Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ALLTELE ALLMÄNNA SVENSKA TELEFONAKTIEBOLAGET AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget Aktiespararnas Stora Aktie- och Fonddag 17 november 2008.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ALLTELE ALLMÄNNA SVENSKA TELEFONAKTIEBOLAGET AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget Aktiespararnas Stora Aktie- och Fonddag 17 november 2008."— Presentationens avskrift:

1 ALLTELE ALLMÄNNA SVENSKA TELEFONAKTIEBOLAGET AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget Aktiespararnas Stora Aktie- och Fonddag 17 november 2008

2 ALLTELE ALLMÄNNA SVENSKA TELEFONAKTIEBOLAGET AllTele i korthet  Rikstäckande telefoni- och bredbandsoperatör  Levererar tjänster via PSTN, stads- och regionnät  Inga fysiska nätinvesteringar*  Kraftig tillväxt  Uttalad förvärvsstrategi * ”Logiskt” inhyrt rikstäckande högkapacitetsnät

3 ALLTELE ALLMÄNNA SVENSKA TELEFONAKTIEBOLAGET Marknaden - aktörerna Telia (inkl. Skanova) Telenor (Bredbandsbolaget, Glocalnet) Comhem Tele2 AllTele Phonera Bahnhof

4 ALLTELE ALLMÄNNA SVENSKA TELEFONAKTIEBOLAGET Marknadstrender  IP-telefoni växer kraftigt, +50% i årstakt  Bredbandsmarknaden fortsätter att växa (inkl.mobilB)  Andel fast telefoni av annan än Telia > 50%  Konsolidering bland operatörer  Ökande marginaler (PTS)  Stadsnätstillväxten + 40% per år  Konjunkturokänslighet för privatkonsument !

5 ALLTELE ALLMÄNNA SVENSKA TELEFONAKTIEBOLAGET 5 AllTele bildas 200220032004 Kunder från Song i testmiljö AllTele driftsätter Fast IP-telefoni, 1800 studenter i Linköping (från Tele2) 200520062007 AllTele från E/// till Leissner AllTele byter IP-nät (från Song) Wasadata TDC 2008 Skekraft Umeå Energi Vattenfall Phonera Utveckling från 2002 Listning First North Beslut Förvärvs- strategi

6 ALLTELE ALLMÄNNA SVENSKA TELEFONAKTIEBOLAGET 1 AllTeles tjänsteportfölj utveckling Bredband - Internettjänster Bredband - LAN Bredband - xDSL Telefoni över xDSL (telenät) Bundlad internettelefoni Telefoni över fasta telenätet Förval TAB Telefoni över bredbandsnät Fast IP-telefoni Telefoni över öppna bredbandsnät Internettelefoni IP-TV Rikstäckande Stadsnätsburen Mobilt Bredband AllTele NMT (sept) 2002- 2007- 2008- 2008-(TBA)

7 ALLTELE ALLMÄNNA SVENSKA TELEFONAKTIEBOLAGET 7 Förvärv som strategi  Avreglering 1989 – 1997 många nya aktörer på telefoni- och bredbandsmarknaden  Telefoni- och bredbandsverksamhet utvecklades som sidoaffärer till kärnaffär för många företag med stora kundbaser, IKEA (Glocalnet), Vattenfall, OKQ8, lokala kraftbolag m.fl. icke tidigare teleoperatörer  Telefoni- och bredbandsverksamhet är starkt volymberoende  Många väljer att åter fokusera på kärnaffär – stor förvärvspotential av kundstockar!  Trygghet och hantering vid övertagandet viktig faktor för säljaren.  AllTele i ”fri roll” utan bindningar till andra aktörer

8 ALLTELE ALLMÄNNA SVENSKA TELEFONAKTIEBOLAGET Kundstockens utveckling Hushåll 95% Företag 5%

9 ALLTELE ALLMÄNNA SVENSKA TELEFONAKTIEBOLAGET AllTele Vattenfall Phonera Geografiska huvudmarknader

10 ALLTELE ALLMÄNNA SVENSKA TELEFONAKTIEBOLAGET Dagsfärska siffror, Q3-08 ALLTELE VÄNDER TILL VINST!  Omsättning + 985 % ( 77 %)  0,45 (-0,95) SEK / aktie  Kassaflöde ur verksamhet +23,5 SEK ( -2,7)

