Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ALLTELE ALLMÄNNA SVENSKA TELEFONAKTIEBOLAGET www.alltele.se Ola Norberg VD AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget Stockholm 28 maj 2009.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ALLTELE ALLMÄNNA SVENSKA TELEFONAKTIEBOLAGET www.alltele.se Ola Norberg VD AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget Stockholm 28 maj 2009."— Presentationens avskrift:

1 ALLTELE ALLMÄNNA SVENSKA TELEFONAKTIEBOLAGET www.alltele.se Ola Norberg VD AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget Stockholm 28 maj 2009

2 ALLTELE ALLMÄNNA SVENSKA TELEFONAKTIEBOLAGET www.alltele.se AllTele i korthet  Oberoende, rikstäckande telefoni- och bredbandsoperatör  Erbjuder telefoni- och bredbandstjänster via PSTN, stads- och regionnät till hushåll och SME i Sverige.  Gediget branschkunnande - AllTele besitter både teknik, erfarenhet och kompetens för att realisera kompletta system och telefonitjänster i samarbete med nätägare och ISP:er.  Komplett produktportfölj  Kraftig tillväxt  Uttalad förvärvsstrategi

3 ALLTELE ALLMÄNNA SVENSKA TELEFONAKTIEBOLAGET www.alltele.se Affärsidé  AllTeles affärsidé är att erbjuda telefoni och bredband till alla, och att Bolagets erbjudande ska uppfattas som enkelt, nära och prisvärt  Mål Omsättning: > 450 MSEK senast år 2012 EBITDA-marginal > 20 procent senast år 2012 Rörelsemarginal > 10 procent senast år 2012 Starka operativa kassaflöden

4 ALLTELE ALLMÄNNA SVENSKA TELEFONAKTIEBOLAGET www.alltele.se Utveckling från 2002 4 AllTele bildas 200220032004 Kunder från Song i testmiljö AllTele driftsätter Fast IP-telefoni, 1800 studenter i Linköping (från Tele2) 200520062007 AllTele från E/// till Leissner AllTele byter IP-nät (från Song) Wasadata TDC 2008 Skekraft Umeå Energi Vattenfall Phonera Listning First North Beslut Förvärvs- strategi

5 ALLTELE ALLMÄNNA SVENSKA TELEFONAKTIEBOLAGET www.alltele.se 2008: +308%  Nettoomsättning 169,3 (41,5) MSEK  Omsättningstillväxt 308 (192)%  Kassaflöde från den löpande verksamheten 37,5 (7,5) MSEK  EBITDA 22,2 (-8,8) MSEK  Rörelseresultat 7,2 (-14,2) MSEK  Årets resultat 2,3 (-6,7) MSEK  Resultat per aktie före utspädning 0,28 (-1,26) SEK

6 ALLTELE ALLMÄNNA SVENSKA TELEFONAKTIEBOLAGET www.alltele.se Q1 2009: Stark tillväxt med god lönsamhet  Nettoomsättning 55,3 (26,5) Mkr, +109%  Kassaflöde från den löpande verksamheten 16,0 (0,1) Mkr  EBITDA 8,7 (3,0) Mkr  Rörelseresultat 3,9 (0,1) Mkr  Periodens resultat 2,2 (-1,1) Mkr  Resultat per aktie före utspädning 0,22 (-0,20) kr  Resultatet har belastats med externa engångskostnader om 0,9 Mkr avseende börsnotering.

7 ALLTELE ALLMÄNNA SVENSKA TELEFONAKTIEBOLAGET www.alltele.se Omsättning Helår (mkr)Q1 (kkr)

8 ALLTELE ALLMÄNNA SVENSKA TELEFONAKTIEBOLAGET www.alltele.se EBITDA Helår (mkr)Q1 (kkr)

9 ALLTELE ALLMÄNNA SVENSKA TELEFONAKTIEBOLAGET www.alltele.se

10 Hushåll 95% Företag 5% Kundstockens utveckling

11 ALLTELE ALLMÄNNA SVENSKA TELEFONAKTIEBOLAGET www.alltele.se Utveckling tjänsteportfölj 1 Bredband - Internettjänster • Bredband - LAN • Bredband - xDSL Telefoni över xDSL (telenät) • Bundlad internettelefoni Telefoni över fasta telenätet • Förval • TAB Telefoni över bredbandsnät • Fast IP-telefoni Telefoni över öppna bredbandsnät • Internettelefoni IP-TV • Rikstäckande • Stadsnätsburen Mobilt Bredband • AllTele NMT (nov08) 2002- 2007- 2008- 2009-

12 ALLTELE ALLMÄNNA SVENSKA TELEFONAKTIEBOLAGET www.alltele.se Framtida tjänster och produkter  Mobila bredbandslösningar baserade på CDMA 450 med delvis ”egen” infrastruktur på basstationer.  IP-TV (pilotprojekt 2009)  Intäktsandelen från företagsmarknaden planeras öka (från ca 5 till ca 25%)  Ny företagsplattform telefoni

13 ALLTELE ALLMÄNNA SVENSKA TELEFONAKTIEBOLAGET www.alltele.se Marknaden - aktörerna  Telia (inkl. Skanova)  Telenor (Bredbandsbolaget, Glocalnet)  Comhem  Tele2  AllTele  Phonera

