Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Greppa Näringen Medlemsundersökning, kvartal 1. 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Greppa Näringen Medlemsundersökning, kvartal 1. 1."— Presentationens avskrift:

1 Greppa Näringen Medlemsundersökning, kvartal 1. 1

2 Innehåll Om undersökningens. 3 Respondenternas. 4 Indexs.12 Redovisning av enskilda indexfrågors. 14 Resultat av samtliga frågors. 23 Drivkraftsanalyss. 43 Synpunkters. 46 Sammanfattnings. 47 2

3 Om undersökningen Bakgrund: Greppa Näringen planerar att utföra medlemsundersökningar efter genomförda rådgivningsbesök med syfte att ta reda på hur nöjda medlemmarna är med besöken och om besöken leder till ett förändrat beteende. Innan undersökningen gjordes 10 st djupintervjuer för att säkerställa att frågeformuleringarna fungerade och att undersökningen var rätt upplagd. Frågorna fokuserar på det senaste rådgivningsbesöket. MIND Research har genomfört undersökningen Urval: MIND drog ett urval ur ett registerutdrag om 20 % av de som haft rådgivningsbesök det senaste kvartalet i respektive län. Urvalsstorlek 273 st. Antal svarande: 233 medlemmar. Svarsfrekvens 85%. Metod: telefonintervju. 3

4 Respondenterna Åldersfördelningen var relativt jämn, men något fler var i åldern 51-60 år (33 %). Antalet rådgivningar varierar. 38 % har haft 1-3 besök medan 27 % har haft fler än 8 besök. De två vanligaste typerna av huvudsaklig produktion är Mjölk (35 %) och Växtodling (31 %). Ovanligast är Gris (2 %) Bland de svarande hade 47 % besök i november, 34 % i december och 19 % i januari. 64 % av de svarande har annan rådgivning utöver Greppa Näringen. Mest respondenter finns i länen Västra Götaland (21 %), Skåne (19 %), Halland (12 %) och Kalmar (10 %). Andelen i övriga län varierar mellan 1 och 7 %. De moduler som är vanligast förekommande är 1AA Startbesök (12 %), 10D Upprepad växtnäringsbalns (10 %) och 1B Uppföljningsbesök (9 %). Andelen i övriga moduler varierar mellan 1 och 7 %. 4

5 Ålder 5

6 Antal rådgivningar 6

7 Huvudsaklig produktion 7

8 Rådgivningsmånad 8

9 Annan rådgivning 9

10 Län 10

11 Rådgivningsmodul 11

12 Index För alla påståenden får respondenterna svara på en skala mellan 1–5, där: 1=lägst och 5=högst. För samtliga påståenden beräknas ett index mellan 0 och 100 där: Index 100 = högst (5) Index 0 = lägst (1) Formeln för att beräkna index = (medelvärde – 1) x (100/4) Indexnivåerna klassificeras enligt följande indelning (vägvisare): 0 – 49 = Mycket lågt 50 – 59 = Lågt 60 – 69 = Godkänt 70 – 79 = Högt 80 – = Mycket högt 12

13 Index Nöjdhet: - Index 72 Hur nöjd är du med det senaste rådgivningsbesöket totalt sett? - Index 76 Om du föreställer dig ett rådgivningsbesök som är perfekt på alla sätt. Hur pass nära eller långt ifrån det idealet tycker du att ditt senaste rådgivningsbesök i Greppa Näringen ligger? – Index 67 Förändringsbenägenhet: - Index 61 I vilken grad inspirerade det senaste besöket dig till att göra något nytt eller att göra något på ett nytt sätt? – Index 58 Hur troligt är det att rådgivningsbesöket kommer att leda till att du gör (ytterligare) något nytt eller gör något på ett nytt sätt i din verksamhet i framtiden? – Index 64 Faktisk förändring: - Index 15 Har det senaste rådgivningsbesöket lett till att du har gjort något nytt eller gjort något på ett nytt sätt din verksamhet? – 30 % har svarat Ja och fått frågan nedan I vilken grad har din verksamhet ändrats/påverkats? – Index 52 13

14 Redovisning av enskilda indexfrågor 14

15 Medelvärde: 4,1 Nöjdhet senaste rådgivningsbesöket 15

16 Medelvärde: 3,7 Idealt besök 16

17 Medelvärde: 3,3 Inspiration 17

18 Medelvärde: 3,6 Framtida förändring 18

19 Faktisk förändring 19

20 Medelvärde: 3,1 Påverkan 20

21 Resultat för samtliga frågor 21

22 Medelvärde: 3,8 Total nöjdhet Greppa Näringen 22

23 Vad är du nöjd med? Vi fick mycket konkreta tips hur vi kan minska energivävarna. Bra optimering – fokus på energin! Verklighetsbaserat och ej bara teoretiskt. Rätt inriktning att man väljer de moduler som man kan ha och uppskattar att det är kostnadsfritt. Kompetensen! Bra rådgivning. Att man får svart på vitt i fråga om hur man ska göra. Kunskapen! 23

24 Medelvärde: 4,1 Nöjdhet senaste rådgivningsbesöket 24

25 Medelvärde: 4,7 Nöjdhet Medelvärde: 4,3 25

26 Medelvärde: 3,7 Idealt besök 26

27 Medelvärde: 3,3 Ny information 27

28 Medelvärde: 4,2 Anpassning på rådgivning 28

29 Medelvärde: 3,3 Inspiration 29

30 Förslag 30

31 Medelvärde: 4,0 Anpassning av förslag 31

32 Medelvärde: 3,8 Genomförbarhet 32

33 Faktisk förändring 33

34 Medelvärde: 3,1 Påverkan 34

35 Medelvärde: 3,6 Framtida förändring 35

36 Medelvärde: 3,2 Förväntningar 36

37 Medelvärde: 3,7 Motsvarade förväntningar 37

38 Fått rådgivningsbrev 38

39 Läst rådgivningsbrev 39

40 Medelvärde: 3,3 Nytta av rådgivningsbrev 40


Ladda ner ppt "Greppa Näringen Medlemsundersökning, kvartal 1. 1."

Liknande presentationer


Google-annonser