Ensidigt faktaurval En undersökning i Karlshamn visade att … Majoritetsargument Alla mina kompisar får åka på festival, det är bara jag som inte får Generaliseringar De som är födda på 90-talet är så bortskämda. Personangrepp Ska du säga att programledaren är dålig, du som inte ens vågar prata inför två personer


Ladda ner ppt "Argumenterande text Ett argument liknar skottet från ett armborst – det är lika verksamt vare sig det är en dvärg eller jätte som skjuter (Francis Bacon)"

Liknande presentationer


Google-annonser