Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ALLTELE ALLMÄNNA SVENSKA TELEFONAKTIEBOLAGET AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget 24 september 2008.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ALLTELE ALLMÄNNA SVENSKA TELEFONAKTIEBOLAGET AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget 24 september 2008."— Presentationens avskrift:

1 ALLTELE ALLMÄNNA SVENSKA TELEFONAKTIEBOLAGET AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget 24 september 2008

2 ALLTELE ALLMÄNNA SVENSKA TELEFONAKTIEBOLAGET AllTele i korthet  Rikstäckande telefoni- och bredbandsoperatör  Erbjuder tjänster via PSTN, stads- och regionnät  Inga fysiska nätinvesteringar*  Kraftig tillväxt  Uttalad förvärvsstrategi * ”Logiskt” inhyrt rikstäckande högkapacitetsnät

3 ALLTELE ALLMÄNNA SVENSKA TELEFONAKTIEBOLAGET Marknaden - aktörerna Telia (inkl. Skanova) Telenor (Bredbandsbolaget, Glocalnet) Comhem Tele2 AllTele Phonera Bahnhof

4 ALLTELE ALLMÄNNA SVENSKA TELEFONAKTIEBOLAGET Marknadstrender  IP-telefoni växer kraftigt, +50% i årstakt  Bredbandsmarknaden fortsätter att växa (inkl.mobilB)  Andelen fast telefoni som levereras av annan än Telia > 50% 2007  Konsolidering bland operatörer  Ökande marginaler (PTS)  Stadsnätstillväxten + 40% per år

5 ALLTELE ALLMÄNNA SVENSKA TELEFONAKTIEBOLAGET

6 6 AllTele bildas 200220032004 Kunder från Song i testmiljö AllTele driftsätter Fast IP-telefoni, 1800 studenter i Linköping (från Tele2) 200520062007 AllTele från E/// till Leissner AllTele byter IP-nät (från Song) Wasadata TDC 2008 Skekraft Umeå Energi Vattenfall Phonera Utveckling från 2002 Listning First North Beslut Förvärvs- strategi

7 ALLTELE ALLMÄNNA SVENSKA TELEFONAKTIEBOLAGET 1 AllTeles tjänsteportfölj utveckling Bredband - Internettjänster • Bredband - LAN • Bredband - xDSL Telefoni över xDSL (telenät) • Bundlad internettelefoni Telefoni över fasta telenätet • Förval • TAB Telefoni över bredbandsnät • Fast IP-telefoni Telefoni över öppna bredbandsnät • Internettelefoni IP-TV • Rikstäckande • Stadsnätsburen Mobilt Bredband • AllTele NMT (sept) 2002- 2007- 2008- 2008-(TBA)

8 ALLTELE ALLMÄNNA SVENSKA TELEFONAKTIEBOLAGET 8 Förvärv som strategi  Avreglering 1989 – 1997 många nya aktörer på telefoni- och bredbandsmarknaden  Telefoni- och bredbandsverksamhet utvecklades som sidoaffärer till kärnaffär för många företag med stora kundbaser, IKEA (Glocalnet), Vattenfall, OKQ8, lokala kraftbolag m.fl. icke tidigare teleoperatörer  Telefoni- och bredbandsverksamhet är starkt volymberoende  Många väljer att åter fokusera på kärnaffär – stor förvärvspotential av kundstockar!  Trygghet och hantering vid övertagandet viktig faktor för säljaren.  AllTele i ”fri roll” utan bindningar till andra aktörer

9 ALLTELE ALLMÄNNA SVENSKA TELEFONAKTIEBOLAGET Förvärv 2007 - 2008  Skellefteå kraft LAN i stadsnät  Wasadata LAN i stadsnät (kompetens)  TDCADSL (Wholesale)  Umeå EnergiFörval  IPCellADSL  VattenfallTAB, Förval, LAN och ADSL  PhoneraTAB, Förval, IP-telefoni, LAN och ADSL

10 ALLTELE ALLMÄNNA SVENSKA TELEFONAKTIEBOLAGET AllTele Vattenfall Phonera Geografiska huvudmarknader

11 ALLTELE ALLMÄNNA SVENSKA TELEFONAKTIEBOLAGET Förvärvens effekt på AllTele Inköpta produktionskostnader fr. juli -08 ProduktProd.kostPer månad (SEK) ADSL- 9 % -188 000 Förval (jfr. Vattenfallskalkyl) - 8 %-315 000 Telefoni- 23 %-127 000 Total månadsreduktion- 630 000

