Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.hv.se/sicomap. Director: Prof Per Nylén Secretary: Ass Prof Anna-Karin Christiansson Chairman steering group: Dr Johan Vallhagen, GKN SiCoMaP Industrial.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.hv.se/sicomap. Director: Prof Per Nylén Secretary: Ass Prof Anna-Karin Christiansson Chairman steering group: Dr Johan Vallhagen, GKN SiCoMaP Industrial."— Presentationens avskrift:

1 www.hv.se/sicomap

2 Director: Prof Per Nylén Secretary: Ass Prof Anna-Karin Christiansson Chairman steering group: Dr Johan Vallhagen, GKN SiCoMaP Industrial Research School in Production Technology At University West Research within Simulation and Control of Material affecting Processes 2 Status 2014-10-30 – KK Erfarenhetsutbyte MDH

3 www.hv.se/sicomap Inriktning 3

4 www.hv.se/sicomap Omfattning 4 SiCoMaP-doktorander: Ana Bonilla, GKN Aerospace, and PhD-student representative in SiCoMaP Anders Johansson, Scania Arbab Rehan, Uddeholm Ashwin Devotta, Sandvik Erik Åstrand, Volvo CE Joachim Steffenburg-Nordenström, GKN Aerospace Karl Fahlström, Swerea Kimab Mohit Gupta, Innovatum Per Lindström, Det Norske Veritas Saeid Hatefipour, Termisk Systemteknik t.o.m. 2014 SiCoMaP+-doktorander: Maria Coll, Uddeholm Amir Parsian, Sandvik Edvard Svenman, GKN Aerospace Henrik Jäger, Swerea Kimab Jonas Holmberg, Swerea IVF Adnan Agic, Secotools Satyapal Mahade, Innovatum Vahid Hosseini, Innovatum

5 www.hv.se/sicomap Händelser senaste året 5 Halvårsvisa SiCoMaP-seminarier : Hösten 2013 Avslutning på kursen Innovationer och Entreprenörsskap Seminarium i samverkan med Innofacture på MDH för nätverkande Genomgång av samtliga doktorandprojekt Styrgruppsmöte med uppföljning och godkännande att söka utökning med SiCoMaP+ och discussion kring internationalisering Ny ordförande i styrgruppen föreslås – Johan Vallhagen, GKN Våren 2014 Kurs i mediaträning Seminarium på HV med genomgång av doktorandprojekten Ny doktorandrepresentant i styrgruppen – Ana Bonilla, GKN Förslag att nästa seminarium hålls på Kimab Anskökan om utökad forskarskola insänd och accepterad Hösten 2014 Antagning av nya doktorander i den utökade SiCoMaP+ Första mitt-seminariet genomfört, och lic-semianrium planeras för december

6 www.hv.se/sicomap Händelser senaste året, forts 6 Nyhetsbrev Nyhetsbrev sänds ut två gånger per termin till samtliga doktorander, handledare, mentorer, KK, andra företagsforskarskolor Nya kurser framtagna, delvis inom SiCoMaP – erbjuds även akademidoktorander: Svetsteknik (ny) Materialkarakterisering (ny) Vetenskaplig forskningsmetodik, försöksplanering och publicering (ny, oblig) Framtida production (ny, startar nov, oblig) Produktionsteknik (sedan tidigare, oblig) Samverkan med Produktion2030/Utbildning – ny nationell samverkan Gemensamma forskarkurser nationellt HV’s kurser erbjuds övriga och HV’s doktorander erbjuds plats i andras kurser

7 www.hv.se/sicomap Utmaningar – av varierande karaktär 7 Kalendarium och “personer” för många “samtidiga” aktiviteter/seminarier Planeringsseminarium Mittseminarium Lic-seminarium Slutseminarium Disputation Alla formaliafrågor överenskomna i tid(antagningar, avtal, …) Informationsspridning åt många håll – hur få det att fungera? Uppföljning av individer på distans Individens behov av djup i forskarutbildningskurser i det breda ämnet produktionsteknik Balans - forskningsfrågan i relation till industrirelevansen

8 www.hv.se/sicomap SiCoMaP+ - nyheter 8 -Internationalisering -Efter Lic-examen erbjuds utlandsvistelse finansierad 3 mån -Handledargranskad “placering” -Placering på företag eller institution i HV’s och/eller företagets internationella nätverk -Gästforskare -Nyttiggörande av forskningsresultat, studenter/innovationsrådgivare engageras (egeninsats) -Ökad kvalitet i handledning på distans med moderna distansverktyg -Karriärplanering tidigt i forskarutbildningen

9 www.hv.se/sicomap 9 1 Admission, ISP Planning seminar Mid seminar Lic-seminar Final seminar Request for dissertation Dissertation 3 4 2 5 7 6 201x-xx-xx Planned date A C1: subject 1 B J1: subject 2 C J2: subject 3 D C2: subject 4 2 1 3 4 6 7 5 M1 M2M3 E3 E2 E1E4 M4 D J3: subject 4 M1 Introduction course Production techn Scientific theory, etc Advanced production Elective course 1 M2 M3 M4 E5 E6 E7 E8 Mandatory Planeringsillustration Formal issues Courses


Ladda ner ppt "Www.hv.se/sicomap. Director: Prof Per Nylén Secretary: Ass Prof Anna-Karin Christiansson Chairman steering group: Dr Johan Vallhagen, GKN SiCoMaP Industrial."

Liknande presentationer


Google-annonser