Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Medlemsundersökning bland Byggnads medlemmar. Byggnads medlemspanel 1600 medlemmar har svarat på denna enkät som genomfördes i Byggnads medlemspanel.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Medlemsundersökning bland Byggnads medlemmar. Byggnads medlemspanel 1600 medlemmar har svarat på denna enkät som genomfördes i Byggnads medlemspanel."— Presentationens avskrift:

1 Medlemsundersökning bland Byggnads medlemmar

2 Byggnads medlemspanel 1600 medlemmar har svarat på denna enkät som genomfördes i Byggnads medlemspanel. Undersökningen genomfördes som webbenkät. Fältperioden var 31/8 - 15/ Resultatet är viktat så att resultatet stämmer överens med hela medlemskåren Byggnads medlemspanel – enkät

3 Innehåll – frågor och svar Arbetsmiljö – olycksstatistik Avtalsrörelse Vidareutbildning Medievanor Föräldraledighetsuttag Hälsovanor etc Byggnads medlemspanel – enkät

4 Medlemmarna om bla arbetsplatsolyckor Byggnads medlemspanel – enkät

5 Knappt varannan är orolig för att råka ut för olycka Fler 31-44åringar Byggnads medlemspanel – enkät

6 En av tre har varit sjukskriven efter en arbetsplatsolycka Ju äldre desto fler Byggnads medlemspanel – enkät

7 Knappt varannan tycker inte att säkerhetsinformationen är tillräcklig Byggnads medlemspanel – enkät

8 Medlemmarna om vilka avtalsfrågor som är viktiga Byggnads medlemspanel – enkät

9 Vilka krav ska Byggnads driva i avtalsrörelsen 1.Bättre löner – 70 % 2.Bättre arbetsmiljö – 46 % 3.Bättre och flexiblare arbetstider – 30 % 4.Annat – 10 % Byggnads medlemspanel – enkät

10 Medlemmarna om bla utländsk arbetskraft Byggnads medlemspanel – enkät

11 45% har arbetet direkt med utländsk arbetskraft Byggnads medlemspanel – enkät

12 De flesta med en uppfattning uppger att utländsk arbetskraft har klart lägre löneläge. 4 av 10 vet inte Byggnads medlemspanel – enkät

13 Ovilja och bristande säkerhetskunskaper ligger främst bakom att utländska arbetstagare drabbas mer av olyckor Byggnads medlemspanel – enkät

14 Medlemmarna om möjligheten till vidareutbildning Byggnads medlemspanel – enkät

15 Drygt var fjärde kan tänka sig att ta studielån för en vidareutbildning Byggnads medlemspanel – enkät

16 Sex av tio har inte fått vidareutbildat sig de senaste fem åren Byggnads medlemspanel – enkät

17 Åtta av tio anmäls till vidareutbildning av arbetsgivaren Bas: Har genomgått vidareutbildning senaste 5 åren. N= Byggnads medlemspanel – enkät

18 Medlemmarnas medievanor Byggnads medlemspanel – enkät

19 Sociala medier bland befolkningen Användadet av social medier bland befolkningen (9-79 år): 35 % Bland byggnadsarbetare…??? Byggnads medlemspanel – enkät

20 Användadet av sociala medier byggnadsarbetare 41 %!!! Byggnads medlemspanel – enkät

21 Byggnadsmedlemmarnas medievanor Byggnads medlemspanel – enkät

22 Medlemmarnas uttag av föräldradagar Byggnads medlemspanel – enkät

23 76 % av byggnadsarbetare tar ut någon form av pappaledighet 20% Byggnads medlemspanel – enkät

24 Uttag av föräldradagar Av männen: dagar38 % Två månader eller mer38 % Inga dagar alls24 % Byggnads medlemspanel – enkät

25 Medlemmarnas hälsovanor Byggnads medlemspanel – enkät

26 Vad för hälsovanor ang motion? Motionerar inte alls25 % Motionerar en gång/v eller mindre25 % Motionerar två ggr/v23 % Motionerar två ggr/v eller mer25 % Byggnads medlemspanel – enkät

27 Vad för hälsovanor ang mat? Bryr mig inte om innehållet i kosten32 % Gör medvetna hälsoval57 % Vet ej12 % Byggnads medlemspanel – enkät


Ladda ner ppt "Medlemsundersökning bland Byggnads medlemmar. Byggnads medlemspanel 1600 medlemmar har svarat på denna enkät som genomfördes i Byggnads medlemspanel."

Liknande presentationer


Google-annonser