12 ALLTELE ALLMÄNNA SVENSKA TELEFONAKTIEBOLAGET SEK/kund/faktura 4,25 SEK besparing med snittantal ca 60 000/fakt/månad ger + 255 KSEK/månad Höjd miljö/faktureringsavgift fr. juli -08 från 9 SEK till 19 SEK ca + 300 KSEK/månad Förvärvens effekt på AllTele, Administrationskostnader/kund

13 ALLTELE ALLMÄNNA SVENSKA TELEFONAKTIEBOLAGET Förvärvens* effekt på AllTele Sammanfattning  Total kostnadsbesparing ca 1,0 MSEK/månad – Varav på befintlig affär 0,5 MSEK/Månad – Marginalförbättring (EBITDA) på befintlig affär + 4,1 %  Nettoresultatsförbättring** på totalaffären efter genomförda förvärv + 3,3 % (från 5,7 % i proforma till 8,4 %) • * Vattenfall o Phonera ** Efter schablonskatt 28%

14 ALLTELE ALLMÄNNA SVENSKA TELEFONAKTIEBOLAGET EBITDA -Jämförelse Telia (inkl. Skanova)31,8 Telenor (B2, Glocalnet)31,9 Comhem43,4 Tele217,0 AllTele20,6 (Proforma)* Phonera20,3 (Opr. affär) * Efter effekter av genomförda förvärv

15 ALLTELE ALLMÄNNA SVENSKA TELEFONAKTIEBOLAGET Effekter av korsförsäljning ex. Omsättning > 3,5 Miljarder SEK EBITDA 42,7 % ARPU 273 SEK

16 ALLTELE ALLMÄNNA SVENSKA TELEFONAKTIEBOLAGET Kundstockens utveckling Hushåll 95% Företag 5%

17 ALLTELE ALLMÄNNA SVENSKA TELEFONAKTIEBOLAGET Kundfördelning (efter förvärv) Omsättning

18 ALLTELE ALLMÄNNA SVENSKA TELEFONAKTIEBOLAGET 18 AllTele-aktien Kursutveckling 12mån Listat på First North sedan 1 mars 2007

19 ALLTELE ALLMÄNNA SVENSKA TELEFONAKTIEBOLAGET Största ägare per 2008-08-01 Antal aktierAndel Ola Norberg familj + bolag1 116 66511,3% Phonera AB1 000 00010,1% Tenor SA833 3338,4% Öhman IT-fond727 6667,4% Hans Hellspong familj499 9995,1% Peter Bellgran familj401 5994,1% AB Stena Finans400 0004,0% Yggdrasil AB400 0004,0% Ackra Invest AB396 8684,0% Thomas Nygren familj + bolag305 6663,1% TJ Junior AB300 0003,0% BMI Invest AB206 6662,1% Davegårdh & Kjell Fonder AB200 0002,0% Humle Småbolagsfond200 0002,0% Nordnet Pensionsförsäkring AB172 4981,7% Övriga2 727 24027,6% TOTALT9888200100%

20 ALLTELE ALLMÄNNA SVENSKA TELEFONAKTIEBOLAGET AllTeles styrelse Thomas Nygren, ordförande (sedan start 2002) Ola Norberg, VD (sedan start 2002) Olle Söderberg (sedan 2006) Björn Wolrath (sedan 2008) Camilla Moström Koebe (sedan 2008)

21 ALLTELE ALLMÄNNA SVENSKA TELEFONAKTIEBOLAGET AllTele 2008 - 2012 Målbild  Kunder: 130 000 till > 200 000  Omsättning: 270 MSEK till > 450 MSEK  EBITDA-marginal > 20 %  Rörelsemarginal > 10 - 12 %  Starka kassaflöden Fortsatt tillväxt  Korsförsäljning organiskt  Förvärv

22 ALLTELE ALLMÄNNA SVENSKA TELEFONAKTIEBOLAGET Lånebild Låneskuld efter genomförda förvärv per 2008-07-01  62,7 MSEK Amortering ur löpande kassaflöde Q3-Q4 2008  21,7 MSEK Utgående balans 2008-12-31  41,0 MSEK


Ladda ner ppt "ALLTELE ALLMÄNNA SVENSKA TELEFONAKTIEBOLAGET AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget 24 september 2008."

Liknande presentationer


Google-annonser