Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kan vård mätas? Kajsa Thorsell Medicinskt ansvarig ssk, Hässleholms kommun Doktorand, Lunds Universitet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kan vård mätas? Kajsa Thorsell Medicinskt ansvarig ssk, Hässleholms kommun Doktorand, Lunds Universitet."— Presentationens avskrift:

1 Kan vård mätas? Kajsa Thorsell Medicinskt ansvarig ssk, Hässleholms kommun Doktorand, Lunds Universitet

2 När man skall beräkna hållfastheten på en axel får man inte ta värdena på en höft När man skall beräkna hållfastheten på en axel får man inte ta värdena på en höft (Blandaren Tekniska högskolan)

3 Patientklassificering ” som gruppering av patienter enligt bedömningen av deras omvårdnadsbehov över en bestämd period av tid” ” som gruppering av patienter enligt bedömningen av deras omvårdnadsbehov över en bestämd period av tid” Giovannetti 1979

4 Patientklassificering (forts) ” metoder och processer som värderar och förskriver individuella omvårdnadsbehov hos en patient över tiden i försök att bistå i beslut som avdelningsbemanning, budgetplanering, försvarande av patientkostnader för omvårdnadsservice och mätning av kvalitetsstandards” ” metoder och processer som värderar och förskriver individuella omvårdnadsbehov hos en patient över tiden i försök att bistå i beslut som avdelningsbemanning, budgetplanering, försvarande av patientkostnader för omvårdnadsservice och mätning av kvalitetsstandards” (DeGroot 1989)

5 Kvalitetsfaktorer Reliabilitet Reliabilitet Validitet Validitet Enkelhet Enkelhet Nytta Nytta Objektivitet Objektivitet

6 Syfte Att beskriva hur ett mätinstrument har utvecklats för att klassificera omvårdnadsbehov inom kommunal äldreomsorg Att beskriva hur ett mätinstrument har utvecklats för att klassificera omvårdnadsbehov inom kommunal äldreomsorg Att beskriva dess användningsområde Att beskriva dess användningsområde Att säkerställa validitet och reliabilitet Att säkerställa validitet och reliabilitet Att utveckla ett resursfördelningssystem för bemanning Att utveckla ett resursfördelningssystem för bemanning

7 Instrument Instrumentet består av två delar: Instrumentet består av två delar: Bedömning av vårdbehov Bedömning av tidsåtgång för omvårdnadsaktiviteter

8 Bedömning av vårdbehov Är uppdelad i tre områden: Är uppdelad i tre områden: Allmän omvårdnad (9 kategorier) Allmän omvårdnad (9 kategorier) Speciell omvårdnad (5 kategorier) Speciell omvårdnad (5 kategorier) Psykosocial omvårdnad (5 kategorier) Psykosocial omvårdnad (5 kategorier)

9 Bedömning av vårdbehov forts Summan av antalet poäng delas i i 5 vårdnivåer, vilka är en gradering av de vårdbehov som föreligger enligt följande:

10 Vårdnivå 1 = 0 – 11 poäng Vårdbehovet är mycket litet. Hjälp behövs med dusch och bad, städning och allmän tillsyn. Vårdnivå 1 = 0 – 11 poäng Vårdbehovet är mycket litet. Hjälp behövs med dusch och bad, städning och allmän tillsyn. Vårdnivå 2 = 12 – 23 poängVårdbehovet innefattar hjälp med dusch och bad, stöttning i den dagliga livsföringen, läkemedels- hantering samt städning Vårdnivå 2 = 12 – 23 poängVårdbehovet innefattar hjälp med dusch och bad, stöttning i den dagliga livsföringen, läkemedels- hantering samt städning Vårdnivå 3 = 24 – 33 poäng Behöver hjälp med den dagliga livsföringen flera gånger/dag, vilket innefattar hjälp till och från toaletten, påklädning, dusch/bad, sociala kontakter psykosocial omvårdnad, städning och tillsyn flera gånger/dag. Vårdnivå 3 = 24 – 33 poäng Behöver hjälp med den dagliga livsföringen flera gånger/dag, vilket innefattar hjälp till och från toaletten, påklädning, dusch/bad, sociala kontakter psykosocial omvårdnad, städning och tillsyn flera gånger/dag. Vårdnivå 4 = 34 – 43 poäng Stort vårdbehov. Klarar ej den dagliga livsföringen.Behöver hjälp med det mesta. Är psykiskt instabil. Har stort sjukvårdsbehov samt i övrigt enligt tidigare nivå. Vårdnivå 4 = 34 – 43 poäng Stort vårdbehov. Klarar ej den dagliga livsföringen.Behöver hjälp med det mesta. Är psykiskt instabil. Har stort sjukvårdsbehov samt i övrigt enligt tidigare nivå. Vårdnivå 5 = 44 – 78 poängMycket stort vårdbehov. Hjälp med allt. Stort sjukvårdsbehov. Stor kognitiv nedsättning. Vård i livets slutskede Vårdnivå 5 = 44 – 78 poängMycket stort vårdbehov. Hjälp med allt. Stort sjukvårdsbehov. Stor kognitiv nedsättning. Vård i livets slutskede

