Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ATT SKAPA MÖTESPLATSER Möten mellan människor. UTGÅNGSPUNKT: ”VAD ÄR TILL HJÄLP VID PSYKOTERAPI?” Common factors - relationsfaktorer mellan klient/familj.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ATT SKAPA MÖTESPLATSER Möten mellan människor. UTGÅNGSPUNKT: ”VAD ÄR TILL HJÄLP VID PSYKOTERAPI?” Common factors - relationsfaktorer mellan klient/familj."— Presentationens avskrift:

1 ATT SKAPA MÖTESPLATSER Möten mellan människor

2 UTGÅNGSPUNKT: ”VAD ÄR TILL HJÄLP VID PSYKOTERAPI?” Common factors - relationsfaktorer mellan klient/familj och terapeut

3 RELATIONSFAKTORER I KONSULTATIVT ARBETE Samarbete/ömsesidighetMatchning/acceptansEmpowerment

4 GRUNDLÄGGANDE FILOSOFI Etablera en samarbetsallians som förutsättning för ett förändringsarbete, i såväl kliniskt som konsultativt arbete.

5 BÄRANDE PRINCIPER FÖR ATT SKAPA MÖTESPLATSER SAM-verkan snarare än på-verkan SAM-tal där DIA-log snarare än mono- log tillämpas SAM-spel snarare än solo-spel betonas SAM-skapande snarare än sär-skapande lyfts fram

6 ETT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Vägledande är att sätta SAMMAN genom att mötas - att i reduktionismens tidevarv verka för helhet och inte falla för enkelhetens lösningar i delar. Relation står i centrum - att förlita sig på relationers betydelse och inneboende kraft.

7 Vad är kännetecknande för mötesplatser med konsultationsteamet?

8 Kompetens inom: Innehåll Specialistkunskap i barn- och ungdomspsykiatri, utvecklingspsykologi, behandlingsmetoder, mm. Konsultationsmetodik Arbetssätt vid konsultation Systemmedvetenhet Erfarenhet och kunskap om olika system

9 I konsutationsteamet är det kanske just denna kombination av kompetens och erfarenhet som skapat den arena där vi kunnat erbjuda något unikt; något som vår målgrupp inte har i sina egna organisationer, men som inte heller är det samma som traditionell barn- och ungdomspsykiatri.

10 Samarbetsrelationen är hjärtat i effektiv konsultation Collaboration, samarbete att utveckla en jämbördig arbetsrelation i förändringsprocessen Acceptability, matchning av arbetssätt och interventioner så att de ligger nära konsultandernas egna uppfattningar om problem och lösningar Empowerment att se klienten som förändringsagenten och den som har huvudrollen vad gäller att ta beslut om handling och lösningar.

11 Samarbete relationen bygger på en non-direktiv hållning relationen bygger på en non-direktiv hållning ett ömsesidigt och gemensamt ansvar från båda parter. ett ömsesidigt och gemensamt ansvar från båda parter.

12 Matchning Det är i vår matchning av vad som efterfrågas i konsultationen och vad vi kan bidra med som vi tillsammans med dem vi konsulterar avgör vad som kan vara till störst nytta Det är i vår matchning av vad som efterfrågas i konsultationen och vad vi kan bidra med som vi tillsammans med dem vi konsulterar avgör vad som kan vara till störst nytta Dialog och öppenhet för att vår roll formas tillsammans med dem vi möter ökar sannolikt användbarheten av konsultationen. Dialog och öppenhet för att vår roll formas tillsammans med dem vi möter ökar sannolikt användbarheten av konsultationen. Matchningen befrämjas av det faktum att vi oftast varit två konsulter och av vår bredd och öppenhet vad gäller teori och metod. Matchningen befrämjas av det faktum att vi oftast varit två konsulter och av vår bredd och öppenhet vad gäller teori och metod.

13 Empowerment Att se klienten som förändringsagenten Att se klienten som förändringsagenten Att arbeta utifrån att stärka det som finns Att arbeta utifrån att stärka det som finns Flytta fokus från diagnoser och behandling av problem till ett samarbete kring existerande styrkor och resurser Flytta fokus från diagnoser och behandling av problem till ett samarbete kring existerande styrkor och resurser


Ladda ner ppt "ATT SKAPA MÖTESPLATSER Möten mellan människor. UTGÅNGSPUNKT: ”VAD ÄR TILL HJÄLP VID PSYKOTERAPI?” Common factors - relationsfaktorer mellan klient/familj."

Liknande presentationer


Google-annonser