Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PRODUFORUM STORMÖTE TAMMERFORS. Tankar, Axplock och Reflektioner om regionalt samarbete och samarbete i SF Gräv där du står! Var aktiv, vänta inte att.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PRODUFORUM STORMÖTE TAMMERFORS. Tankar, Axplock och Reflektioner om regionalt samarbete och samarbete i SF Gräv där du står! Var aktiv, vänta inte att."— Presentationens avskrift:

1 PRODUFORUM STORMÖTE TAMMERFORS

2 Tankar, Axplock och Reflektioner om regionalt samarbete och samarbete i SF Gräv där du står! Var aktiv, vänta inte att grannen tar kontakt, vi har inte råd att vila på lagrarna.. Sluta panta; vi skall dela med oss…(PF bra exempel) Viktigt! Nu gäller det att börja gardera sig för följande EU programperiod: Vad behövs göras? Strategi, programförklaring.. Vad är agendan för regionöverskridande samarbete? Vem ska och kan medverka? Strategin för erhållande av kommun finansiering (landskapsförbund, utvcentraler, ev samarbete med högskolor, andra stadiet som har kommunal finansiering i ägatstrukturen..) Inkopplande av förtroendevalda och riksdagsmän; kvoter, prejudikat, särlösningar BEHÖVS! Jobbas för här och nu; vi borde göra upp en gemensam strategi och skrivelse så att vi kan tuta och köra.. * Försöka påverka på regeringsnivå /statlig nivå så att konsortier med fokus på det fria fältet får statsunderstöd (regionöverskridande), Också kommunnivå…

3 Vad gäller svenska regionala lösningar tror på autonomi, tvåspråkiga lösningar blir finska sådana (projekt och dylikt). Dock inte isolera oss självfallet!! Varför mervärde av gränsöverskridande lösningar ? 1+1 = 5 leder till mer pengar, kompetens och kontakter samtframförhållning, trovärdighet vad gäller bredd, avstamp för agerande (ex. kulturexport) Vad är egentligen region? Ex Nyland?, inte särskilt enkel definition? Utan lokal kännedom ingen regional trovärdighet Inom SF borde vi såväl lokalt som regionalt mera stöda varandra; rätt dålig kännedom om varandra Viktigt; - Bra kännedom om fältet - Tillgänglighet över whats up, aktivare dialog, kommunikation, generositet, bättre strömlinjeformad struktur och fokus på gemensamma resurser - Bättre och klarare arbetsfördelning; vem ska göra vad, vem bäst på vad, hur stöda de övriga regionerna

4 ”Regionstyrkor och svagheter PF” Styrkor …här och nu, rätt unikt!! Projekten igång, genuin vilja till samarbete och att försöka jobba så¨väl regionvis som gränsöverskridande (också sektoröverskridande med ett flertal målgrupper.. Spännande) Finansiering finns och rätt bra sådan Fungerande projektledning, administration och struktur existerar Förutsättningarna är goda för regionalt samarbete (är mervärdet definierat klart, vet vi alla varför samarbete är viktigt.. eller schimär.. Dagens möte ett gott exempel...

5 Svagheter Inte tillräckligt knowhow om de regiola behoven (hos varandra) Lite känsla att vi driver 3 självständiga projekt och ett koordinerande, som borde avstämmas oftare (kanske bara min känsla..) Resursfördelningen inte jämlik i regionerna (pga av EU beslut) Ska PF eller inte brandas, svaghet att inte kunna avgöra detta…(eller styrka) Regionerna har kanske inte tillräckligt med tid att hinna fördjupa sig och ta ställning till riks koordinerande projektens prioriteringar (gör vi de rätta besluten? ) Planering delvis kortsiktig och på “projektets” villkor marknadsföring – profilering lite grumlig

6 Möjligheter Våga på nya angreppssätt Tillväxtpotential Fundraiser, avstamp för nya gemensamma resurser PF AB/Kulturresurscentrum regionvis.. Trovärdighet för lobbying ändamål Vårt lösningscentrerade förhållningssätt och org.struktur ligger i tiden

7 Hot mot utvecklingen PF Strukturer saknas/ovisshet vad gäller ekonomisäkring i framtiden Brist på gemensam fokus och strategi Trötthet, svårigheter att greppa vem som leder och vilka parter som skall leda vad... Många viljor, brist på konsensus/ många intressegrupper med lite olika fokus/intresse... Ovisshet om framtiden…(också möjlighet)


Ladda ner ppt "PRODUFORUM STORMÖTE TAMMERFORS. Tankar, Axplock och Reflektioner om regionalt samarbete och samarbete i SF Gräv där du står! Var aktiv, vänta inte att."

Liknande presentationer


Google-annonser