Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Motivation.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Motivation."— Presentationens avskrift:

1 Motivation

2 Vad är motivation? Motivation betyder drivkraft. Motiv och motivation är det som ger oss bränsle för att handla och fortsätta göra något. Mål är kopplade till motiv och motivation.

3 Olika typer av motivation.
Inre motivation handlar om man ser en mening i det man gör. Den inre motivationen finns inom oss själva och innebär att man är nöjd med sig själv och vad man gör. Yttre motivation handlar om att vi lockas av belöningar och skräms av hot om bestraffning.

4 Synsättet: Hela människan
Livskraft Själ Kropp Hjärta

5 Fyra grundläggande behov hos människan.
Arvet: mening & medverkan (livskraften) Lärande: Växande & utveckling (själ) Överlevnad: Att leva (kropp) Kärlek: Relationer (hjärtat)

6 Hur blir du motiverad? Hitta din röst och förstå din sanna natur, dvs. utveckla och använda intelligensen som är knuten till din naturs fyra delar: mening och medverkan, lärande, överlevnad och kärlek. Uttryck din röst genom att ha vision, disciplin, passion och samvete.

7 En liten film om motivation

8 Upptäck din röst

9 Alla människor föds med tre viktiga gåvor
Frihet och makten att välja Principer – naturlagar: universella, tidlösa och självklara Fyra intelligenser/förmågor: IQ = mentala PQ = fysiska/ekonomiska EQ = emotionella/sociala SQ = andliga

10 1. Frihet och makten att välja
Makten att välja är vår största gåva. Där makt och frihet står i kontrast till offer och skuld. Vi är alltså en produkt av våra val. Gener och kultur kan ofta vara starka och kraftfulla, MEN de bestämmer inte. Människans innersta väsendet i att vara människa är att styra sitt liv. Människor agerar medan djur och mänskliga ”robotar” reagerar.

11 Stimuli Frihet att välja Respons
Mellan stimuli och respons finns det ett tomrum. Det är i det tomrummet vår frihet och makt att välja ligger. I dessa val ligger utveckling och lycka.

12 2. Naturlagar Vis användning av mellanrummet mellan stimuli och respons, dvs. vår frihet att välja. Vad innebär det? Jo, genom att välja att leva efter principer eller naturlagar och gör aktiva val, istället för dagens kulturella ”quick fix”. Principer är universella och överglänser kulturen (de normer och värderingar som finns i samhället). De är tidlösa och förändras inte, det är principer som rättvisa, vänlighet, respekt, ärlighet, integritet, hjälpsamhet och medverkan. De är självklara, dvs. tänk på det: du har inte en bestående tillit utan trovärdighet.

13 3. Fyra intelligenta gåvor
Mental intelligens (IQ): vår förmåga att analysera, resonera, tänka abstrakt, använda språk, visualisera och förstå. Fysisk intelligens (PQ): vår kropp är intelligent. Den styr vår andning, cirkulation, nervsystem och andra vitala system. Den granskar vår omgivning, förstör sjuka celler och kämpar för vår överlevnad. Emotionell intelligens (EQ): är din självkunskap, självmedvetenhet, social känslighet, empati och förmågan att kommunicera framgångsrikt med andra. Andlig intelligens (SQ): är din källa till vägledning och förbindelsen med universum. Din inre guide, intuitionen.

14 Uttryck din röst

15 Uttryck för din röst Vision Disciplin Passion Samvete

16 Vision Vision är att med sinnet se möjligheterna som finns i människor, projekt, orsaker och företagsamhet. Visioner är resultatet när ditt sinne förenar behov med möjligheter. Det som händer när människor inte har några visioner, när de försummar utvecklingen av sinnets kapacitet att skapa, då misslyckas man oftare och har en tendens att se sig som offer.

17 Disciplin Är priset av att göra visionen till verklighet.
Att handskas med hårda, resultatinriktade, brutala fakta av verkligheten och att jobba för att saker ska hända. Motsatsen är att ge efter och offra det som betyder mest i ens liv.

18 Passion Passion är elden, önskningen, styrkan i en övertygelse och drivet som krävs för att uppnå visionen. Passion uppstår när mänskliga behov sammanfaller med unik mänsklig talang.

19 Samvete Är en inre moralisk känsla av vad som är rätt och vad som är fel, som driver mot mening och medverkan. Står i kontrast till det ego-centrerande sättet att se sin omvärld.

20 Visioner, disciplin och passion styr världen.
Alla människor som är karismatiska och kan påverka andra människor, institutioner eller samhällen, har valet att göra bra saker eller göra dåliga saker. Gemensamt har de tre vanliga utmärkande egenskaper: de är visionärer, de har disciplin och de har passionen att genomföra sina visioner.

21 Moder Theresa Moder Theresa var kvinnan som helhjärtat och frivilligt vigde sitt liv åt att hjälpa fattiga människor. I över 45 år tog hon om hand och hjälpte fattiga, sjuka, föräldralösa och döende människor runt om i världen.

22 Florence Nightingale Var grundaren inom modern sjukvård och arbetade hela sitt vuxna liv med att införa kvalificerad vård på militärsjukhus.

23 Adolf Hitler Genom stora visioner (Tredje riket och den överordnade ariska rasen), passion och disciplin orsakade Adolf Hitler tumult och utrotade nästan ett helt folk med sina metoder.

24 Motivationsövning Ge exempel på personer som du anser är motiverade.
Hur känns det när du är motiverad? Hur känns det när du inte är motiverad? Vad tror du skulle hända om du utvecklade din inre motivation? Finns det något negativt med att utveckla inre motivation? Vad händer med dig när du träffar någon som är motiverad? Vad motiverar dig idag när det gäller ditt arbete? Vad motiverar dig idag när det gäller dina personliga relationer? Vad skulle du kunna göra för att utveckla din inre motivation?

25 Din största supporter är DU


Ladda ner ppt "Motivation."

Liknande presentationer


Google-annonser