Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ledarinformation Söndagen den 18 augusti 2013. Presentation Alla presenterar sig för varandra. Namn Bakgrund i gymnastiken.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ledarinformation Söndagen den 18 augusti 2013. Presentation Alla presenterar sig för varandra. Namn Bakgrund i gymnastiken."— Presentationens avskrift:

1 Ledarinformation Söndagen den 18 augusti 2013

2 Presentation Alla presenterar sig för varandra. Namn Bakgrund i gymnastiken

3 Förening och organisation Föreningens verksamhet: Familjegymnastik, Bamsegympa, Barngymnastik, Truppgymnastik och med vilja att starta Vuxengymnastik. Mål: "Gymnastik för alla" Ledarbehov och rekrytering: Vi har hela tiden behov av ledare i alla åldrar. Hör ni någon som är intresserad så hör av er. De behöver inte ha gymnastikerfarenhet även om det är en merit. Det finns nu 53 barn i NAIS köer !!

4 Hemsidor Hänvisa gärna föräldrar till våra hemsidor. Saknar ni någon information eller om informationen är otydlig så meddela oss detta. Både gällande NAIS och Gymnastikförbundet. NAIS hemsida:www.nais.nu Gymnastikförbundet: www.gymnastik.se

5 Kontakter i styrelse och arbetsgrupp: NAIS info mejl: info@nais.nu Ordförande: Åse Åkesson0709-6141670709614167@euromail.se Utbildningar och ledarstöd: Anna Lindqvist0708-85 62 27anna.lindqvist@forsakringskassan.se Kö, medlemsregister: Christina Larsson 0707-630747 larchris8@gmail.com Tävlingsanmälan: Eva-Lotta Lundquist0708-331858 eva-lotta.lundquist@telenor.com Barngymnastiken: Pernilla Haraldsson0733-495201pernilla@nais.nu

6 Att vara ledare Som ledare är du en förebild. Du är också representant för NAIS. Gymnasterna ska känna glädje och mening med träningen. Det är viktigt att de känner sig trygga med dig som ledare och tillsammans med de andra gymnasterna. Kom i tid Var ombytt Långt hår ska vara uppsatt Bär inte smycken eller klocka Var förberedd Var aktiv Variera träningen Tänk på ditt språk Var tydlig med vilka regler som gäller Aktivera alla

7 Huvudledarens ansvar (utöver det vanliga ledaransvaret): Att planera och organisera passets träningsprogram. Att vid varje tillfälle föra närvarokort och lämna redovisning vid avtalad tid. Att löpande rapportera förändringar i gruppens sammansättning liksom annat av betydelse för styrelsen. Att ta hand om och stötta övriga ledare och hjälpledare. Att passet är bemannat med tillräckligt många ledare och hjälpledare. Vid problem kontaktas styrelsen i god tid. Om ingen vikarie finns SKALL gymnasterna meddelas om inställd träning. Att anmäla till styrelsen om ledare eller hjälpledare behöver eller vill gå någon utbildning.

8 Ledarens ansvar: Hjälpa till med att planera passets träningsprogram. Att ansvara för att redskapen blir återställda där de ska vara. Att under träningstid hålla sin uppmärksamhet på gruppen och undvika SMS, mobiltelefon mm. Inga smycken eller klockor får bäras under träningspasset. Långt hår skall vara uppsatt. Att deltaga på föreningens årsmöten, ledarträffar och internutbildning samt vid förhinder sätta sig in i vad som där framkommit. Att vara en god representant för föreningen och en god förebild för barnen. Ledare ordnar i möjligaste mån själv ersättare vid förhinder (eller kontaktar huvudledaren eller styrelsen i god tid). En ledare förväntas minst fortsätta som ledare till terminens slut.

9 Hjälpledarens ansvar: Att under träningstid hålla sin uppmärksamhet på gruppen och undviker SMS, mobiltelefon mm. Inga smycken eller klockor får bäras under träningspasset. Långt hår skall vara uppsatt. Att vara en god representant för föreningen och en god förebild för barnen. Vid förhinder kontakta huvudledaren eller styrelsen i god tid innan passet och får gärna ordnar en vikarie. En hjälpledare förväntas minst fortsätta som ledare till terminens slut.

