Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ALLTELE ALLMÄNNA SVENSKA TELEFONAKTIEBOLAGET AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget 24 september 2008.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ALLTELE ALLMÄNNA SVENSKA TELEFONAKTIEBOLAGET AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget 24 september 2008."— Presentationens avskrift:

1 ALLTELE ALLMÄNNA SVENSKA TELEFONAKTIEBOLAGET AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget 24 september 2008

2 ALLTELE ALLMÄNNA SVENSKA TELEFONAKTIEBOLAGET AllTele i korthet  Rikstäckande telefoni- och bredbandsoperatör  Erbjuder tjänster via PSTN, stads- och regionnät  Inga fysiska nätinvesteringar*  Kraftig tillväxt  Uttalad förvärvsstrategi * ”Logiskt” inhyrt rikstäckande högkapacitetsnät

3 ALLTELE ALLMÄNNA SVENSKA TELEFONAKTIEBOLAGET Marknaden - aktörerna Telia (inkl. Skanova) Telenor (Bredbandsbolaget, Glocalnet) Comhem Tele2 AllTele Phonera Bahnhof

4 ALLTELE ALLMÄNNA SVENSKA TELEFONAKTIEBOLAGET Marknadstrender  IP-telefoni växer kraftigt, +50% i årstakt  Bredbandsmarknaden fortsätter att växa (inkl.mobilB)  Andelen fast telefoni som levereras av annan än Telia > 50% 2007  Konsolidering bland operatörer  Ökande marginaler (PTS)  Stadsnätstillväxten + 40% per år

5 ALLTELE ALLMÄNNA SVENSKA TELEFONAKTIEBOLAGET

6 6 AllTele bildas Kunder från Song i testmiljö AllTele driftsätter Fast IP-telefoni, 1800 studenter i Linköping (från Tele2) AllTele från E/// till Leissner AllTele byter IP-nät (från Song) Wasadata TDC 2008 Skekraft Umeå Energi Vattenfall Phonera Utveckling från 2002 Listning First North Beslut Förvärvs- strategi

7 ALLTELE ALLMÄNNA SVENSKA TELEFONAKTIEBOLAGET 1 AllTeles tjänsteportfölj utveckling Bredband - Internettjänster • Bredband - LAN • Bredband - xDSL Telefoni över xDSL (telenät) • Bundlad internettelefoni Telefoni över fasta telenätet • Förval • TAB Telefoni över bredbandsnät • Fast IP-telefoni Telefoni över öppna bredbandsnät • Internettelefoni IP-TV • Rikstäckande • Stadsnätsburen Mobilt Bredband • AllTele NMT (sept) (TBA)

8 ALLTELE ALLMÄNNA SVENSKA TELEFONAKTIEBOLAGET 8 Förvärv som strategi  Avreglering 1989 – 1997 många nya aktörer på telefoni- och bredbandsmarknaden  Telefoni- och bredbandsverksamhet utvecklades som sidoaffärer till kärnaffär för många företag med stora kundbaser, IKEA (Glocalnet), Vattenfall, OKQ8, lokala kraftbolag m.fl. icke tidigare teleoperatörer  Telefoni- och bredbandsverksamhet är starkt volymberoende  Många väljer att åter fokusera på kärnaffär – stor förvärvspotential av kundstockar!  Trygghet och hantering vid övertagandet viktig faktor för säljaren.  AllTele i ”fri roll” utan bindningar till andra aktörer

9 ALLTELE ALLMÄNNA SVENSKA TELEFONAKTIEBOLAGET Förvärv  Skellefteå kraft LAN i stadsnät  Wasadata LAN i stadsnät (kompetens)  TDCADSL (Wholesale)  Umeå EnergiFörval  IPCellADSL  VattenfallTAB, Förval, LAN och ADSL  PhoneraTAB, Förval, IP-telefoni, LAN och ADSL

10 ALLTELE ALLMÄNNA SVENSKA TELEFONAKTIEBOLAGET AllTele Vattenfall Phonera Geografiska huvudmarknader

11 ALLTELE ALLMÄNNA SVENSKA TELEFONAKTIEBOLAGET Förvärvens effekt på AllTele Inköpta produktionskostnader fr. juli -08 ProduktProd.kostPer månad (SEK) ADSL- 9 % Förval (jfr. Vattenfallskalkyl) - 8 % Telefoni- 23 % Total månadsreduktion

