Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Från druvsocker till pyruvat

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Från druvsocker till pyruvat"— Presentationens avskrift:

1 Från druvsocker till pyruvat
Glykolysen Från druvsocker till pyruvat

2 Glukos

3 Glukos + ATP

4 intermediär (?)

5 Glukos-6-fosfat + ADP

6 Steg 1 i glykolysen glukos och ATP ger glukos-6-fosfat och ADP

7 Glukos-6-fosfat

8 Glukos-6-fosfat

9 Glukos-6-fosfat

10 Glukos-6-fosfat

11 Glukos-6-fosfat

12 Glukos-6-fosfat

13 Glukos-6-fosfat

14 Glukos-6-fosfat

15 Glukos-6-fosfat

16 Glukos-6-fosfat

17 Glukos-6-fosfat

18 Glukos-6-fosfat

19 Glukos-6-fosfat

20 Glukos-6-fosfat

21 Glukos-6-fosfat

22 Glukos-6-fosfat

23 Glukos-6-fosfat

24 Glukos-6-fosfat

25 Glukos-6-fosfat

26 Glukos-6-fosfat

27 Glukos-6-fosfat

28 Glukos-6-fosfat

29 Glukos-6-fosfat omvandlas

30 till fruktos-6-fosfat

31 Steg 2 i glykolysen glukos-6-fosfat omvandlas till fruktos-6-fosfat

32 Fruktos-6-fosfat + ATP

33 intermediär (?)

34 fruktos-1,6-difosfat och ADP

35 Steg 3 i glykolysen fruktos-6-fosfat och ATP ger fruktos-1,6-difosfat och ADP

36 fruktos-1,6-difosfat

37 fruktos-1,6-difosfat delas

38 fruktos-1,6-difosfat delas i
dihydroxi-acetonfosfat glyceraldehyd--3-fosfat

39 Steg 4 i glykolysen dihydroxi-acetonfosfat
fruktos-1,6-difosfat delas i och glyceraldehyd--3-fosfat

40 Dessa kan omvandlas till varandra
dihydroxi-acetonfosfat glyceraldehyd--3-fosfat

41 Dessa kan omvandlas till varandra
dihydroxi-acetonfosfat glyceraldehyd--3-fosfat

42 Dessa kan omvandlas till varandra
dihydroxi-acetonfosfat glyceraldehyd--3-fosfat

43 Dessa kan omvandlas till varandra
dihydroxi-acetonfosfat glyceraldehyd--3-fosfat

44 Dessa kan omvandlas till varandra
dihydroxi-acetonfosfat glyceraldehyd--3-fosfat

45 Steg 5 i glykolysen dihydroxi-acetonfosfat glyceraldehyd--3-fosfat

46 NAD+ tar hand om vätet fri fosfatgrupp glyceraldehyd--3-fosfat NAD+

47 NAD+ tar hand om vätet 1,3-difosfo-glycerat NADH + H+

48 Steg 6 i glykolysen glyceraldehyd-3-fosfat ger 1,3-difosfo-glycerat
medan NAD+ tar hand om väte

49 ADP tar hand om en fosforgrupp
1,3-difosfo-glycerat ADP

50 och vi får ut energi i form av ATP
3-fosfo-glycerat ATP

51 Steg 7 i glykolysen 1,3-difosfo-glycerat blir 3-fosfo-glycerat medan det bildas ATP

52 3-fosfo-glycerat ombildas till 2-fosfo-glycerat
Isomerisering 3-fosfo-glycerat ombildas till 2-fosfo-glycerat

53 2-fosfo-glycerat bildas
Steg 8 i glykolysen 2-fosfo-glycerat bildas

54 2-fosfo-glycerat blir av med vatten
2-fosfo-glyceraten spjälkar av en molekyl vatten och det bildas fosfoenolpyruvat

55 Vatten spjälkas av och vi får fosfoenolpyruvat
Steg 9 i glycolysen Vatten spjälkas av och vi får fosfoenolpyruvat

56 ADP tar hand om sista fosforgruppen
fosfoenol-pyruvat ADP

57 ADP tar hand om sista fosforgruppen
pyrudruv-syra ATP

58 Steg 10 i glykolysen Sista steget där fosfoenolpyruvat blir pyrudruvsyra medan det bildas ATP

59 Pyrudruvsyra finns i två former
Enolform och ketoform Enolformen övergår automatiskt i ketoformen, utan hjälp av enzymer


Ladda ner ppt "Från druvsocker till pyruvat"

Liknande presentationer


Google-annonser