Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Civilförsvarsförbundet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Civilförsvarsförbundet"— Presentationens avskrift:

1 Civilförsvarsförbundet
Trygghet, säkerhet, skydd och överlevnad med den enskilda människan i centrum Förmedlar kunskap och färdigheter till människor, så att de kan förebygga och hantera olyckor, kriser, katastrofer och påfrestningar Den bästa kunskapen om hur du klarar dig i utsatta lägen Civilförsvarsförbundet förmedlar kunskap och färdigheter till enskilda människor inom området trygghet, säkerhet, skydd och överlevnad. Vi vill visa människor hur de ska gå till väga för att förebygga och hantera olyckor, kriser, katastrofer och påfrestningar. Även om det inte finns några militära hot mot Sverige idag, ökar samhällets sårbarhet. Vi blir alltmer beroende av saker så som rinnande vatten, el och IT. Men vad händer när sådant som blivit självklart inte längre fungerar? Okunskapen är stor. Därför vill Civilförsvarsförbundet förmedla den bästa kunskapen om hur du klarar dig i utsatta lägen. 1

2 Civilförsvarsförbundet
Bildades 1937 Ideell, frivillig och rikstäckande organisation Civilförsvarsförbundet har en lång och spännande historia som tog sin början Runt denna tid var förbundets främsta uppgift att hjälpa civilbefolkningen i Sverige att skydda sig mot de militära hot som fanns. Därav namnet Civilförsvarsförbundet. Men som vi har nämnt tidigare så finns det inga militära hot mot Sverige idag och därför är nu förbundet inriktad på samhällets sårbarhet. Civilförsvarsförbundet är en ideell, frivillig och rikstäckande organisation som har 250 aktiva föreningar runt om i landet och tillsammans är vi mer än medlemmar. 2

3 Så är vi uppbyggda Riksstämma Förbundsstyrelse Förening Distrikt
Så här ser förbundets uppbyggnad ut. Högsta beslutande organ för riksförbundet är Riksstämman som sammanträder vartannat år. Sedan har vi Förbundsstyrelsen som ser till att de beslut som togs i Riksstämman blir verkställda. De fastställer också budget, verksamhetsplan och upprättar årsberättelser. I samma led som styrelsen finns ett Kansli som leds av en generalsekreterare. Där finns anställd personal inom områdena administration, information och utbildning. Ute i landet finns också anställd personal i form av Verksamhetsledare. De finns till för att lokalt stödja föreningarnas arbete. Riksstämma Förbundsstyrelse Förening Distrikt General- sekreterare Kansli Verksamhets -ledare 3

4 Utbildning Vi ger dig den kunskap du behöver, både för att klara dig själv och hjälpa andra i utsatta lägen Brett utbud av kurser och utbildningar Stor erfarenhet Inom Civilförsvarsförbundet har vi en lång tradition när det gäller att förmedla kunskap om hur man klarar sig i utsatta lägen. Under flera decennier har vi lärt hundratusentals svenskar att möta och förbereda sig för olika typer av krissituationer. Vi har ett brett utbud av kurser och utbildningar som ger dig de kunskaper du behöver för att klara dig i utsatta lägen. Vi anser att genom dessa kurser förbättrar du inte bara dina egna möjligheter att klara en krissituation utan du bidrar också till ett säkrare och tryggare Sverige. Inom förbundet finns det en unik kompetens inom området överlevnad i krissituationer. Varje år förmedlar våra välutbildade instruktörer sin kunskap vidare till över hundratusen svenskar. Även bland medlemmarna finns det specialistkunskaper och värdefull yrkesmässig erfarenhet. 4

