Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Biomedicinarprogrammet Medicinsk fakultet Enda programmet som inte är en yrkesutbildning 3-årig kandidatutbildning –nerkrympt från 4 år.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Biomedicinarprogrammet Medicinsk fakultet Enda programmet som inte är en yrkesutbildning 3-årig kandidatutbildning –nerkrympt från 4 år."— Presentationens avskrift:

1 Biomedicinarprogrammet Medicinsk fakultet Enda programmet som inte är en yrkesutbildning 3-årig kandidatutbildning –nerkrympt från 4 år

2 Vad skiljer biomedicinarprogrammet från de biologiska utbildningarna ? –klinisk medicinsk inriktning –från DNA-nivå till hela människans fysiologi –inriktat på friska kroppens biologi och på hur sjukdomar uppstår –Programspecifika ämnen: läkemedelskemi, anatomi, farmakologi, neurobiologi, fysiologi, sjukdomslära, försöksdjursvetenskap

3 Ä r du intresserad av biomedicinsk forskning? Vill du utveckla och utv ä rdera nya behandlingar f ö r att f ö rebygga, lindra och bota sjukdomar? Biomedicin syftar till att fördjupa kunskapen om den friska och sjuka människans biologi och som föreredelse till arbete med medicinsk forskning vid universitet och läkemedelsindustri. Som biomedicinare får du teoretiska och praktiska kunskaper i dagens och morgondagens biomedicinska forskningsverksamhet. Du lär dig att självständigt identifiera och analysera medicinska frågeställningar inom biomedicinsk forskning och utveckling. Att sälja biomedicinarprogrammet

4 Hur ska vi sälja? Annonsera Fin, ny informativ hemsida (finns ej än) Studentambassadörer: –betald resa –färdigt ppt/over head –info material att dela ut

5 Arbetsmarknad Forskarutbildning Klinisk läkemedelsprövning många läser CDD-kursen –klinisk läkemedelsutveckling Bioteknik Läkemedelsindustri

6 Arbetsmarknadsdagar Sept: Head hunter, repr. Naturvetareförbundet samt karriärrådgivare December: Arbetsmarknadsdag ordnad med biomedicinska föreningen på KI (ordnad av studenterna själva) I vår: ”Pharmada” Arbetsmarknadsdag med Farmaceuterna

7 Organisation Programkommitté –8 lärarrepresentanter (kursledare) –3 studentrepresentanter –ordförande –studierektor –koordinator för examensarbete –studievägledare och sekreterare lyder under GRUNK (medicinska fakultetens grundutbildningskommitté) möten varje månad

8 Starka sidor Kontakter med arbetsmarknaden –god anställningsbarhet, de får jobb! Starkt forskningsförberedande –eftertraktade i forskningen Mycket engagerade studenter –BMF biomedicinska föreningen förnyelse av utbildningen –många positiva förslag marknadsföring av programmet –gymnasier –utbildningsmässor –arbetsgivare

9 Svaga sidor Ingen yrkesutbildning –men starkt forskningsförberedande Andrahandsval för de som vill bli läkare –avhopp Har varit dåliga på marknadsföring

10 Termin 1 Allmän och biofysikalisk kemi 15 hp Organisk Kemi och läkemedelskemi 15 hp Termin 2 Anatomi 7,5 hCellbiologi och biokemi 22,5 hp Termin 3 Vävnadsbiologi med embryologi 15 hp Neurobiologi med farmakologi 15 hp Termin 4 Bioinfor- matik och statistik 4,5 hp Försöks djursvet enskap 3 hp Medicinsk fysiologi 22,5 hp Termin 5 Medicinsk genetik 7,5 hp Bakteriologi med immunologi 9 hp Virologi och immunologi 13,5 hp Termin 6 Sjukdomslära 15 hpExamensarbete 15 hp Studieplan

11 Masterprogram Forensisk vetenskap –programledare Marie Allen –start HT 2008 20 studenter svenska Biomedicin ”allmänt” –start HT 2010 30 - 40 studenter engelska

12 Forensisk vetenskap År 1 Termin 1: 7.5 hp Forensisk vetenskap och kriminalteknik UU/PHS 18 hp Forensisk genetik och medicin UU 4.5 hp Projektledning UU Termin 2: 15 hp Kriminologi SU 15 hp Kriminalteknisk kemiUU År 2 Termin 3: 30 hp Analytisk toxikologi UU Termin 4:30 hpExamensarbete

13 Masterprogram i Biomedicin Tema: fr å n den sjuka hj ä rnan och den sjuka kroppen till hur hittar man nya l ä kemedel? hur g ö r man nya l ä kemedel? hur utv ä rderar man nya l ä kemedel?

14 Å r 1 Termin 1 Period 1 Avancerad neurobiologi med hj ä rnans sjukdomar Period 2Integrativ medicin - inriktning folksjukdomar Termin 2 Period 1Drug target evaluation and identification Period 2L ä kemedelsdesign - fr å n id é till produkt alternativ: Examens projekt --------Magisterexamen Å r 2 Termin 3Valbara inriktningar: 1.CDD (Klinisk l ä kemedelsutveckling) 2.Projektrotation (UGSBR?) 3.Entrepren ö rkolan 4.Valfria kurser Termin 4Examensarbete


Ladda ner ppt "Biomedicinarprogrammet Medicinsk fakultet Enda programmet som inte är en yrkesutbildning 3-årig kandidatutbildning –nerkrympt från 4 år."

Liknande presentationer


Google-annonser