Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kan vård mätas? Kajsa Thorsell

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kan vård mätas? Kajsa Thorsell"— Presentationens avskrift:

1 Kan vård mätas? Kajsa Thorsell
Medicinskt ansvarig ssk, Hässleholms kommun Doktorand, Lunds Universitet

2 När man skall beräkna hållfastheten på en axel får man inte ta värdena på en höft
(Blandaren Tekniska högskolan)

3 Patientklassificering
” som gruppering av patienter enligt bedömningen av deras omvårdnadsbehov över en bestämd period av tid” Giovannetti 1979

4 Patientklassificering (forts)
” metoder och processer som värderar och förskriver individuella omvårdnadsbehov hos en patient över tiden i försök att bistå i beslut som avdelningsbemanning, budgetplanering, försvarande av patientkostnader för omvårdnadsservice och mätning av kvalitetsstandards” (DeGroot 1989)

5 Kvalitetsfaktorer Reliabilitet Validitet Enkelhet Nytta Objektivitet

6 Syfte Att beskriva hur ett mätinstrument har utvecklats för att klassificera omvårdnadsbehov inom kommunal äldreomsorg Att beskriva dess användningsområde Att säkerställa validitet och reliabilitet Att utveckla ett resursfördelningssystem för bemanning

7 Instrument Bedömning av vårdbehov Instrumentet består av två delar:
Bedömning av tidsåtgång för omvårdnadsaktiviteter

8 Bedömning av vårdbehov
Är uppdelad i tre områden: Allmän omvårdnad (9 kategorier) Speciell omvårdnad (5 kategorier) Psykosocial omvårdnad (5 kategorier)

9 Bedömning av vårdbehov forts
Summan av antalet poäng delas i i 5 vårdnivåer, vilka är en gradering av de vårdbehov som föreligger enligt följande:

10 Vårdnivå 1 = 0 – 11 poäng. Vårdbehovet är mycket litet. Hjälp
Vårdnivå 1 = 0 – 11 poäng Vårdbehovet är mycket litet. Hjälp behövs med dusch och bad, städning och allmän tillsyn . Vårdnivå 2 = 12 – 23 poäng Vårdbehovet innefattar hjälp med dusch och bad, stöttning i den dagliga livsföringen, läkemedels- hantering samt städning Vårdnivå 3 = 24 – 33 poäng Behöver hjälp med den dagliga livsföringen flera gånger/dag, vilket innefattar hjälp till och från toaletten, påklädning, dusch/bad, sociala kontakter psykosocial omvårdnad, städning och tillsyn flera gånger/dag. Vårdnivå 4 = 34 – 43 poäng Stort vårdbehov. Klarar ej den dagliga livsföringen .Behöver hjälp med det mesta. Är psykiskt instabil. Har stort sjukvårdsbehov samt i övrigt enligt tidigare nivå. Vårdnivå 5 = 44 – 78 poäng Mycket stort vårdbehov. Hjälp med allt. Stort sjukvårdsbehov. Stor kognitiv nedsättning. Vård i livets slutskede

11 Bedömning av tidsåtgång för omvårdnadsaktiviteter
Bedömning av personalens schemalagda tid fördelat på: Direkt omvårdnadstid Indirekt omvårdnadstid Arbetsplatsrelaterad omvårdnadstid

12 Urval Vårdbehov och studie av tid har genomförts under åren 2000 – 2007 på särskilda boenden och i hemtjänst bestående av 1285 vårdtagare inom två kommuner i södra Sverige

13 Metod Bedömning av vårdbehov enligt särskild utformat bedömningsinstrument och manual Observationsstudier Beräkning av optimal täthet

14 Dataanalys Faktoranalys – validitet Regressionsanalys –kausalt samband
Kappa- analys - reliabilitet

15 Faktoranalys Görs för att bestämma hur informationen i de olika variablerna i instrumentet kan komprimeras och/eller sammanfattas i ett färre antal faktorer.

16 Reliabilitet Reliabilitet innebär att två mätningar av samma sak vid samma tillfälle ger samma resultat I en kvantitativ studie är reliabilitet lika med reproducerbart, något som skattas och ges siffermått Detta kan ses från tre olika synvinklar.

