Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

13 olika modeller för avtalsslutande

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "13 olika modeller för avtalsslutande"— Presentationens avskrift:

1 13 olika modeller för avtalsslutande
En översikt över några modeller för konsensualavtal, formalavtal och realavtal

2 Konsensualavtal (= avtal som inte kräver särskild form eller beteende; jmf ”konsensus”)
1: Anbud – rättidig och ren accept Grundfallet - den enkla lagmodellen. Innehåll: Anbudet (inkl. ev. referensklausuler) 2: Anbud – sen eller oren accept = avslag + nytt anbud – rättidig och ren accept 4 & 6 §§ 1 st AvtL. Innehåll: Ursprunglig accept (= nya anbudet) INNANFÖR LAGMODELLEN

3 Konsensualavtal forts.
3: Anbud – sen eller oren accept – passivitet 4 & 6 §§ 2 st AvtL. Försummad reklamation medför bundenhet 4: Anbud utan tidsgräns – accept på förfrågan eller efter tillsägelse 8 § 1 st AvtL Stående acceptfrist. Interpellationsrätt/realaccept Innehåll: Anbudet INNANFÖR LAGMODELLEN

4 Konsensualavtal forts.
5: Uppfordran till anbud – anbud –rättidig och ren accept eller passivitet 9 § AvtL. Tvådelad modell som kan ge upphov till passivitetsverkan Innehåll: Anbudet INNANFÖR LAGMODELLEN

5 Konsensualavtal forts.
6: Avtalad skriftform Avtal uppkommer först när båda parterna undertecknat avtalet. Underskrift kan återkallas tills motpart i god tro undertecknat. Integrationsklausuler förekommer. Innehåll: Avtalstexten. 7: Avtal mellan närvarande Lagmodellen helt övergiven. Ingen acceptfrist. Ex: Auktion. Bud – klubbslag Innehåll: Tillkomsthistoria UTANFÖR LAGMODELLEN

6 Konsensualavtal forts.
8: Anbud/oren accept – passivitet 8 § 2 st AvtL. Negativ avtalsbildning. Reklamationsplikt i vissa, främst lagreglerade fall. För avtalsverkan fordras att underlåtenheten att reklamera med fog kan uppfattas som ett samtycke. (Se 9 § AvtL, 5 § KommL, §§ HaL) Vid sidan av lag kan särskilt partsbruk medföra bundenhet. Innehåll: Anbud/oren accept 9: Offert – order – orderbekräftelse Tredelad modell, vanlig i affärslivet. Bekräftelsen är ett villkor för bundenhet och motsvarar närmast en accept. Innehåll: Order (som vanligen innebär en hänvisning till offerten) UTANFÖR LAGMODELLEN

7 Konsensualavtal forts.
10: Stegvis låsning av förhandlingssituationer Avtal uppkommer del för del. Antingen föravtal, villkor för villkor, eller sektionsvis. Färdiga delar blir bindande. Innehåll: Tillkomsthistoria (letter of intent, protokoll etc). 11: Direkt avtalsgrundande rättsfakta Avtal uppkommer genom realhandlande (t ex. så att tillägnelse motsvarar en accept). Skillnaden mot 4 är att man här inte kan hålla fast vid något utbyte av viljeförklaringar. Handlandet utgör det utlösande momentet. Ex: Bussfärd. Parkering. Innehåll: Anbudet. UTANFÖR LAGMODELLEN

8 Formalavtal (= avtal som kräver särskild form för giltighet)
12: Formalavtal (Ex. fastighetsköp) Formkraven följer av lagtexten (ex: JB 4 kap) Anbud är inte ett anbud i AvtL:s mening, 1 § 3 st AvtL. Vanligt med utstakad förhandlingsordning (hyresförhandlingar eller kollektivavtalsförhandling) Underskrift kan återkallas tills motpart i god tro undertecknat avtalet. Innehåll: Avtalstexten.

9 Realavtal (= avtal som i princip kräver tradition för giltighet)
Anbudet blir bindande först i och med att anbudslöftet realiseras. Numer sällsynt, dock fortfarande en förutsättning för bundenhet vid benefika avtal. Angående gåva, se 1 § GåvoL. Det samma gäller saklega (lån). Innehåll: Anbudet


Ladda ner ppt "13 olika modeller för avtalsslutande"

Liknande presentationer


Google-annonser