Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ALLTELE ALLMÄNNA SVENSKA TELEFONAKTIEBOLAGET www.alltele.se Ola Norberg VD AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget Stockholm 28 maj 2009.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ALLTELE ALLMÄNNA SVENSKA TELEFONAKTIEBOLAGET www.alltele.se Ola Norberg VD AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget Stockholm 28 maj 2009."— Presentationens avskrift:

1 ALLTELE ALLMÄNNA SVENSKA TELEFONAKTIEBOLAGET Ola Norberg VD AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget Stockholm 28 maj 2009

2 ALLTELE ALLMÄNNA SVENSKA TELEFONAKTIEBOLAGET AllTele i korthet  Oberoende, rikstäckande telefoni- och bredbandsoperatör  Erbjuder telefoni- och bredbandstjänster via PSTN, stads- och regionnät till hushåll och SME i Sverige.  Gediget branschkunnande - AllTele besitter både teknik, erfarenhet och kompetens för att realisera kompletta system och telefonitjänster i samarbete med nätägare och ISP:er.  Komplett produktportfölj  Kraftig tillväxt  Uttalad förvärvsstrategi

3 ALLTELE ALLMÄNNA SVENSKA TELEFONAKTIEBOLAGET Affärsidé  AllTeles affärsidé är att erbjuda telefoni och bredband till alla, och att Bolagets erbjudande ska uppfattas som enkelt, nära och prisvärt  Mål Omsättning: > 450 MSEK senast år 2012 EBITDA-marginal > 20 procent senast år 2012 Rörelsemarginal > 10 procent senast år 2012 Starka operativa kassaflöden

4 ALLTELE ALLMÄNNA SVENSKA TELEFONAKTIEBOLAGET Utveckling från AllTele bildas Kunder från Song i testmiljö AllTele driftsätter Fast IP-telefoni, 1800 studenter i Linköping (från Tele2) AllTele från E/// till Leissner AllTele byter IP-nät (från Song) Wasadata TDC 2008 Skekraft Umeå Energi Vattenfall Phonera Listning First North Beslut Förvärvs- strategi

5 ALLTELE ALLMÄNNA SVENSKA TELEFONAKTIEBOLAGET 2008: +308%  Nettoomsättning 169,3 (41,5) MSEK  Omsättningstillväxt 308 (192)%  Kassaflöde från den löpande verksamheten 37,5 (7,5) MSEK  EBITDA 22,2 (-8,8) MSEK  Rörelseresultat 7,2 (-14,2) MSEK  Årets resultat 2,3 (-6,7) MSEK  Resultat per aktie före utspädning 0,28 (-1,26) SEK

6 ALLTELE ALLMÄNNA SVENSKA TELEFONAKTIEBOLAGET Q1 2009: Stark tillväxt med god lönsamhet  Nettoomsättning 55,3 (26,5) Mkr, +109%  Kassaflöde från den löpande verksamheten 16,0 (0,1) Mkr  EBITDA 8,7 (3,0) Mkr  Rörelseresultat 3,9 (0,1) Mkr  Periodens resultat 2,2 (-1,1) Mkr  Resultat per aktie före utspädning 0,22 (-0,20) kr  Resultatet har belastats med externa engångskostnader om 0,9 Mkr avseende börsnotering.

7 ALLTELE ALLMÄNNA SVENSKA TELEFONAKTIEBOLAGET Omsättning Helår (mkr)Q1 (kkr)

8 ALLTELE ALLMÄNNA SVENSKA TELEFONAKTIEBOLAGET EBITDA Helår (mkr)Q1 (kkr)

9 ALLTELE ALLMÄNNA SVENSKA TELEFONAKTIEBOLAGET

10 Hushåll 95% Företag 5% Kundstockens utveckling

11 ALLTELE ALLMÄNNA SVENSKA TELEFONAKTIEBOLAGET Utveckling tjänsteportfölj 1 Bredband - Internettjänster • Bredband - LAN • Bredband - xDSL Telefoni över xDSL (telenät) • Bundlad internettelefoni Telefoni över fasta telenätet • Förval • TAB Telefoni över bredbandsnät • Fast IP-telefoni Telefoni över öppna bredbandsnät • Internettelefoni IP-TV • Rikstäckande • Stadsnätsburen Mobilt Bredband • AllTele NMT (nov08)

12 ALLTELE ALLMÄNNA SVENSKA TELEFONAKTIEBOLAGET Framtida tjänster och produkter  Mobila bredbandslösningar baserade på CDMA 450 med delvis ”egen” infrastruktur på basstationer.  IP-TV (pilotprojekt 2009)  Intäktsandelen från företagsmarknaden planeras öka (från ca 5 till ca 25%)  Ny företagsplattform telefoni

13 ALLTELE ALLMÄNNA SVENSKA TELEFONAKTIEBOLAGET Marknaden - aktörerna  Telia (inkl. Skanova)  Telenor (Bredbandsbolaget, Glocalnet)  Comhem  Tele2  AllTele  Phonera

