Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Medlemsundersökning bland Byggnads medlemmar. Byggnads medlemspanel 1600 medlemmar har svarat på denna enkät som genomfördes i Byggnads medlemspanel.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Medlemsundersökning bland Byggnads medlemmar. Byggnads medlemspanel 1600 medlemmar har svarat på denna enkät som genomfördes i Byggnads medlemspanel."— Presentationens avskrift:

1 Medlemsundersökning bland Byggnads medlemmar

2 Byggnads medlemspanel 1600 medlemmar har svarat på denna enkät som genomfördes i Byggnads medlemspanel. Undersökningen genomfördes som webbenkät. Fältperioden var 31/8 - 15/9 2011 Resultatet är viktat så att resultatet stämmer överens med hela medlemskåren. - 2 - Byggnads medlemspanel – enkät 2011-11-07

3 Innehåll – frågor och svar Arbetsmiljö – olycksstatistik Avtalsrörelse Vidareutbildning Medievanor Föräldraledighetsuttag Hälsovanor etc - 3 - Byggnads medlemspanel – enkät 2011-11-07

4 Medlemmarna om bla arbetsplatsolyckor - 4 - Byggnads medlemspanel – enkät 2011-11-07

5 Knappt varannan är orolig för att råka ut för olycka Fler 31-44åringar - 5 - Byggnads medlemspanel – enkät 2011-11-07

6 En av tre har varit sjukskriven efter en arbetsplatsolycka Ju äldre desto fler - 6 - Byggnads medlemspanel – enkät 2011-11-07

7 Knappt varannan tycker inte att säkerhetsinformationen är tillräcklig - 7 - Byggnads medlemspanel – enkät 2011-11-07

8 Medlemmarna om vilka avtalsfrågor som är viktiga - 8 - Byggnads medlemspanel – enkät 2011-11-07

9 Vilka krav ska Byggnads driva i avtalsrörelsen 1.Bättre löner – 70 % 2.Bättre arbetsmiljö – 46 % 3.Bättre och flexiblare arbetstider – 30 % 4.Annat – 10 % - 9 - Byggnads medlemspanel – enkät 2011-11-07

10 Medlemmarna om bla utländsk arbetskraft - 10 - Byggnads medlemspanel – enkät 2011-11-07

11 45% har arbetet direkt med utländsk arbetskraft - 11 - Byggnads medlemspanel – enkät 2011-11-07

12 De flesta med en uppfattning uppger att utländsk arbetskraft har klart lägre löneläge. 4 av 10 vet inte. - 12 - Byggnads medlemspanel – enkät 2011-11-07

13 Ovilja och bristande säkerhetskunskaper ligger främst bakom att utländska arbetstagare drabbas mer av olyckor. - 13 - Byggnads medlemspanel – enkät 2011-11-07

14 Medlemmarna om möjligheten till vidareutbildning - 14 - Byggnads medlemspanel – enkät 2011-11-07

15 Drygt var fjärde kan tänka sig att ta studielån för en vidareutbildning. - 15 - Byggnads medlemspanel – enkät 2011-11-07

16 Sex av tio har inte fått vidareutbildat sig de senaste fem åren. - 16 - Byggnads medlemspanel – enkät 2011-11-07

17 Åtta av tio anmäls till vidareutbildning av arbetsgivaren Bas: Har genomgått vidareutbildning senaste 5 åren. N=503 - 17 - Byggnads medlemspanel – enkät 2011-11-07

18 Medlemmarnas medievanor - 18 - Byggnads medlemspanel – enkät 2011-11-07

19 Sociala medier bland befolkningen Användadet av social medier bland befolkningen (9-79 år): 35 % Bland byggnadsarbetare…??? - 19 - Byggnads medlemspanel – enkät 2011-11-07

20 Användadet av sociala medier byggnadsarbetare 41 %!!! - 20 - Byggnads medlemspanel – enkät 2011-11-07

21 Byggnadsmedlemmarnas medievanor 2011 - 21 - Byggnads medlemspanel – enkät 2011-11-07

22 Medlemmarnas uttag av föräldradagar - 22 - Byggnads medlemspanel – enkät 2011-11-07

23 76 % av byggnadsarbetare tar ut någon form av pappaledighet 20% - 23 - Byggnads medlemspanel – enkät 2011-11-07

24 Uttag av föräldradagar Av männen: 1- 60 dagar38 % Två månader eller mer38 % Inga dagar alls24 % - 24 - Byggnads medlemspanel – enkät 2011-11-07

25 Medlemmarnas hälsovanor - 25 - Byggnads medlemspanel – enkät 2011-11-07

26 Vad för hälsovanor ang motion? Motionerar inte alls25 % Motionerar en gång/v eller mindre25 % Motionerar två ggr/v23 % Motionerar två ggr/v eller mer25 % - 26 - Byggnads medlemspanel – enkät 2011-11-07

27 Vad för hälsovanor ang mat? Bryr mig inte om innehållet i kosten32 % Gör medvetna hälsoval57 % Vet ej12 % - 27 - Byggnads medlemspanel – enkät 2011-11-07


Ladda ner ppt "Medlemsundersökning bland Byggnads medlemmar. Byggnads medlemspanel 1600 medlemmar har svarat på denna enkät som genomfördes i Byggnads medlemspanel."

Liknande presentationer


Google-annonser