Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Demokrati.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Demokrati."— Presentationens avskrift:

1 Demokrati

2 Kännetecken för demokratin
De som styr ska utgå från folkviljan = majoriteten. Majoriteten får aldrig förtrycka minoriteten. Det ska råda yttrande- och åsiktsfrihet. Beslut ska granskas, ifrågasätts och prövas innan de genomförs. Väljaren får vara ”hemlig”. Det ska finnas FLERA partier med likadana förutsättningar för att nå makten Människor har lika värde och rättigheter. Alla är lika inför lagen.

3 Demokratins historia Demokrati betyder folkvälde/folkstyre.
Kommer ursprungligen ifrån Antikens Grekland. Enbart för män. - Kvinnor, barn, utlänningar och slavar hade inget inflytande. ”Återuppstår” i samband med FR och 1800-talet

4 Demokratin i Sverige Val till riksdagen vart 4e år Folkomröstningar
Majoriteten vinner Val till EU vart 5e år 1909 alla myndiga män (24 år). 1919/1921 kvinnor. Man måste vara 18 år för att rösta. Man väljer representanter till riksdag, landsting, kommuner.

5 Grundlagarna Regeringsformen
- ”All offentlig makt utgår ifrån folket”. - ”Riksdagen är folkets företrädare.” Successionsordningen - Reglerar kungahuset. Tryckfrihetsförordningen - Tidningar och böcker. Yttrandefrihetsgrundlagen Radio, TV, websändningar (1991)

6 Folkomröstningar i Sverige
Är endast rådgivande i Sverige förutom när det gäller beslut om grundlagarna. Rusdrycksförbud 1922 - Nej 51% Högertrafik 1955 Nej 82% Pensionsfrågan 1957 Kärnkraften 1980 EU medlemskap Ja 52,3% Införande av Euro Nej

7 Demokrati index Man kan få ”poäng” för sin demokrati
Top 5: Norge, Island, Danmark, Sverige, Nya Zeeland 5 sämsta: Nordkorea, Tchad, Turkmenistan, Uzbekistan, Saudiarabien

8 Demokrati skyddar Demokrati leder till fred Skyddar individens frihet
Skyddar mänskliga rättigheter Det är farligast att leva i ett land med lite demokrati!

9 Istället för demokrati
Anarki - Ingen ledning av landet Diktatur - En styr Teokrati Religiösa ledare styr. Oligarki - Ett fåtal styr, ärvda positioner.

10 Kommun, landsting, riksdagen och regeringen
Så styrs Sverige Kommun, landsting, riksdagen och regeringen

11 Kommunen Varje kommun måste ha skola, äldrevård, vatten, avlopp bibliotek m.m. Det har riksdagen bestämt. Kommunen får själv bestämma om t.ex. idrottsplatser, ungdomsgårdar, parker osv. Sverige har 290 kommuner.

12 För att kunna betala för allt behöver kommunen pengar
För att kunna betala för allt behöver kommunen pengar. Det får de genom skatter, bidrag från staten och avgifter. Kommunalskatt – alla som har en inkomst i kommunen betalar ca 30% i skatt. Statliga bidrag – De uppdrag som kommunen fått av riksdagen får de bidrag för. Avgifter – betalas för vatten, avlopp, hyror m.m

13 Kommunfullmäktige styr kommunen. De tar alla beslut
Kommunfullmäktige styr kommunen. De tar alla beslut. Kommunstyrelsen ser till att besluten genomförs. Även utländska medborgare som bott i Sverige i minst 3 år får rösta i kommunvalet.

14 Landstinget Landstinget ansvarar för sjukvården och kollektiv trafiken. Besluten fattas av landstingsfullmäktige. Landstingsstyrelsen ser till att all beslut genomförs. Pengarna till landstinget kommer från skatter, bidrag och avgifter, precis som för kommuner. De finns 21 landsting i Sverige idag.