10 Föreningens ansvar: Att fastställa målsättningar och riktlinjer för gruppens verksamhet. Att följa gruppens verksamhet genom personlig kontakt och besök. Att förse ledare med närvarokort och instruera om rutiner för närvarorapportering. Att informera ledare om försäkringsvillkor, åtgärder vid olycksfall, problem med lokal, redskap och liknande. Att ge ledaren löpande information om verksamheten, kurser och övrigt av intresse. Att ersätta ledare och hjälpledare med avtalat arvode. Att bekosta ledare och assistenter erforderlig utbildning för att kunna bedriva en meningsfull träning. Verka för att en god ledarvård hålls inom föreningen.

11 Föräldrarnas ansvar Vill vi ha hjälp av föräldrarna? Informera gärna föräldrarna med hur mycket ni vill ha hjälp av dem. I informationen vi ger till föräldrarna får föräldrarna inte vara med i salen. Vi kan gå ut med krav till föräldrarna att de ska hjälpa till med redskapen.

12 Försäkringar I medlemskapet i NAIS ingår en basförsäkring. Denna täcker för skador i gymnastiksalen på vanlig gymnastik. Privatpersoners vanliga olycksfallsförsäkring täcker oftast dåligt för skador uppkomna genom idrott. Vid svårare övningar där gymnasten roterar kring sin egen axel (voltträning) krävs en annan försäkring. Gymnasten måste i så fall ha en tränings eller tävlingslicens genom Pensum. Ledarna får inte heller utföra dessa övningar utan en Pensumlicens. Om ledarna tänker utföra volter i träningen betalar NAIS för en licens. Det måste i så fall anmälas till styrelsen. Trampettlicens och tumblinglicens krävs av en ledare i hallen för att voltövningar ska få utföras.

13 Krishantering Det finns en förbandslåda i redskapsförrådet. Skriv upp på listan som ligger i lådan ifall ni använt något så vi enkelt kan hålla den påfylld. Om det har hänt en olycka, glöm inte att meddela föräldrar och styrelsen.

14 Om olycka händer – vad gör jag? Kontakta 112. Berätta tydligt att det rör sig om en idrottsolycka. En eller två tar hand om den skadade (mest vårdkunskap). Lämna INTE den skadade ensam. En person larmar 112 och möter utryckningen. Lämna dessa informationer vid larm: - Vem är du som ringer och vilket telefonnummer ringer du från - Vad har hänt? - Var har det hänt, dvs vart ska räddningspersonalen bege sig? - Om platsen är svår att hitta för räddningspersonalen, var kan du möta dem och visa vägen? - Hur många är skadade och hur allvarliga är skadorna? - När hände det?

15 Det finns ingen privat facebook..

16 Höstens pass Familj 2-4 år Söndag 9 – 10 Jonas Fröberg Barn 5-6 år 2007+2008 Söndag 10 – 11 Petra Ryman Johan Ryman Jonas Fröberg Jeanette Holmgren Barn 4 år 2009 Söndag 11 -12 Anders Åkesson Anna Lindkvist Pernilla von Reis Familj 2-4 år Måndag 16.30-17.30 Pernilla Haraldsson Magnus Tevebring Gympakidz 7-12 år Måndag 17.30-19 Pernilla Haraldsson Ingela Lundström Åsa Hildingsson Erica Söderqvist Barn 4 år 2008-2009 Onsdag 17-18 Hanna Mattisson Anna Cronholm Mari Tegelberg Barn 5 år 2007-2008 Onsdag 18-19 Malin Ahlgren Hanna Åkesson Susanna Alola Gympakidz 7-12 år Torsdag 17.30-19 Anna Remle Petra Antonsson

17 Ledare i NAIS barngymnastik: Jonas fröbergjonasfroberg@telia.com 0709-573296 Petra Rymanfam.ryman@gmail.com 0766-454660 Jeanette Holmgren markusjeanette@telia.com0733-373869 Johan Ryman Anders Åkesson anders.a.akesson@ericsson.com0733-495610 Anna Lindqvist anna.lindqvist@forsakringskassan.se0708-856227 Pernilla Haraldsson pernilla@herulen.se 0733-495201 Åsa Hildingsson asa.hildingsson@se.flextronics.com 070-8851242 Ingela Lundström ingela.lundstrom@gmail.com0733-394765 Erica Söderkvist ericagoran@gmail.com0763-406024 Hanna Mattisson karlskronamamman@gmail.com0708-614786 Anna Cronholm anna.larare@yahoo.se0737-649689 Mari Tegelberg mari@euromail.se0708-771498 Hanna Åkesson hannapj@hotmail.com 0734-338260 Malin Ahlgrenmalin.ahlgren@gmail.com 0708-139311 Susanna Alolaf1sanna@hotmail.com 0704-22 10 64 Anna Remle anna.remle@gmail.com0708-334954 Petra Antonsson petra.antonsson@telenor.com0709-614088 Pernilla von Reispernilla.von.reis@telenor.com0709-33 55 40 Magnus Tevebring only_boss98@hotmail.com 0455-48191