17 Dataanalys (forts) Inter- rater reliability. Test-retest reliability
Intern consistency reliability

18 Regressionsanalys Används för att studera det kausala sambandet mellan variablerna Använts för att bedöma intervallskalorna i poäng för att fastställa de fem vårdnivåerna Använts för se sambandet mellan poäng och tid Använts för att se sambandet mellan vårdpoäng och optimal täthet

19 Resultat

20 Omvårdnadsgrupp

21 Vårdnivåer för ett vårdboende med 27 vårdtagare

22 Omvårdnadsgrupp

23 omvårdnadsparametrar

24 Poäng/vårdtagare

25 Direkt omvårdnadstid för ssk

26

27 Tidparametrar direkt tid

28 Indirekt tid

29 Arbetsplatsrelaterad tid

30 Fördelning resurser särskilda boenden i Hässleholm
Platser Pers.stat Täthet Vårdpoäng viktad vårdp Optimal täthet Diff Björkhaga 49,00 29,98 0,61 35,33 57,91 0,58 28,42 -1,56 Ehrenborg 36,00 21,95 37,71 61,81 0,62 22,32 0,37 Ekegården 40,00 27,05 0,68 46,60 68,52 0,76 30,4 3,35 Hemgården 81,00 46,72 36,20 62,41 0,59 47,79 1,07 Högalid 79,00 43,29 0,55 38,47 69,94 0,63 49,77 6,48 Klockareg 37,00 20,51 24,95 45,36 0,41 15,17 -5,34 Nybo 51,00 27,91 36,82 66,94 0,6 30,6 2,69 Sjögläntan 16,00 10,45 0,65 38,94 59,9 0,64 10,24 -0,21 Skansen 20,00 11,35 0,57 36,95 64,82 12 Solgården 41,00 26,57 32,29 49,67 0,53 21,73 -4,84 Vallmog 10,51 0,66 42,82 64,87 0,7 11,2 0,69 466,00 276,29 61,1 279,64

31

32 Vårdnivåer hemtjänst

33 Number of measurement activities Period 1 Mean Sd Range
Table 2 a. Direct time in mean minutes per activity from 6.45 a.m. to 9.15 p.m. Nursing home 2. Activity Number of measurement activities Period 1 Mean Sd Range Number of measurement activity Period 2 R Shower / bath Injection KAD Drug Nutrition Hygiene Cognitive Care Rehabilitation Social activity Wound Observation Visits to toilet Transport Other 24 7 5 175 87 199 73 8 81 85 18 17 20 3 4 11 6 12 2 13 10 9 15 1 - 43 1 - 12 1 - 35 1 - 50 1 - 26 1 - 63 1 - 34 1 - 27 1 - 10 1 - 11 1 - 24 1 - 28 151 62 130 25 60 75 39 23 16 1 14 21 1 - 18 1 - 73 1 - 47 1 - 40 1 - 45 1 - 52 1 - 13 1 - 30 Total 792 608

34 Number of measurement activities Mean Sd Range
Table 2 b. Indirect time in mean minutes per activity from 6.45 a.m. to 9.15 p.m. Nursing home 2. Activity Number of measurement activities Mean Sd Range Number of measurement activity Documentation Store Walking time Communication Preparing food Report Social activities Cleaning Phone Transport Washing Waiting time Other 14 23 942 152 151 54 17 37 31 18 41 73 3 7 5 2 10 9 6 4 8 11 1 2 - 16 1 - 26 1 - 21 1 - 49 1 - 91 1- 37 1 - 29 1 - 54 1 - 33 1 - 28 1 - 15 1 - 32 15 775 133 94 46 16 39 20 49 12 1 - 23 1 - 14 1 - 51 2 - 52 1 - 64 8 - 27 1 - 11 1 - 17 1 - 24 Total 1556 1228 1 – 64

35 Number of measurement activities Mean Sd Range
Table 2 c. Work- place related time in mean minutes per activity from 6.45 a.m. to 9.15 p.m. Nursing home 2. Activity Number of measurement activities Mean Sd Range Number of measurement activity Control equipment Personnel time Conference Phone Cleaning 1 58 8 5 90 3 - 12 74 29 4 13 6 1 - 13 1 - 10 4 - 28 Total 80 21 19 45 1 – 28

36 Artiklar: Can care of elderly be measured? A method for estimating the individual care of recipients in community health care. Kajsa BE Thorsell, Berit M Nordström, Per Nyberg and Bengt V Sivberg. BMC Geriatrics , 2006,6:14 Measuring care of elderly: psychometric testing and modification of the Time in Care instrument for measurement of care needs in nursing homes. Kajsa BE Thorsell, Berit M Nordström, Per Nyberg and Bengt V Sivberg. BMC Geriatric, 2008, 8:22 Time in Care for Older People Living in Nursing Homes. Kajsa BE Thorsell, Berit M Nordström, Lisbeth Fagerström and Bengt V Sivberg. Nursing Research and Practice, 2010, 5:16 A comparasion of two methods for allocation of personnel in the care of older people. Kajsa BE Thorsell, Berit M Nordström, Lisbeth Fagerström and Bengt V Sivberg. Submitted in Nursing Management, 2010


Ladda ner ppt "Kan vård mätas? Kajsa Thorsell"

Liknande presentationer


Google-annonser