Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

TrefPunkt Umeå 18 – 19 oktober 2006 Hans Wallberg SUNET UMDAC/Umeå universitet Status SUNET och NORDUnet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "TrefPunkt Umeå 18 – 19 oktober 2006 Hans Wallberg SUNET UMDAC/Umeå universitet Status SUNET och NORDUnet."— Presentationens avskrift:

1 TrefPunkt Umeå 18 – 19 oktober 2006 Hans Wallberg SUNET UMDAC/Umeå universitet Hans.Wallberg@umdac.umu.se Status SUNET och NORDUnet

2 Trafik i GigaSunet Se även http://stats.sunet.se/

3 18 oktober 2006 - #3

4 18 oktober 2006 - #4

5 18 oktober 2006 - #5

6 18 oktober 2006 - #6

7 18 oktober 2006 - #7

8 GigaSunet tillgänglighet m.m. Se http://proj.sunet.se/Rapporter/

9 18 oktober 2006 - #9

10 18 oktober 2006 - #10

11 18 oktober 2006 - #11

12 18 oktober 2006 - #12

13 18 oktober 2006 - #13 Kommentarer – kvartal 2 2006  Borlänge-Sundsvall:  Transmissionsfel i Sundsvall den 7 maj, ett kraftavbrott den 9:e maj och en kabelskarvning den 30:e maj,  Luleå-Gävle:  Två kabelavgrävningar  Stockholm-Jönköping:  Trasig transmissionsutrustning den 11:e maj. Detta fel orsakade stopp i trafiken i nästan två(!) dygn.  Stockholm-Visby:  Två transmissionsproblem  Luleå-Kiruna:  Kabelavgrävning den 19:e juni  Växjö-Malmö:  Kabelavgrävning den 15:e maj  Luleå-Kiruna:  Intermittenta störningar

14 18 oktober 2006 - #14 Kommentarer – kvartal 3 2006  Gävle – Luleå  Avgrävd kabel 4 juli  Kabelfel/kortbyte 21 sept  Uppsala  IPv6 konfigurering 21 sept totalt avbrott för UU och SLU

15 NORDUnet http://www.nordu.net/

16 18 oktober 2006 - #16 Nordiskt 10 Gbit/s-nät

17 18 oktober 2006 - #17 NORDUnet aktiviteter  Kontoret flyttat till Kastrup 1 juni 2006  Upphandling av svart fiber genomförd  Upphandling av DWDM-utrustning genomförd  NORDUnet medlem i GLORIAD  GLORIAD skall skapa förstklassiga nätverksförbindelser mellan  Nord Amerika  Europa  Ryssland  Kina  Korea

18 18 oktober 2006 - #18 NORDUnets nätplaner

19 GigaSunet  OptoSunet GigaSunet  OptoSunet Leverans av svart fiber Avtal med TDC Song Leverans av utrustning Avtal med Imtech Telecom B.V.

20 18 oktober 2006 - #20Fiberförbindelser  3 systems  Nord, väst och syd  2 nät per system  Rött och grönt  Redundans på nivå 3 (routrarna)  Speciallösningar:  Kiruna (“Blått nät”)  Ett optiskt system (som klarar 10 Gbit/s) + hyrd STM16 (2,5Gbit/s)  Visby  2 * hyrd STM16 (2,5 Gbit/s) Nord Väst Syd

21 18 oktober 2006 - #21 Fibervärden  Grönt nät  Mätvärden bättre än uppskattade värden  En förstärkarsite kan elimineras  Rött nät  Mätvärden i vissa fall sämre än uppskattade värden  Kräver något mer eller bättre utrustning på några platser

22 18 oktober 2006 - #22 Leverans av utrustning m.m.  Omfattning  Optiskt transmissionssystem (Ciena)  IP-routrar (Juniper)  Tekniskt underhåll  Installation och driftsättning (Eltel)  Leverantör Imtech Telecom B.V.

23 18 oktober 2006 - #23 Centralnod i Stockholm  Routrar på plats  Fiberförbindelser  Klara denna vecka  Optisk utrustning för grönt nät på plats  Driftsätts denna och nästa vecka.  Optisk utrustning för accessnät på plats  Server för övervakningsutrustning på plats  Driftsätts nästa vecka.

24 18 oktober 2006 - #24 Grönt stamnät  Väst och syd  I stort sett klara för driftsättning.  Nord  Några veckor kvar (pga. ”takhöjdsproblemet”)

25 18 oktober 2006 - #25 Accessnät och -utrustning  Fiberförbindelser klara  Utrustning (CN4350) för ”Typ A”  Påbörjas om en dryg vecka hos de 10 första.  Fortsätter sedan under november med resten.  Omflyttning av ”Typ B”  Påbörjas i början av november.  Nya SFP:er skickas ut till dessa.

26 18 oktober 2006 - #26 Blått nät (Kiruna)  Optimering av fibervägar har skett.  Vi kan spara in två förstärkarsiter.  Installation påbörjas nästa vecka.  Förhyrd backupförbindelse (2,5 Gbit/s)  Levererad men ej driftsatt.