18 Hjälpledare i NAIS barngymnastik: Söndagar kl 11: Isabella SylvesterAlicia Olofsson Måndag 16.30:Liv Tevebring Rosell Måndag 17.30: Tilda SjöblomFrida Pettersson Agnes EgnellPatricia Haraldsson Elias Larsson Rebecka Haraldsson Ellen Egnell Onsdagar: Cicilia JönssonMeja Lönngren Hedda Lundin Torsdagar: Alma Hörsing Maja Larsson Malva Ljungquist

19 Sportadmin Alla medlemmar är inlagda i detta system. Huvudledarna i varje grupp ansvarar för att ta ut närvarolistor och kontaktuppgifter för sina grupper i sportadmin. Huvudledarna ansvarar också för att närvarolistorna sedan förs in i sportadmin. Huvudledarna kan delegera ut detta arbete till någon annan som administrerar detta om så önskar bara det blir gjort. Christina Larsson lägger till och tar bort medlemmar i de olika grupperna. Meddela Christina om grupperna ändras eller om något inte stämmer.

20 Arvode och reseersättning För att söka arvode fyller ni i blanketten som ligger på hemsidan. Arvodesblanketten ligger under dokument.

21 Utbildningar och kurser 24-25 augBaskurs barn och ungdom, grundNässjö 24-25 augTrampett steg 1Kalmar 31 augGympakidz on tourNättraby 1 septGympakidz on tourVäxjö 7-8 septParkour 1Kalmar 7-8 septTeori steg 1Växjö 14-15 septBaskurs b o u, inriktning barn och ungdomRonneby 21-22 septBaskurs barn och ungdom, grundKalmar 5-6 oktTumberling steg 1Vetlanda 6 oktGympakidz show and danceEksjö 12 oktFamiljegympaHovmantorp Anmälningar till utbildningar och kurser görs till Anna Lindqvist. Tävlingar: Trippelcupen den 9/11 och Mini/Maxi den 24 november i Karlskrona.

22 Uppvisning Vi kommer att köpa in medaljer och dela ut dessa efter uppvisningen. Uppvisningen blir söndagen den 1 december klockan 10-12 i Nättrabys gymnastiksal. Temat för i höst blir Disney. Meddela era grupper och Pernilla så tidigt som möjligt om ni vill att de har någon speciell klädsel. Inbjudan kommer att gå ut ett par veckor innan uppvisningen.

23 Rörelsens betydelse Tänk på: Det kan skilja upp till fem år i utveckling hos barn trots att de är lika gamla. Därför måste varje barn mötas och utvecklas på sin nivå. Anpassa instruktionerna och språket till barnens ålder. Enkla och tydliga instruktioner. Visa!

24 Uppvärmning För yngre barn går uppvärmningen mer ut på att lära sig att det är viktigt att ha uppvärmning. Uppvärmning är bra för: Blodet börjar röra sig mer och då kan man ta upp mer syre till musklerna = man orkar mer. Man klarar av att göra övningarna bättre eftersom man blir varm och mjuk i kroppen. Man får bättre reaktionsförmåga. Skadar sig inte lika lätt. Man blir peppad och glad inför träningen.

25 Övningar Redskapsbana Styrka Stretch Lekar Avslappning Avslutning Webbsida med gymnastikövningar: http://www.succemedidrott.se/ Fråga Pernilla om ni behöver inloggnings uppgifter.

26 Planering av höstens pass Gå gruppvis igenom höstens upplägg. Behöver ni inspiration och råd så fråga någon från de andra grupperna.

27 Slut


Ladda ner ppt "Ledarinformation Söndagen den 18 augusti 2013. Presentation Alla presenterar sig för varandra. Namn Bakgrund i gymnastiken."

Liknande presentationer


Google-annonser