15 Riksdag & Regering

16 Historia 1435 Arboga möte Gustav Vasa hade två riksdagar 1527 och 1544. Första riktiga riksdagen när alla 4 stånden var med. Ståndsriksdag fram till 1866 I första riksdagen efter att kvinnor fått rösträtt fanns 5 kvinnor som ledamöter.

17 Riksdagen ”Riksdagen är folket främsta företrädare” – Regeringsformen.
Har 349 ledamöter. Leds av talmannen. Ledamöter väljs vart 4e år. 4 % spärren.

18 Riksdagens uppgifter Besluta om budgeten. Besluta om lagar.
Kontrollera regeringen. Delta i beslut om Sveriges utrikespolitik. Arbeta med EU frågor. Välja statsminister.

19 Riksdagspartierna

20 Talmannen Riksdagens främsta företrädare. Opolitisk
Leder och organiserar riksdagens arbete. Deltar inte i partiarbetet Röstar inte Är den högsta position man kan har i Sverige Är efter kungen i rang men före statsministern

21 I riksdagen Mandaten i Riksdagen är fördelade så här:
Socialdemokraterna: 112 Moderaterna: 107 Centerpartiet: 23 Folkpartiet: 24 Kristdemokraterna: 19 Vänsterpartiet: 19 Miljöpartiet: 25 Sverigedemokraterna: 20 1 mandat kan ge mer makt än 100!

22 Vem är det här?

23 Utskott Ett utskott är en arbetsgrupp inom Riksdagen där det mesta av arbetet. Det finns 15 olika utskott. Det är 17 ledamöter i varje. Ex. konstitutions-, finans-, utrikesutskottet. Alla partier har en plats i utskotten. Varje utskott har ett kansli med personal som hjälper till. Om utskottet vill ha hjälp skickar de ut en remiss till en myndighet.

24 Så här går det till

25 Filmtajm! Mediecentrum: Sveriges Riksdag

26 Regeringen

27 Regeringen "Regeringen styr riket. Den är ansvarig inför riksdagen." 1 kap. 6 § regeringsformen Är Sveriges högsta verkställande organ – ser till att beslut blir genomförda. Det är regeringens uppdrag att leda Sverige. Har hjälp av Regeringskansliet. 24 ministrar inkl. statsministern. Ministrarna kallas också statsråd.

28 Regeringens uppgifter
Lägger fram förslag till riksdagen (propositioner). Ser till att Riksdagens beslut genomförs. Ansvarar för utrikespolitiken. Leder förvaltningen – hjälper myndigheter. Statsministern är regeringens chef.

29 Olika typer av regeringar
Majoritetsregering - Ett parti har majoritet, Minoritetsregering - Regeringspartiet har inte majoritet. Vanligt i Sverige under Socialdemokraterna. Koalitions regering - Mer än ett parti sitter med i regeringen. Samlingsregering - Alla partier går ihop och bildar regering. I Sverige under WW2

30 Departement Departementen styr myndigheterna. Varje departement har en chef som är ett statsråd (minister). Till varje departement tillhör ett antal myndigheter. Carl Bildt är Utrikesminister och chef för utrikesdepartementet

31 Granskning I en demokrati får man granska de som styr.
Riksdagen kontrollerar att regeringen inte missbrukar sin makt. Media är också med i granskningsprocessen. Media kallas ibland Den 3 statsmakten. Om riksdagen inte stöder regeringen kan det bli en misstroendeförklaring. Då kan en minister eller hela regeringen behöva avgå.

32 Konstitutionsutskottet
Kontrollerar att regeringen följer Sveriges lagar. Oppositionsparti är ordförande. Kan besluta om åtal ska väckas. Får stort genomslag i media.

33 Statschefen Kung Karl XVI Gustaf är Sveriges statschef.
Sverige är en Konstitutionell monarki - Kungen har ingen politisk makt utan är bara en representant för landet. Kungen öppnar riksdagen, leder möten i utrikesnämnden, är värd för statsbesök och representerar Sverige utomlands.

34 Filmtajm! Mediecentrum: Sveriges Regering


Ladda ner ppt "Demokrati."

Liknande presentationer


Google-annonser