Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Patientsrömmar och täckningsgrad. Caj Skoglund 2008-0209 1 Vad händer med ansvarsfördelning och patientströmmar i ett vårdvalssystem? Relativt hög fast.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Patientsrömmar och täckningsgrad. Caj Skoglund 2008-0209 1 Vad händer med ansvarsfördelning och patientströmmar i ett vårdvalssystem? Relativt hög fast."— Presentationens avskrift:

1 Patientsrömmar och täckningsgrad. Caj Skoglund 2008-0209 1 Vad händer med ansvarsfördelning och patientströmmar i ett vårdvalssystem? Relativt hög fast ersättning kan ge incitament att skicka dyrbara patienter/problem till andra - kostnadsövervältring –Kan motverkas av strävan att behålla patienten på den egna enheten Etiska/medicinska och professionella drivkrafter, kontinuitet en viktig del av av kvaliteten i vården Kostnad för besök hos andra (var är marginalkostnaden störst?) Att kunna erbjuda besök inom den egna enheten som en konkurrensfördel Förändrade behandlingsprinciper – förskjutning från sjukhusvård till primärvård av större omfattning kan komma tolkas som förändrade avtalsvillkor av primärvårdens leverantörer –Större krav på långsiktighet i planeringen; vårdprogram, vårdöverenskommelser, behandlingsriktlinjer etc och beslutsgång inom landstinget

2 Patientsrömmar och täckningsgrad. Caj Skoglund 2008-0209 2 Täckningsgrad Halland Täljare –Antalet besök i öppen hälso- och sjukvård Den valda enheten Andra enheter inom närsjukvården Privatpraktiserande läkare och sjukgymnaster Nämnare –Alla landstingsfinansierade besök i öppen vård inom närsjukvård, psykiatri, handikappverksamhet och länssjukvård inom och utom länet Inklusive dagkirurgi Exklusive öppenvård på sjukhus som medför inläggning Mål 80% inom närsjukvården

3 Patientsrömmar och täckningsgrad. Caj Skoglund 2008-0209 3 Täckningsgrad Halland Täckningsgrad % 78-79 76-77 74-75 72-73 70-71 68-69 66-67 64-65 62-63 60-61 w-59 Avdrag 31 67 98 129 160 191 228 259 290 321 352

4 Patientsrömmar och täckningsgrad. Caj Skoglund 2008-0209 4 Täckningsgrad Halland Hur stort blir avdraget - exempel? –5 000 listade med 5.000 poäng á 2815 Intäkt 14 milj kr i vårdpeng –Avdrag 0,8 milj kr vid 70% –Avdrag 1,6 milj kr vid 60% –Max avdrag 1,76 milj kr

5 Patientsrömmar och täckningsgrad. Caj Skoglund 2008-0209 5 Täckningsgrad Kronoberg Täljare Besök hos samtliga enheter inom vårdvalet Nämnare All öppen hälso- och sjukvård inom länet Anm: Med besök avses samtliga besök enligt Cosmic (22 kontakttyper)

6 Patientsrömmar och täckningsgrad. Caj Skoglund 2008-0209 6 Täckningsgrad Kronoberg Full ersättning (3 182 kr) per poäng vid genomsnittlig täckningsgrad –Avdrag/tillskott vid avvikelse +/- 1 %ger+/- 10 kr +/- 2%ger+/- 20 kr +/- 3%ger+/- 30 kr o s v

7 Patientsrömmar och täckningsgrad. Caj Skoglund 2008-0209 7 Täckningsgrad Kronoberg Hur stort blir avdraget - exempel? –5 000 listade med 5.000 poäng á 3 182 Intäkt 15,9 milj kr vid genomsnittlig täckningsgrad –Avvikelse 5 % ger +/- 0,25 milj kr –Avvikelse 10 % ger +/- 0,50 milj kr

8 Patientsrömmar och täckningsgrad. Caj Skoglund 2008-0209 8 Vad säger erfarenheten hittills? Ett vårdpengsystem kan också antas ge starka impulser att skicka sina kostsamma patienter vidare främst genom remittering till den övriga specialiserade vården. Men hypotesen motsägs av läkarnas svar i Halland. Där menar en majoritet att remissflödets till den specialiserade sjukvården t o m minskat (betydligt färre delar denna uppfattning i Stockholm och Västmanland). Svaren i Halland är dock sannolikt ett utslag av den s. k täckningsgrad som åläggs vårdenheterna för att full ersättning skall utgå, men kan också vara ett utslag av det omfattande grunduppdraget som borde innebära att remisserna minskar. Läkarförbundets vårdvalsenkät hösten 2008

9 Patientsrömmar och täckningsgrad. Caj Skoglund 2008-0209 9 Vad säger erfarenheten hittills? ”Sammantaget väcker utvärderingen frågan om styrningen av patienterna och/eller vårdvalsenheterna är tillräcklig för att motivera båda aktörerna för att arbeta för en ökad täckningsgrad och en minskad otrohet” Vårdval Halland. Utvärderingsrapport 2007


Ladda ner ppt "Patientsrömmar och täckningsgrad. Caj Skoglund 2008-0209 1 Vad händer med ansvarsfördelning och patientströmmar i ett vårdvalssystem? Relativt hög fast."

Liknande presentationer


Google-annonser