11 Bedömning av tidsåtgång för omvårdnadsaktiviteter Bedömning av personalens schemalagda tid fördelat på: Bedömning av personalens schemalagda tid fördelat på: Direkt omvårdnadstid Direkt omvårdnadstid Indirekt omvårdnadstid Indirekt omvårdnadstid Arbetsplatsrelaterad omvårdnadstid Arbetsplatsrelaterad omvårdnadstid

12 Urval Vårdbehov och studie av tid har genomförts under åren 2000 – 2007 på särskilda boenden och i hemtjänst bestående av 1285 vårdtagare inom två kommuner i södra Sverige Vårdbehov och studie av tid har genomförts under åren 2000 – 2007 på särskilda boenden och i hemtjänst bestående av 1285 vårdtagare inom två kommuner i södra Sverige

13 Metod Bedömning av vårdbehov enligt särskild utformat bedömningsinstrument och manual Bedömning av vårdbehov enligt särskild utformat bedömningsinstrument och manual Observationsstudier Observationsstudier Beräkning av optimal täthet Beräkning av optimal täthet

14 Dataanalys Faktoranalys – validitet Faktoranalys – validitet Regressionsanalys –kausalt samband Regressionsanalys –kausalt samband Kappa- analys - reliabilitet Kappa- analys - reliabilitet

15 Faktoranalys Görs för att bestämma hur informationen i de olika variablerna i instrumentet kan komprimeras och/eller sammanfattas i ett färre antal faktorer.

16 Reliabilitet Reliabilitet innebär att två mätningar av samma sak vid samma tillfälle ger samma resultat Reliabilitet innebär att två mätningar av samma sak vid samma tillfälle ger samma resultat I en kvantitativ studie är reliabilitet lika med reproducerbart, något som skattas och ges siffermått Detta kan ses från tre olika synvinklar. I en kvantitativ studie är reliabilitet lika med reproducerbart, något som skattas och ges siffermått Detta kan ses från tre olika synvinklar.

17 Dataanalys (forts) Inter- rater reliability. Inter- rater reliability. Test-retest reliability Test-retest reliability Intern consistency reliability Intern consistency reliability

18 Regressionsanalys Används för att studera det kausala sambandet mellan variablerna Används för att studera det kausala sambandet mellan variablerna - Använts för att bedöma intervallskalorna i poäng för att fastställa de fem vårdnivåerna - Använts för se sambandet mellan poäng och tid - Använts för att se sambandet mellan vårdpoäng och optimal täthet

19 Resultat

20 Omvårdnadsgrupp

21 Vårdnivåer för ett vårdboende med 27 vårdtagare

22 Omvårdnadsgrupp

23 omvårdnadsparametrar

24 Poäng/vårdtagare

25 Direkt omvårdnadstid för ssk

26

27 Tidparametrar direkt tid

28 Indirekt tid

29 Arbetsplatsrelaterad tid

30 F ö rdelning resurser s ä rskilda boenden i H ä ssleholm BoendePlatserPers.stat T ä thetV å rdpo ä ngviktad v å rdpOptimal t ä thet Pers.statDiff Bj ö rkhaga 49,0029,980,6135,3357,910,5828,42-1,56 Ehrenborg36,0021,950,6137,7161,810,6222,320,37 Ekeg å rden 40,0027,050,6846,6068,520,7630,43,35 Hemg å rden 81,0046,720,5836,2062,410,5947,791,07 H ö galid 79,0043,290,5538,4769,940,6349,776,48 Klockareg37,0020,510,5524,9545,360,4115,17-5,34 Nybo51,0027,910,5536,8266,940,630,62,69 Sj ö gl ä ntan 16,0010,450,6538,9459,90,6410,24-0,21 Skansen20,0011,350,5736,9564,820,6120,65 Solg å rden 41,0026,570,6532,2949,670,5321,73-4,84 Vallmog16,0010,510,6642,8264,870,711,20,69 466,00276,290,6137,0061,10,61279,643,35