12 ALLTELE ALLMÄNNA SVENSKA TELEFONAKTIEBOLAGET SEK/kund/faktura 4,25 SEK besparing med snittantal ca /fakt/månad ger KSEK/månad Höjd miljö/faktureringsavgift fr. juli -08 från 9 SEK till 19 SEK ca KSEK/månad Förvärvens effekt på AllTele, Administrationskostnader/kund

13 ALLTELE ALLMÄNNA SVENSKA TELEFONAKTIEBOLAGET Förvärvens* effekt på AllTele Sammanfattning  Total kostnadsbesparing ca 1,0 MSEK/månad – Varav på befintlig affär 0,5 MSEK/Månad – Marginalförbättring (EBITDA) på befintlig affär + 4,1 %  Nettoresultatsförbättring** på totalaffären efter genomförda förvärv + 3,3 % (från 5,7 % i proforma till 8,4 %) • * Vattenfall o Phonera ** Efter schablonskatt 28%

14 ALLTELE ALLMÄNNA SVENSKA TELEFONAKTIEBOLAGET EBITDA -Jämförelse Telia (inkl. Skanova)31,8 Telenor (B2, Glocalnet)31,9 Comhem43,4 Tele217,0 AllTele20,6 (Proforma)* Phonera20,3 (Opr. affär) * Efter effekter av genomförda förvärv

15 ALLTELE ALLMÄNNA SVENSKA TELEFONAKTIEBOLAGET Effekter av korsförsäljning ex. Omsättning > 3,5 Miljarder SEK EBITDA 42,7 % ARPU 273 SEK

16 ALLTELE ALLMÄNNA SVENSKA TELEFONAKTIEBOLAGET Kundstockens utveckling Hushåll 95% Företag 5%

17 ALLTELE ALLMÄNNA SVENSKA TELEFONAKTIEBOLAGET Kundfördelning (efter förvärv) Omsättning

18 ALLTELE ALLMÄNNA SVENSKA TELEFONAKTIEBOLAGET 18 AllTele-aktien Kursutveckling 12mån Listat på First North sedan 1 mars 2007

19 ALLTELE ALLMÄNNA SVENSKA TELEFONAKTIEBOLAGET Största ägare per Antal aktierAndel Ola Norberg familj + bolag ,3% Phonera AB ,1% Tenor SA ,4% Öhman IT-fond ,4% Hans Hellspong familj ,1% Peter Bellgran familj ,1% AB Stena Finans ,0% Yggdrasil AB ,0% Ackra Invest AB ,0% Thomas Nygren familj + bolag ,1% TJ Junior AB ,0% BMI Invest AB ,1% Davegårdh & Kjell Fonder AB ,0% Humle Småbolagsfond ,0% Nordnet Pensionsförsäkring AB ,7% Övriga ,6% TOTALT %

20 ALLTELE ALLMÄNNA SVENSKA TELEFONAKTIEBOLAGET AllTeles styrelse Thomas Nygren, ordförande (sedan start 2002) Ola Norberg, VD (sedan start 2002) Olle Söderberg (sedan 2006) Björn Wolrath (sedan 2008) Camilla Moström Koebe (sedan 2008)

21 ALLTELE ALLMÄNNA SVENSKA TELEFONAKTIEBOLAGET AllTele Målbild  Kunder: till >  Omsättning: 270 MSEK till > 450 MSEK  EBITDA-marginal > 20 %  Rörelsemarginal > %  Starka kassaflöden Fortsatt tillväxt  Korsförsäljning organiskt  Förvärv

22 ALLTELE ALLMÄNNA SVENSKA TELEFONAKTIEBOLAGET Lånebild Låneskuld efter genomförda förvärv per  62,7 MSEK Amortering ur löpande kassaflöde Q3-Q  21,7 MSEK Utgående balans  41,0 MSEK


Ladda ner ppt "ALLTELE ALLMÄNNA SVENSKA TELEFONAKTIEBOLAGET AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget 24 september 2008."

Liknande presentationer


Google-annonser