Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Analytikerpresentation Stockholm 2011-04-18 Jan Bengtsson Uniflex.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Analytikerpresentation Stockholm 2011-04-18 Jan Bengtsson Uniflex."— Presentationens avskrift:

1 Analytikerpresentation Stockholm 2011-04-18 Jan Bengtsson Uniflex

2 Uthyrning, rekrytering och omställning av personal Yrkesområden 1.Industri 2.Lager 3.El & Tele 4.Bygg & Anläggning 5.Växel & Reception 6.Kundtjänst & Call-Center 7.Butik, Restaurang & Städ

3 Strategi Lägsta pris Snabbhet Flexibilitet

4 Affärsområden Nytt affärsområde Nytt affärsområde Nytt affärsområde Nytt affärsområde Affärsområden Nytt affärsområde Nytt affärsområde 200 uthyrda Nytt affärsområde Affärsområden Nytt affärsområde Nytt affärsområde 200 uthyrda Affärsområden Nytt affärsområde Nytt affärsområde 200 uthyrda Organisationsmodell Nytt affärsområde Dokumenterade arbetsprocesser / Internrekrytering KAM Provis

5 Geografisk täckning >40 orter i Sverige Manchester Norge Finland

6 Konkurrenter Källa: Uniflex SverigeNorgeFinlandStorbritannien Proffice VMPAdecco Manpower BaronaManpower Adecco StaffpointRandstad Statliga LerniaJobzoneBlue Arrow

7 Bemanningsbranschen Storlek och penetrationsgrad i de länder Uniflex är verksamt Källa: Bemanningsföretagen SverigeNorgeFinlandStorbritannien Omsättning17,2 mdSEK12,8 mdSEK10,0 mdSEK225 mdSEK (2009) Penetrationsgrad1,3 % 1,2 % 1,0 %3,6 % (2009)

8 Finansiella mål Tillväxt: Organisk tillväxt snabbare än marknaden Lönsamhet: Genomsnittlig rörelsemarginal över en konjunkturcykel om 5% Soliditet:Ska överstiga 15% Utdelning: Ska överstiga 50% av årets resultat

9 Q1-2011; Strålande tillväxt och nya marknader Omsättningen uppgick till 350,7 MSEK (209,4), en ökning med 67% Rörelseresultatet uppgick till 12,6 MSEK (6,9), motsvarande en rörelsemarginal på 3,6% (3,3) Rörelsemarginalen exklusive nedskrivningar om 3,7 MSEK uppgick till 4,6% (3,3) Resultatet efter finansiella poster för kvartalet uppgick till 12,8 MSEK (6,9) Resultatet efter skatt för perioden uppgick till 9,1 MSEK (4,8) Resultat per aktie uppgick till 2,67 SEK (1,45) före utspädning och 2,61 SEK (1,43) efter utspädning

10 Manchester, Norge & Finland Q1-2011 Norges omsättning uppgick i Q1 till 3,7 MSEK (-) Rörelseresultatet uppgick till 0,0 MSEK (-) Finlands rörelseresultat uppgick till -0,5 MSEK (-) Manchesters omsättning uppgick i Q1 till 1,0 MSEK (1,7) Rörelseresultatet uppgick till -0,1 MSEK (-0,7)

11 Omsättningsutveckling

12 Uniflex omsättning och rörelseresultat Omsättning Rörelseresultat Miljoner kr

13 RörelsemarginalMål 5% Uniflex utveckling rörelsemarginal Rörelsemarginal Genomsnittlig rörelsemarginal Mål 5% 2005 2006 2007 2008 % 2009 2010 2011

14 Finansiell position Inga långfristiga skulder Nästan inga materiella anläggnings- tillgångar

15 Fokus närmsta året Fortsatt lönsamhet Tillväxt Våra utlandssatsningar


Ladda ner ppt "Analytikerpresentation Stockholm 2011-04-18 Jan Bengtsson Uniflex."

Liknande presentationer


Google-annonser