11 ALLTELE ALLMÄNNA SVENSKA TELEFONAKTIEBOLAGET Delårsrapport Q3 17 nov 2008 Nettoomsättning 59,6 (5,5) Mkr Omsättningstillväxt 985 % (77) Kassaflöde från löpande verksamheten 23,5 (-2,7) Mkr EBITDA 10,5 (-3,9) Mkr …………..…17,6% Rörelseresultat 6,1 (-4,6) Mkr ….. 10,2% Nettoresultat 4,5 (-5,1) Mkr ………..7,6% Resultat per aktie före utspädning 0,45 (-0,95) kr

12 ALLTELE ALLMÄNNA SVENSKA TELEFONAKTIEBOLAGET Delårsrapport Jan – Sept 2008 Nettoomsättning 112,3 (14,7) Mkr Omsättningstillväxt 662 % (46) % Kassaflöde från löpande verksamheten 27,2 (-8,8) Mkr EBITDA 14,2 (-11,5) Mkr ………………. 12,6% Rörelseresultat 4,4 (-13,1) Mkr ……… 3,9% Nettoresultat 0,4 (-13,7) Mkr ………… 0,4% Resultat per aktie före utspädning 0,06 (-2,67) kr

13 ALLTELE ALLMÄNNA SVENSKA TELEFONAKTIEBOLAGET SEK/kund/faktura Tillväxteffekt adminkost/kund

14 ALLTELE ALLMÄNNA SVENSKA TELEFONAKTIEBOLAGET EBITDA -Jämförelse Telia (inkl. Skanova)31,8 Telenor (B2, Glocalnet)31,9 Comhem43,4 Tele217,0 AllTele17,6 (Q3) Phonera20,3

15 ALLTELE ALLMÄNNA SVENSKA TELEFONAKTIEBOLAGET Effekter av korsförsäljning ex. Omsättning > 3,5 Miljarder SEK EBITDA 42,7 % ARPU 273 SEK

16 ALLTELE ALLMÄNNA SVENSKA TELEFONAKTIEBOLAGET Kundfördelning (efter förvärv) Omsättning

17 ALLTELE ALLMÄNNA SVENSKA TELEFONAKTIEBOLAGET Största ägare per 2008-08-01 Antal aktierAndel Ola Norberg familj + bolag1 116 66511,3% Phonera AB1 000 00010,1% Tenor SA833 3338,4% Öhman IT-fond727 6667,4% Hans Hellspong familj499 9995,1% Peter Bellgran familj401 5994,1% AB Stena Finans400 0004,0% Yggdrasil AB400 0004,0% Ackra Invest AB396 8684,0% Thomas Nygren familj + bolag305 6663,1% TJ Junior AB300 0003,0% BMI Invest AB206 6662,1% Davegårdh & Kjell Fonder AB200 0002,0% Humle Småbolagsfond200 0002,0% Nordnet Pensionsförsäkring AB172 4981,7% Övriga2 727 24027,6% TOTALT9888200100%

18 ALLTELE ALLMÄNNA SVENSKA TELEFONAKTIEBOLAGET AllTeles styrelse Thomas Nygren, ordförande (sedan start 2002) Ola Norberg, VD (sedan start 2002) Olle Söderberg (sedan 2006) Björn Wolrath (sedan 2008) Camilla Moström Koebe (sedan 2008)

19 ALLTELE ALLMÄNNA SVENSKA TELEFONAKTIEBOLAGET AllTele 2008 - 2012 Målbild  Kunder: 130 000 till > 200 000  Omsättning: 270 MSEK till > 450 MSEK  EBITDA-marginal > 20 %  Rörelsemarginal > 10 - 12 %  Starka kassaflöden Fortsatt tillväxt  Korsförsäljning organiskt  Förvärv

20 ALLTELE ALLMÄNNA SVENSKA TELEFONAKTIEBOLAGET Lånebild Låneskuld efter genomförda förvärv per 2008-07-01  62,7 MSEK Amortering ur löpande kassaflöde Q3-Q4 2008  23,0 MSEK Utgående balans 2008-12-31  39,7 MSEK


Ladda ner ppt "ALLTELE ALLMÄNNA SVENSKA TELEFONAKTIEBOLAGET AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget Aktiespararnas Stora Aktie- och Fonddag 17 november 2008."

Liknande presentationer


Google-annonser