31

32 Vårdnivåer hemtjänst

33 ActivityNumber of measurement activities Period 1 Mean SdRangeNumber of measuremen t activity Period 2 Mean SdRange R Shower / bath Injection KAD Drug Nutrition Hygiene Cognitive Care Rehabilitation Social activity Wound Observation Visits to toilet Transport Other 24 7 5 175 87 199 73 5 8 81 85 18 17 20 3 4 3 11 7 6 12 8 5 2 5 2 5 13 2 5 4 10 6 9 15 9 3 2 4 3 6 1 - 43 1 - 6 1 - 12 1 - 35 1 - 50 1 - 26 1 - 63 1 - 34 1 - 27 1 - 10 1 - 11 1 - 24 1 - 28 1 - 24 15 13 2 151 62 130 25 4 8 6 60 75 39 18 23 4 2 3 13 7 6 11 16 2 4 3 4 15 3 1 3 15 5 9 12 14 21 3 4 8 1 - 63 1 - 10 1 - 2 1 - 18 1 - 73 1 - 27 1 - 47 1 - 40 1 - 45 1 - 52 1 - 13 1 - 12 1 - 30 1 - 73 Total792 7 61 - 63608 8 81 - 73 Table 2 a. Direct time in mean minutes per activity from 6.45 a.m. to 9.15 p.m. Nursing home 2.

34 ActivityNumber of measurement activities MeanSdRangeNumber of measurement activity MeanSdRange Documentation Store Walking time Communication Preparing food Report Social activities Cleaning Phone Transport Washing Waiting time Other 14 23 942 152 151 54 17 37 31 18 41 73 3 7 5 2 5 7 10 7 9 3 2 3 6 4 6 2 6 9 8 11 6 1 4 7 3 2 - 16 1 - 26 1 - 21 1 - 49 1 - 91 1- 37 1 - 29 1 - 54 1 - 33 1 - 28 1 - 15 1 - 32 2 - 7 15 775 133 94 46 17 5 16 39 20 49 4 10 6 2 5 7 12 11 16 3 4 5 3 5 4 5 6 10 20 9 2 5 6 2 1 - 23 1 - 14 1 - 51 1 - 33 1 - 26 2 - 52 1 - 64 8 - 27 1 - 7 1 - 11 1 - 17 1 - 24 1 - 5 Total1556 5 61 - 911228 7 61 – 64 Table 2 b. Indirect time in mean minutes per activity from 6.45 a.m. to 9.15 p.m. Nursing home 2.

35 ActivityNumber of measuremen t activities MeanSdRangeNumber of measuremen t activity MeanSdRange Control equipment Personnel time Conference Phone Cleaning 1 58 8 5 1 8 90 3 5 - 12 74 3 5 1 - 1 1 - 48 1 - 148 1 - 8 1 - 15 1 29 - 12 3 4 - 4 13 - 3 - 6 13 3 - 3 1 - 13 - 1 - 10 4 - 28 Total8021 191 - 148 45 5 41 – 28 Table 2 c. Work- place related time in mean minutes per activity from 6.45 a.m. to 9.15 p.m. Nursing home 2.

36 Artiklar: Can care of elderly be measured? A method for estimating the individual care of recipients in community health care. Kajsa BE Thorsell, Berit M Nordström, Per Nyberg and Bengt V Sivberg. BMC Geriatrics, 2006,6:14 Measuring care of elderly: psychometric testing and modification of the Time in Care instrument for measurement of care needs in nursing homes. Kajsa BE Thorsell, Berit M Nordström, Per Nyberg and Bengt V Sivberg. BMC Geriatric, 2008, 8:22 Time in Care for Older People Living in Nursing Homes. Kajsa BE Thorsell, Berit M Nordström, Lisbeth Fagerström and Bengt V Sivberg. Nursing Research and Practice, 2010, 5:16 A comparasion of two methods for allocation of personnel in the care of older people. Kajsa BE Thorsell, Berit M Nordström, Lisbeth Fagerström and Bengt V Sivberg. Submitted in Nursing Management, 2010


Ladda ner ppt "Kan vård mätas? Kajsa Thorsell Medicinskt ansvarig ssk, Hässleholms kommun Doktorand, Lunds Universitet."

Liknande presentationer


Google-annonser