14 ALLTELE ALLMÄNNA SVENSKA TELEFONAKTIEBOLAGET www.alltele.se EBITDA - Jämförelse  Telia (inkl. Skanova)31,8  Telenor (B2, Glocalnet)31,9  Comhem42,6 (Q4 -08)  Tele222,0 (Q1 -09)  AllTele15,7 (Q1 -09)  Phonera12,1 (Q4 -08) * Efter effekter av genomförda förvärv

15 ALLTELE ALLMÄNNA SVENSKA TELEFONAKTIEBOLAGET www.alltele.se Effekter av korsförsäljning ex.  Omsättning > 3,5 Miljarder SEK  EBITDA 42,7 %  ARPU 273 SEK

16 ALLTELE ALLMÄNNA SVENSKA TELEFONAKTIEBOLAGET www.alltele.se

17 Marknadstrender  IP-telefoni växer kraftigt, +50% i årstakt  Bredbandsmarknaden fortsätter att växa (80%penetration)  Andelen fast telefoni som levereras av annan än Telia > 50% 2007  Konsolidering bland operatörer  Ökande marginaler (PTS)  Stadsnätstillväxten + 40% per år

18 ALLTELE ALLMÄNNA SVENSKA TELEFONAKTIEBOLAGET www.alltele.se PTS prognos för fast telefoni (nov 2007)

19 ALLTELE ALLMÄNNA SVENSKA TELEFONAKTIEBOLAGET www.alltele.se Trender Nya telefonilösningar  Övergång från traditionell telefoni till IP-telefoni och mobila lösningar Konvergens och Multiple Play  Flera typer av tjänster (tv, radio, telefoni etc) sänds genom samma infrastruktur till en och samma typ av terminal Prisutveckling på marknaden  Trendbrott med ökande prisnivåer  Flat Rate Skifte till IP-VPN  Från Frame Relay och hyrda förbindelser till IP-VPN-lösningar.

20 ALLTELE ALLMÄNNA SVENSKA TELEFONAKTIEBOLAGET www.alltele.se Organisation

21 ALLTELE ALLMÄNNA SVENSKA TELEFONAKTIEBOLAGET www.alltele.se Styrelse  Thomas Nygren, ordförande (sedan start 2002)  Ola Norberg, VD (sedan start 2002)  Olle Söderberg (sedan 2006)  Björn Wolrath (sedan 2008)  Camilla Moström Koebe (sedan 2008)

22 ALLTELE ALLMÄNNA SVENSKA TELEFONAKTIEBOLAGET www.alltele.se Ägare Antal aktierAndel Ola Norberg familj + bolag1 116 66511,3% Phonera AB1 000 00010,1% Tenor SA833 3338,4% Öhman IT-fond727 6667,4% Hans Hellspong familj499 9995,1% Peter Bellgran familj401 5994,1% AB Stena Finans400 0004,0% Yggdrasil AB400 0004,0% Ackra Invest AB396 8684,0% Thomas Nygren familj + bolag305 6663,1% TJ Junior AB300 0003,0% BMI Invest AB206 6662,1% Davegårdh & Kjell Fonder AB200 0002,0% Humle Småbolagsfond200 0002,0% Nordnet Pensionsförsäkring AB172 4981,7% Övriga2 727 24027,6% TOTALT9 888 200100%

23 ALLTELE ALLMÄNNA SVENSKA TELEFONAKTIEBOLAGET www.alltele.se

24 24 Listat på First North sedan 1 mars 2007 Kursutveckling 3 mån

25 ALLTELE ALLMÄNNA SVENSKA TELEFONAKTIEBOLAGET www.alltele.se Nyckeltal i urval 2008 Kassaflöde från löpande verksamheten 2008  36,9 MSEK Skuldsättningsgrad / Soliditet  0,6 / 40 % Eget kapital per Aktie  7,14 SEK Antal aktier  9 888 200

26 ALLTELE ALLMÄNNA SVENSKA TELEFONAKTIEBOLAGET www.alltele.se Nyckeltal i urval Q1 2009 Kassaflöde från löpande verksamheten Q1 2009  16,1 MSEK Skuldsättningsgrad / Soliditet  0,5 / 40 % Eget kapital per Aktie  7,36 SEK Antal aktier  9 888 200

27 ALLTELE ALLMÄNNA SVENSKA TELEFONAKTIEBOLAGET www.alltele.se Händelser i Närtid  Listbyte från First North till NASDAQ OMX Small Cap (2009)  Fortsatt konsolidering  Regleringar PTS samtrafik juli

28 ALLTELE ALLMÄNNA SVENSKA TELEFONAKTIEBOLAGET www.alltele.se Summering inför framtiden  Stabiliserad verksamhet efter omfattande expansion 2008  Bra kassaflöden ger goda möjligheter till finansiering av potentiella förvärv och ökad marknadsföring  Aktivt arbete för bra aktievärde ger ökad beredskap inför potentiella förvärv (ex vis börsnotering)  Vidare expansion - via förvärv och vidareutveckling befintlig kundbas  Expansion, lönsamhet och starka kassaflöden i fokus


Ladda ner ppt "ALLTELE ALLMÄNNA SVENSKA TELEFONAKTIEBOLAGET www.alltele.se Ola Norberg VD AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget Stockholm 28 maj 2009."

Liknande presentationer


Google-annonser