5 Utbildning för barn 4 – 10 år
Hembert -rätt förberedd hemma Hitta VILSE® -friluftssäkerhet Kattis och Roffe® -hemsäkerhet Våra barnsäkerhetsutbildningar vänder sig till de som arbetar med barn i åldrarna 4-10 år. Vi utbildar personal som i sin tur utbildar barnen. De kurser som finns är : Hembert- rätt förberedd hemma. Här får man bland annat lära sig hur man på bästa sätt, kan ordna det för att ha det så bra som möjligt om samhällets bekvämligheter inte längre fungerar. Hitta VILSE®- friluftssäkerhet. Här får man kunskap om de psykiska och fysiska grundbehoven. Hur de påverkar både barn och vuxna. Man får också lära sig hur barn ska agera i en vilsesituation och öka möjligheterna att snabbt bli hittad. Kattis och Roffe®- hemsäkerhet. I denna kurs får man lära sig om de vanligaste orsakerna till barnolycksfall, olycksrisker vid olika åldrar, vad man kan göra för att förebygga barnolycksfall och hur man bör agera om en olycka ändå inträffar. 5

6 Utbildning för vuxna Hemberedskap Friluftssäkerhet Hemsäkerhet
Vårt sårbara samhälle Säkrare Seniorer Genom dessa kurser får du grundläggande kunskaper om människans fysiska och psykiska behov och hur de påverkar oss i utsatta lägen. Du får också lära dig hur du kan skydda dig själv och andra och hur du förebygger en nödsituation. Hemberedskap I kursen för hemberedskap får du utbildning i hur du rätt förberedd i hemmet klarar en situation då samhällets vanliga funktioner slagits ut. Du får lära dig att ordna med mat, vatten, värme, belysning, hygien och se till att få kontinuerlig information Friluftssäkerhet Här får du kunskap om ett säkrare friluftsliv. Du får lära dig nödsignaler och hur du kan ordna med mat, vatten, skydd och värme. Hemsäkerhet De flesta olyckor sker i hemmet och många av dem skulle ha kunnat undvikas. Du får lära dig att med enkla medel förebygga olyckor hemma och vad du skall göra om en olycka ändå inträffar. Vårt sårbara samhälle I denna kurs får du kunskap om och förståelse för samhällets sårbarhet med fokus på din egen kommun. Du får intressanta och nyttiga kunskaper om hur samhället, främst din egen kommun, har förberett sig för kriser och svåra påfrestningar samt vilka förväntningar staten/kommunen har på dig i krishanteringssystemet. 6

7 Frivillig Resursgrupp (FRG)
Extra resurs till kommunen vid särskilda händelser, kriser och andra utsatta lägen Informationshantering, ge råd, bistå vid utrymningar, ta hand om drabbade eller spontant tillströmmande personer En frivillig resursgrupp består av personer från olika frivilliga organisationer som ställer sig till kommunens förfogande som förstärkningsresurs vid särskilda händelser, kriser och andra utsatta lägen. Resursgruppen kan fungera som en länk mellan kommuninvånarna och kommunledningen. Det är kommunen som avgör vad en resursgrupp kan användas till men grundläggande uppgifter är till exempel att sköta delar av informationshanteringen, ge råd, bistå vi d utrymningar eller ta hand om drabbade eller spontant tillströmmande personer. 7

8 Medlem? Kontakta din närmaste Civilförsvarsförening Tidningen CIVIL
Du blir medlem smidigast om du kontaktar det distrikt där du bor eller din närmaste civilförsvarsförening (adresser och telefonnummer kommer i slutet av presentationen). Du kan också besöka vår hemsida för att få mer information. När du blir medlem så får du bland annat vår tidning CIVIL. Den belyser aktuell information inom områden som säkerhet, överlevnad och utbildning. Den tar upp både vad som händer nationellt och lokalt nära dig. Utkommer med 6 nummer per år. är vår hemsida där du hittar allt om Civilförsvarsförbundet och lite till. Tar som tidningen CIVIL upp aktuell information inom områden som säkerhet, överlevnad, utbildning, praktiska råd och mycket mer. Skriva något mer om vad man får som medlem och varför man ska bli det. 8

9 9


Ladda ner ppt "Civilförsvarsförbundet"

Liknande presentationer


Google-annonser