27 18 oktober 2006 - #27 Rött stamnät  Installation av utrustning påbörjad  Stor risk för försening (från tidplanen)  Uppskattade fiberdata inte så träffsäkra  Optimeringar på fibernätet  Omflyttning + nybeställning av utrustning  Pressad tidsplan för konfigurering etc. mot högskolorna.  Utredning av ”plan B” pågår.

28 Drift av OptoSunet Samverkan med NORDUnet!

29 18 oktober 2006 - #29 Nuvarande drift av GigaSunet  Nivå 1 (7x24 övervakning, felanmälan och eskalering) av IP-nätet (50 routrar)  Avtal med Telia NMC  Nivå 2 (kontorstid, konfigurering, hantering av icke triviala fel) av IP-nätet (50 routrar)  KTHNOC  Drift av stödsystem (Regional samordning av Sthlm, SUNET IRT, DNS, domänregistrering, registrering av IP-nr, news, Listserv, Webb- katalogen)  KTHNOC

30 18 oktober 2006 - #30 SUNET:s och NORDUnets behov av framtida drift  Nivå 1 IP (5 rtr)  Nivå 1 optik  Nivå 2 IP (5 rtr)  Nivå 2 optik  Logistik, projektkoord m.m.  stödsystem  Nivå 1 IP  Nivå1 optik  Nivå 2 IP  Nivå 2 optik  Logistik, projektkoord m.m.  stödsystem SUNET NORDUnet => Gemensam driftorganisation

31 18 oktober 2006 - #31 Uppdelning av drifttjänster Nivå 1drift IP Optik & Fiber IP Nivå 2 driftOptical Nivå 2 drift Drift av stödsystem och andra tjänster m.m. 06 – 22 Beredskap 7/24 08 – 16 Beredskap 7/24

32 Avgiftsprinciper OptoSunet

33 18 oktober 2006 - #33 Översyn av avgiftsprinciperna  Basnätet med två kapacitetsklasser  Punkt-till-punkt förbindelser  Studentbostadsanvändning  Externa organisationer  Arbetsgrupp med  Staffan Sarbäck, LTU (sammankallande)  Gun Djerf, LIU  Peter Olsson, Chalmers  Johan Sigholm, Stud  (Hans Wallberg, SUNET)  Remiss till U/H  Samråd med SUHF  Beslut av regeringen (basnätet)

34 18 oktober 2006 - #34 p2p-förbindelser  Basnätet  Gemensam utrustning, fiber, uh, drift, NORDUnet, GÉANT  P2p-förbindelser  Separat avtal  SUNET äger utrustningen  Nyttjaren betalar särkostnaden för nödvändig utrustning  Avskrivning  Tekniskt underhåll  Etc Obs! Preliminärt

35 18 oktober 2006 - #35 p2p-förbindelser (forts)  Avgifterna skall stimulera användandet  SUNET skall ha en pool av utrustning tillgänglig  Avskrivningstid  4 år  Utrustning som kan hantera mer än en anslutning förutsätts få ytterligare användning  50 % lokalt  90 % vid centralnoden Obs! Preliminärt

36 18 oktober 2006 - #36 P2p-förbindelser - Prisindikation  GE mellan U/H och centralnoden  5 000 kr/månad  10GE mellan U/H och centralnoden  20 000 kr/månad  Varje lösning är unik beroende på behov, placering, avstånd, etc.  Ingen prislista Obs! Preliminärt

37 18 oktober 2006 - #37 Anslutning av studentbostäder  Ok att ansluta studentbostäder till OptoSunet  Avtal mellan SUNET och studentorganisation (motsv.)  Anslutningsvarianter  Direkt till OptoSunet (p2p) eller via högskolans campusnät (avtal med högskolan)  GE eller 10GE (avtal om trafikvolym)  Utan redundans eller med redundans Obs! Preliminärt

38 18 oktober 2006 - #38 Anslutning av studentbostäder (forts)  Studentorganisationen (motsv.) anskaffar och bekostar den fiberförbindelse som krävs för anslutningen Obs! Preliminärt

39 18 oktober 2006 - #39 Anslutning av studentbostäder Avgiftsberäkning  Avgift för p2p-förbindelse (om det är aktuellt)  Enligt tidigare redogörelse  Avgift för del i centrala routrar  Portkostnad  Del av gemensamma kostnader  Övriga avgifter  Del av driftkostnaderna  Del av kostnaden för Internet- anslutning (främst NORDUnet) Obs! Preliminärt

40 18 oktober 2006 - #40 Anslutning av studentbostäder Prisindikation  Icke redundant GE direkt till OptoSunet  10 000 kr/mån  Icke redundant 10 GE direkt till OptoSunet  33 000 kr/mån  3 000 kr/mån i trafikavgift per påbörjad Gbit/s som avtalats  Anslutning via campusnät  2 000 kr/mån i trafikavgift per påbörjad Gbit/s som avtalats Obs! Preliminärt

41 18 oktober 2006 - #41 Björn Rhoads  Statusrapport…


Ladda ner ppt "TrefPunkt Umeå 18 – 19 oktober 2006 Hans Wallberg SUNET UMDAC/Umeå universitet Status SUNET och NORDUnet."

Liknande presentationer


Google-annonser