Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Definitioner för olika rengöringsgrader och desinfektion, rengöringens betydelse under desinfektionsprocessen 4.1.1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Definitioner för olika rengöringsgrader och desinfektion, rengöringens betydelse under desinfektionsprocessen 4.1.1."— Presentationens avskrift:

1 Definitioner för olika rengöringsgrader och desinfektion, rengöringens betydelse under desinfektionsprocessen 4.1.1

2 Desinfektionsprocessens TVÅ STEG 1

3 Rent Uppnås genom en process, som avlägsnar främmande material (ex. smuts, organiskt material) från föremål eller hud Höggradigt rent Uppnås genom en desinfektionsprocess, som minskar antalet patogena mikroorganismer, inte nödvändigtvis sporer, från föremål eller hud, till en nivå som inte är skadlig för hälsan Sterilt Uppnås genom sterilisering, som avdödar alla mikroorganismer, även sporer Definition på renhetsgrader 2

4 Riskgruppering av medicinsktekniska produkter med hänsyn till infektionsrisk vid användning Låg risk Kontakt med normal eller intakt hud. Rengöring och torkning oftast tillräckligt. Medelstor risk Kontakt med slemhinna eller skadad hud. Rengöring följd av desinfektion och torkning oftast tillräcklig. Hög risk Penetrering av steril vävnad Rengöring, desinfektion och sterilisation krävs 3

5 Det är YTAN som desinfekteras! Desinfektionsutrustningen är förprogrammerad med standardiserad temperatur och hålltid under desinfektionsfasen. Temperatur och tid, t.ex 90 ° C i 60 sek, är baserad på att föregående process genomfördes med ett lyckat reultat. I detta fallet- en korrekt rengjord yta. 4

6 Det är viktigt att förstå att om inte rengöringen lyckas, kommer inte heller desinfektionen att kunna godkännas 5

7 Viktiga förusättningar för godkänd rengöring Mekanisk funktion Temperatur Diskmedel Vattenmängd/ vattenkvalitet – tryck Kontakttid Eftersträva en bra balans mellan dessa faktorer 6

8 Sinner‘s cirkel Om något av fälten är mindre måste något annat vara större. Cirkeln måste alltid förbli hel 7

9 Förutsättningar för ett bra rengöringsresultat Bra vattenflöde och kvalitet Inte för lång intorkningstid Rätt programval Rätt kemikalieval Godset rätt placerat Maskinen ej överlastad Tillräckligt underhållen 8

10 Desinfektion – Definition Desinfektion definieras som en reduktion av mikroorganismer till en nivå som inte innebär risk för smitta eller överföring av smitta. 9

11 Desinfektion A 0-värde A 0 är baserat på temperatur och tid ∑ 10 A0=A0= (T-80)/z tt t = vald tid i sekunder T = temperatur i ºC A 0 = A-värde när z är 10 ºC “Time reference in seconds to reach a specified disinfection efficacy at 80 °C” Vid 90 °C i en diskdesinfektor är avdödningstiden 60 sekunder. 10

12 Desinfektionsparametrar – tid i relation till temperatur A 0 = 600 11

13 Vad avdödas vid desinfektion? Desinfektion avdödar: Bakterier Virus Mikroskopiska svampar Mikroskopiska alger Protozoer Desinfektion avdödar / inaktiverar inte: Bakteriella sporer Endotoxiner 12

14 Desinfektionsmetoder Termisk (Värme) desinfektion Kemisk desinfektion 13

15 Termisk Desinfektion Fuktig värme: ånga eller vatten effektiv snabb kontrollerbar bäst ur miljösynpunkt mest ekonomisk Rekommenderas i SS-EN ISO 15883-1 14

16 Kemisk desinfektion Alkoholer - ytor eller hud Fenolderivat- ytor och instrument Jod - hud Klorföreningar- vatten och ytor Klorhexidin - för hud exv vid preop. tvätt PHMG (polyhexametylenguanidin )- för hud och ytor Aldehyder, Persyror – värmekänsliga instrument 15


Ladda ner ppt "Definitioner för olika rengöringsgrader och desinfektion, rengöringens betydelse under desinfektionsprocessen 4.1.1."

Liknande presentationer


Google-annonser