14 ALLTELE ALLMÄNNA SVENSKA TELEFONAKTIEBOLAGET EBITDA - Jämförelse  Telia (inkl. Skanova)31,8  Telenor (B2, Glocalnet)31,9  Comhem42,6 (Q4 -08)  Tele222,0 (Q1 -09)  AllTele15,7 (Q1 -09)  Phonera12,1 (Q4 -08) * Efter effekter av genomförda förvärv

15 ALLTELE ALLMÄNNA SVENSKA TELEFONAKTIEBOLAGET Effekter av korsförsäljning ex.  Omsättning > 3,5 Miljarder SEK  EBITDA 42,7 %  ARPU 273 SEK

16 ALLTELE ALLMÄNNA SVENSKA TELEFONAKTIEBOLAGET

17 Marknadstrender  IP-telefoni växer kraftigt, +50% i årstakt  Bredbandsmarknaden fortsätter att växa (80%penetration)  Andelen fast telefoni som levereras av annan än Telia > 50% 2007  Konsolidering bland operatörer  Ökande marginaler (PTS)  Stadsnätstillväxten + 40% per år

18 ALLTELE ALLMÄNNA SVENSKA TELEFONAKTIEBOLAGET PTS prognos för fast telefoni (nov 2007)

19 ALLTELE ALLMÄNNA SVENSKA TELEFONAKTIEBOLAGET Trender Nya telefonilösningar  Övergång från traditionell telefoni till IP-telefoni och mobila lösningar Konvergens och Multiple Play  Flera typer av tjänster (tv, radio, telefoni etc) sänds genom samma infrastruktur till en och samma typ av terminal Prisutveckling på marknaden  Trendbrott med ökande prisnivåer  Flat Rate Skifte till IP-VPN  Från Frame Relay och hyrda förbindelser till IP-VPN-lösningar.

20 ALLTELE ALLMÄNNA SVENSKA TELEFONAKTIEBOLAGET Organisation

21 ALLTELE ALLMÄNNA SVENSKA TELEFONAKTIEBOLAGET Styrelse  Thomas Nygren, ordförande (sedan start 2002)  Ola Norberg, VD (sedan start 2002)  Olle Söderberg (sedan 2006)  Björn Wolrath (sedan 2008)  Camilla Moström Koebe (sedan 2008)

22 ALLTELE ALLMÄNNA SVENSKA TELEFONAKTIEBOLAGET Ägare Antal aktierAndel Ola Norberg familj + bolag ,3% Phonera AB ,1% Tenor SA ,4% Öhman IT-fond ,4% Hans Hellspong familj ,1% Peter Bellgran familj ,1% AB Stena Finans ,0% Yggdrasil AB ,0% Ackra Invest AB ,0% Thomas Nygren familj + bolag ,1% TJ Junior AB ,0% BMI Invest AB ,1% Davegårdh & Kjell Fonder AB ,0% Humle Småbolagsfond ,0% Nordnet Pensionsförsäkring AB ,7% Övriga ,6% TOTALT %

23 ALLTELE ALLMÄNNA SVENSKA TELEFONAKTIEBOLAGET

24 24 Listat på First North sedan 1 mars 2007 Kursutveckling 3 mån

25 ALLTELE ALLMÄNNA SVENSKA TELEFONAKTIEBOLAGET Nyckeltal i urval 2008 Kassaflöde från löpande verksamheten 2008  36,9 MSEK Skuldsättningsgrad / Soliditet  0,6 / 40 % Eget kapital per Aktie  7,14 SEK Antal aktier 

26 ALLTELE ALLMÄNNA SVENSKA TELEFONAKTIEBOLAGET Nyckeltal i urval Q Kassaflöde från löpande verksamheten Q  16,1 MSEK Skuldsättningsgrad / Soliditet  0,5 / 40 % Eget kapital per Aktie  7,36 SEK Antal aktier 

27 ALLTELE ALLMÄNNA SVENSKA TELEFONAKTIEBOLAGET Händelser i Närtid  Listbyte från First North till NASDAQ OMX Small Cap (2009)  Fortsatt konsolidering  Regleringar PTS samtrafik juli

28 ALLTELE ALLMÄNNA SVENSKA TELEFONAKTIEBOLAGET Summering inför framtiden  Stabiliserad verksamhet efter omfattande expansion 2008  Bra kassaflöden ger goda möjligheter till finansiering av potentiella förvärv och ökad marknadsföring  Aktivt arbete för bra aktievärde ger ökad beredskap inför potentiella förvärv (ex vis börsnotering)  Vidare expansion - via förvärv och vidareutveckling befintlig kundbas  Expansion, lönsamhet och starka kassaflöden i fokus


Ladda ner ppt "ALLTELE ALLMÄNNA SVENSKA TELEFONAKTIEBOLAGET www.alltele.se Ola Norberg VD AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget Stockholm 28 maj 2009."

Liknande presentationer


Google-annonser