Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SiCoMaP Industrial Research School in Production Technology At University West Research within Simulation and Control of Material affecting Processes.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SiCoMaP Industrial Research School in Production Technology At University West Research within Simulation and Control of Material affecting Processes."— Presentationens avskrift:

1

2 SiCoMaP Industrial Research School in Production Technology At University West Research within Simulation and Control of Material affecting Processes Status – KK Erfarenhetsutbyte MDH Director: Prof Per Nylén Secretary: Ass Prof Anna-Karin Christiansson Chairman steering group: Dr Johan Vallhagen, GKN

3 Inriktning

4 Omfattning SiCoMaP-doktorander:
Ana Bonilla, GKN Aerospace, and PhD-student representative in SiCoMaP Anders Johansson, Scania Arbab Rehan, Uddeholm Ashwin Devotta, Sandvik Erik Åstrand, Volvo CE Joachim Steffenburg-Nordenström, GKN Aerospace Karl Fahlström, Swerea Kimab Mohit Gupta, Innovatum Per Lindström, Det Norske Veritas Saeid Hatefipour, Termisk Systemteknik t.o.m. 2014 SiCoMaP+-doktorander: Maria Coll, Uddeholm Amir Parsian, Sandvik Edvard Svenman, GKN Aerospace Henrik Jäger, Swerea Kimab Jonas Holmberg, Swerea IVF Adnan Agic, Secotools Satyapal Mahade, Innovatum Vahid Hosseini, Innovatum

5 Händelser senaste året
Halvårsvisa SiCoMaP-seminarier: Hösten 2013 Avslutning på kursen Innovationer och Entreprenörsskap Seminarium i samverkan med Innofacture på MDH för nätverkande Genomgång av samtliga doktorandprojekt Styrgruppsmöte med uppföljning och godkännande att söka utökning med SiCoMaP+ och discussion kring internationalisering Ny ordförande i styrgruppen föreslås – Johan Vallhagen, GKN Våren 2014 Kurs i mediaträning Seminarium på HV med genomgång av doktorandprojekten Ny doktorandrepresentant i styrgruppen – Ana Bonilla, GKN Förslag att nästa seminarium hålls på Kimab Anskökan om utökad forskarskola insänd och accepterad Hösten 2014 Antagning av nya doktorander i den utökade SiCoMaP+ Första mitt-seminariet genomfört, och lic-semianrium planeras för december

6 Händelser senaste året, forts
Nyhetsbrev Nyhetsbrev sänds ut två gånger per termin till samtliga doktorander, handledare, mentorer, KK, andra företagsforskarskolor Nya kurser framtagna, delvis inom SiCoMaP – erbjuds även akademidoktorander: Svetsteknik (ny) Materialkarakterisering (ny) Vetenskaplig forskningsmetodik, försöksplanering och publicering (ny, oblig) Framtida production (ny, startar nov, oblig) Produktionsteknik (sedan tidigare, oblig) Samverkan med Produktion2030/Utbildning – ny nationell samverkan Gemensamma forskarkurser nationellt HV’s kurser erbjuds övriga och HV’s doktorander erbjuds plats i andras kurser

7 Utmaningar – av varierande karaktär
Kalendarium och “personer” för många “samtidiga” aktiviteter/seminarier Planeringsseminarium Mittseminarium Lic-seminarium Slutseminarium Disputation Alla formaliafrågor överenskomna i tid(antagningar, avtal, …) Informationsspridning åt många håll – hur få det att fungera? Uppföljning av individer på distans Individens behov av djup i forskarutbildningskurser i det breda ämnet produktionsteknik Balans - forskningsfrågan i relation till industrirelevansen

8 SiCoMaP+ - nyheter Internationalisering
Efter Lic-examen erbjuds utlandsvistelse finansierad 3 mån Handledargranskad “placering” Placering på företag eller institution i HV’s och/eller företagets internationella nätverk Gästforskare Nyttiggörande av forskningsresultat, studenter/innovationsrådgivare engageras (egeninsats) Ökad kvalitet i handledning på distans med moderna distansverktyg Karriärplanering tidigt i forskarutbildningen

9 Planeringsillustration
201x-xx-xx Planned date A C1: subject 1 B J1: subject 2 C J2: subject 3 D C2: subject 4 2 1 3 4 6 7 5 M1 M2 M3 E3 E2 E1 E4 M4 J3: subject 4 1 Admission, ISP Planning seminar Mid seminar Lic-seminar Final seminar Request for dissertation Dissertation 3 4 2 5 7 6 M1 Introduction course Production techn Scientific theory, etc Advanced production Elective course 1 M2 M3 M4 E5 E6 E7 E8 Mandatory Formal issues Courses


Ladda ner ppt "SiCoMaP Industrial Research School in Production Technology At University West Research within Simulation and Control of Material affecting Processes."

Liknande presentationer


Google-annonser