Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Diskussionfrågor Processtödjarutbildning vt11 Grupper som arbetat med Els-Mari Törnquist, Bengt Cederberg och Sverker Aasa.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Diskussionfrågor Processtödjarutbildning vt11 Grupper som arbetat med Els-Mari Törnquist, Bengt Cederberg och Sverker Aasa."— Presentationens avskrift:

1 Diskussionfrågor Processtödjarutbildning vt11 Grupper som arbetat med Els-Mari Törnquist, Bengt Cederberg och Sverker Aasa

2 Diskussion träff 1 Dagens perspektiv Vilka svårigheter ser ni i spänningen mellan de centrala kraven och de lokala behoven vad gäller implementeringen av Lgr 11? Vilka möjligheter ser ni inför implementeringen av Lgr 11.

3 Diskussion träff 1 Eftermiddagens diskussion Hur använder ni de mål och riktlinjer som finns angivna i läroplanens andra del i planeringen och genomförandet av undervisningen i ämnet? Är det några mål och riktlinjer som ni arbetar med på ett sätt som ni själva är extra nöjda med? Försök att identifiera vad det kan bero på. Är det några mål och riktlinjer som ni har svårare att veta hur ni ska hantera? Försök att identifiera vad det kan bero på och formulera utifrån detta konkreta handlingsalternativ som ni prövar och följer upp. Var står ni i ert förändringsarbete på er skola när det gäller implementeringen av Lgr11?

4 Diskussion träff 2 Långsiktig pedagogisk planering Hur kan en sådan planering se ut om man betänker -hur detaljerad den ska vara -vilken struktur eller upplägg den kan ha -ämnesintegreringar -bedömning

5 Diskussion träff 2 Implementering av Lrg11 Diskutera om det eventuellt kan finnas organisatoriska förändringar som underlättar att arbeta i enlighet med Lgr11 om man betänker -långsiktiga pedagogiska planeringar -ämnesintegreringar -bedömning

6 Diskussion träff 3 Dagens diskussion Hur tolkar vi de olika ”förstärkningsorden” i kunskapskraven? På vilket sätt kan vi öka inslaget av formativ bedömning i vårt arbete? Utifrån kunskapskraven, hur ser vi på progressionen i ett 1-9 perspektiv? Hur skall implementeringen av detta genomföras på bästa vis?

7 Diskussion träff 4 Dagens diskussion Diskutera hur den egna skolan arbetar/arbetat/planerar gällande implementeringen av Lgr11. Diskutera gärna möjligheter -svårigheter som kan kopplas till förändringarna i skolverksamheten med Lgr11. Redovisningen/diskussionen som sker sista träffen (träff 5) kommer att visa många olika perspektiv på implementeringen och de frågor som uppstår i samband med denna.


Ladda ner ppt "Diskussionfrågor Processtödjarutbildning vt11 Grupper som arbetat med Els-Mari Törnquist, Bengt Cederberg och Sverker Aasa."

Liknande presentationer


Google-annonser