Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Glykolysen Från druvsocker till pyruvat. Glukos Glukos + ATP.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Glykolysen Från druvsocker till pyruvat. Glukos Glukos + ATP."— Presentationens avskrift:

1 Glykolysen Från druvsocker till pyruvat

2 Glukos

3 Glukos + ATP

4 intermediär (?)

5 Glukos-6-fosfat + ADP

6 Steg 1 i glykolysen glukos och ATP ger glukos-6-fosfat och ADP

7 Glukos-6-fosfat

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29 Glukos-6-fosfat omvandlas

30 till fruktos-6-fosfat

31 Steg 2 i glykolysen glukos-6-fosfat omvandlas till fruktos-6-fosfat

32 Fruktos-6-fosfat + ATP

33 intermediär (?)

34 fruktos-1,6-difosfat och ADP

35 Steg 3 i glykolysen fruktos-6-fosfat och ATP ger fruktos-1,6-difosfat och ADP

36 fruktos-1,6-difosfat

37 fruktos-1,6-difosfat delas

38 fruktos-1,6-difosfat delas i dihydroxi- acetonfosfat glyceraldehyd- -3-fosfat

39 Steg 4 i glykolysen dihydroxi- acetonfosfat glyceraldehyd- -3-fosfat fruktos-1,6-difosfat delas i och

40 Dessa kan omvandlas till varandra dihydroxi- acetonfosfat glyceraldehyd- -3-fosfat

41 Dessa kan omvandlas till varandra dihydroxi- acetonfosfat glyceraldehyd- -3-fosfat

42 Dessa kan omvandlas till varandra dihydroxi- acetonfosfat glyceraldehyd- -3-fosfat

43 Dessa kan omvandlas till varandra dihydroxi- acetonfosfat glyceraldehyd- -3-fosfat

44 Dessa kan omvandlas till varandra dihydroxi- acetonfosfat glyceraldehyd- -3-fosfat

45 Steg 5 i glykolysen dihydroxi- acetonfosfat glyceraldehyd- -3-fosfat

46 NAD + tar hand om vätet glyceraldehyd- -3-fosfat NAD + fri fosfatgrupp

47 NAD + tar hand om vätet 1,3-difosfo- glycerat NADH + H +

48 Steg 6 i glykolysen glyceraldehyd-3-fosfat ger 1,3-difosfo-glycerat medan NAD + tar hand om väte

49 ADP tar hand om en fosforgrupp 1,3-difosfo- glycerat ADP

50 och vi får ut energi i form av ATP 3-fosfo- glycerat ATP

51 Steg 7 i glykolysen 1,3-difosfo-glycerat blir 3-fosfo-glycerat medan det bildas ATP

52 Isomerisering 3-fosfo-glycerat ombildas till 2-fosfo-glycerat

53 Steg 8 i glykolysen 2-fosfo-glycerat bildas

54 2-fosfo-glycerat blir av med vatten 2-fosfo-glyceraten spjälkar av en molekyl vatten och det bildas fosfoenolpyruvat

55 Steg 9 i glycolysen Vatten spjälkas av och vi får fosfoenolpyruvat

56 ADP tar hand om sista fosforgruppen fosfoenol- pyruvat ADP

57 ADP tar hand om sista fosforgruppen pyrudruv- syra ATP

58 Steg 10 i glykolysen Sista steget där fosfoenolpyruvat blir pyrudruvsyra medan det bildas ATP

59 Pyrudruvsyra finns i två former Enolform och ketoform Enolformen övergår automatiskt i ketoformen, utan hjälp av enzymer


Ladda ner ppt "Glykolysen Från druvsocker till pyruvat. Glukos Glukos + ATP."

Liknande presentationer


Google-annonser