Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Audiologiutbildningen i bilder Audionom-/magisterprogram sedan1998 Masterprogram i audiologi sedan 2009.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Audiologiutbildningen i bilder Audionom-/magisterprogram sedan1998 Masterprogram i audiologi sedan 2009."— Presentationens avskrift:

1 Audiologiutbildningen i bilder Audionom-/magisterprogram sedan1998 Masterprogram i audiologi sedan 2009

2 Audiologiutbildningen syftar till att förbättra ljudmiljön i samhället! infraljud - ultraljud - oljud - samtal - musik

3 Ljud är mycket mer än det vi kan höra! I utbildningen ingår studier i : Audiologi Lingvistik/fonetik Psykologi Teknik Medicin

4 Vad kan du arbeta med efter utbildningen? tekniska och pedagogiska lösningar för bättre hörande förebygga hörselskador pedagogiskt arbete individuellt och i grupp utvecklingsarbete och projekt inom audiologi patientarbete fortsatta studier, ytterligare vetenskaplig skolning

5 Var kan du arbeta? Inom företag, skolor, sjukvård och universitet (patientarbete, undervisning, forsknings- och utvecklingsarbete

6 Det här vill vi erbjuda dig: Lägst magisternivå (4 år) – internationell standard Internationella erfarenheter; kontakter och möjligheter till utlandsstudier Kommunikationsfärdigheter och omvärldskunskap Breda och djupa, teoretiska och praktiska kunskaper i audiologi Samverkan med logopedprogrammet och….

7 … erfarna och engagerade lärare;

8 … möjligheter till internationella erfarenheter; Magisterarbeten vid Stanford University, National Acoustic Laboratory (Sydney) m fl Andra utbyten: Kalifornien, Southampton, University of Queensland m fl

9 … intressanta externa föreläsare; … yrkesverksamma inom akustik signalbehandling och ljud … hörapparatstillverkare/ och –forskare … internationella föreläsare … alumni (f d studenter) … kliniska audiologer … medicinska audiologer

10 … pedagogiska och kommunikativa färdigheter … muntliga och skriftliga moment, papers, projekt, seminarier, diskussioner … praktiska och kliniska kurser … röstträning, teckenkommunikation … pedagogiska övningsmoment … seminarier kring aktuella frågor … omvärldsstrimma genom utbildningen … problembaserat lärande, caseundervisning

11 Så här är utbildningen upplagd:

12 Termin 1 - 2 Presentation av hela audiologiska fältet Intervjuer med yrkesverksamma och forskare Kommunikationskurs Presentation av audiologisk forskning Allmän grund i audiologi Lingvistik, fonetik, psykologi

13 Termin 3 – 6 (kandidatexamen) Successiv fördjupning i audiologi: Barnaudiologi Audiologisk diagnostik Audiologisk (re)-habilitering

14 Termin 7 – 8 (magisterexamen) Fördjupad audiologi: (barnaudiologi, preventiv audiologi) Otomikroskopikurs Vetenskapsmetodik Vetenskaplig uppsats

15 Termin 9 – 10 (masterexamen) Valbara kurser Internationell workshop Fördjupad vetenskapsmetodik Examensprojekt/masteruppsats …

16 Högskoleverkets utvärdering … god stabilitet i utbildningen… långsiktigt utvecklingsarbete … studenterna mycket positiva till samverkan mellan programmen… god struktur och är väl organiserad …god ämnesbredd, bra fördjupning och mycket god progression… …Examensresultaten är goda, det är hög nivå och utbildningen får respons från marknaden om god relevans, att studenterna är duktiga, självständiga och med höga teoretiska kunskaper… (HSV 2006) … Vi väntar f n ivrigt på resultat av ny utvärdering 2012!

17 Så här gör du Du söker till det 3-åriga audionomprogrammet vid Lunds universitet på antagning.se före 16 april Du kan söka direkt till masterprogrammet (platsgaranti) efter 3 år. Du läser vidare ett år (magisterexamen) eller två år (masterexamen)

18 Läs mer om utbildningen www.med.lu.se/audiologiutbildning www.med.lu.se/master_audiologi_logopedi


Ladda ner ppt "Audiologiutbildningen i bilder Audionom-/magisterprogram sedan1998 Masterprogram i audiologi sedan 2009."

Liknande presentationer


Google-annonser