Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

13 olika modeller för avtalsslutande En översikt över några modeller för konsensualavtal, formalavtal och realavtal.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "13 olika modeller för avtalsslutande En översikt över några modeller för konsensualavtal, formalavtal och realavtal."— Presentationens avskrift:

1 13 olika modeller för avtalsslutande En översikt över några modeller för konsensualavtal, formalavtal och realavtal

2 Konsensualavtal Konsensualavtal (= avtal som inte kräver särskild form eller beteende; jmf ”konsensus”) 1: Anbud – rättidig och ren accept Grundfallet - den enkla lagmodellen. Innehåll: Anbudet (inkl. ev. referensklausuler) 2: Anbud – sen eller oren accept = avslag + nytt anbud – rättidig och ren accept 4 & 6 §§ 1 st AvtL. Innehåll: Ursprunglig accept (= nya anbudet)

3 Konsensualavtal Konsensualavtal forts. 3: Anbud – sen eller oren accept – passivitet 4 & 6 §§ 2 st AvtL. Försummad reklamation medför bundenhet 4: Anbud utan tidsgräns – accept på förfrågan eller efter tillsägelse 8 § 1 st AvtL Stående acceptfrist. Interpellationsrätt/realaccept Innehåll: Anbudet

4 Konsensualavtal Konsensualavtal forts. 5: Uppfordran till anbud – anbud – rättidig och ren accept eller passivitet 9 § AvtL. Tvådelad modell som kan ge upphov till passivitetsverkan Innehåll: Anbudet

5 Konsensualavtal Konsensualavtal forts. 6: Avtalad skriftform Avtal uppkommer först när båda parterna undertecknat avtalet. Underskrift kan återkallas tills motpart i god tro undertecknat. Integrationsklausuler förekommer. Innehåll: Avtalstexten. 7: Avtal mellan närvarande Lagmodellen helt övergiven. Ingen acceptfrist. Ex: Auktion. Bud – klubbslag Innehåll: Tillkomsthistoria

6 Konsensualavtal Konsensualavtal forts. 8: Anbud/oren accept – passivitet 8 § 2 st AvtL. Negativ avtalsbildning. Reklamationsplikt i vissa, främst lagreglerade fall. För avtalsverkan fordras att underlåtenheten att reklamera med fog kan uppfattas som ett samtycke. (Se 9 § AvtL, 5 § KommL, 18-20 §§ HaL) Vid sidan av lag kan särskilt partsbruk medföra bundenhet. Innehåll: Anbud/oren accept 9: Offert – order – orderbekräftelse Tredelad modell, vanlig i affärslivet. Bekräftelsen är ett villkor för bundenhet och motsvarar närmast en accept. Innehåll: Order (som vanligen innebär en hänvisning till offerten)

7 Konsensualavtal Konsensualavtal forts. 10: Stegvis låsning av förhandlingssituationer Avtal uppkommer del för del. Antingen föravtal, villkor för villkor, eller sektionsvis. Färdiga delar blir bindande. Innehåll: Tillkomsthistoria (letter of intent, protokoll etc). 11: Direkt avtalsgrundande rättsfakta Avtal uppkommer genom realhandlande (t ex. så att tillägnelse motsvarar en accept). Skillnaden mot 4 är att man här inte kan hålla fast vid något utbyte av viljeförklaringar. Handlandet utgör det utlösande momentet. Ex: Bussfärd. Parkering. Innehåll: Anbudet.

8 Formalavtal Formalavtal (= avtal som kräver särskild form för giltighet) 12: Formalavtal (Ex. fastighetsköp) Formkraven följer av lagtexten (ex: JB 4 kap) Anbud är inte ett anbud i AvtL:s mening, 1 § 3 st AvtL. Vanligt med utstakad förhandlingsordning (hyresförhandlingar eller kollektivavtalsförhandling) Underskrift kan återkallas tills motpart i god tro undertecknat avtalet. Innehåll: Avtalstexten.

9 Realavtal Realavtal (= avtal som i princip kräver tradition för giltighet) 13: Realavtal Anbudet blir bindande först i och med att anbudslöftet realiseras. Numer sällsynt, dock fortfarande en förutsättning för bundenhet vid benefika avtal. Angående gåva, se 1 § GåvoL. Det samma gäller saklega (lån). Innehåll: Anbudet


Ladda ner ppt "13 olika modeller för avtalsslutande En översikt över några modeller för konsensualavtal, formalavtal och realavtal."

Liknande presentationer


Google-annonser